2001-2010راک

What If

Download

What If By Coldplay

What if there was no lie?
اگه دروغی وجود نداشت چی؟
Nothing wrong, nothing right
هیچ درست و غلطی نبود
What if there was no time?
اگه زمان وجود نداشت چی؟
And no reason, or rhyme
و هیچ حساب و کتابی نبود

What if you should decide
اگه تصمیم گیری با تو باشه چی؟
That you don’t want me there by your side
اینکه دیگه نخوای پیشت باشم
That you don’t want me there in your life
اینکه دیگه نخوایی تو زندگیت باشم

What if I got it wrong
اگه اشتباه متوجه شده باشم چی؟
And no poem or song
و هیچ شعر و آهنگی
Could put right what I got wrong
نتونه چیزی که اشتباه برداشت کردم رو درست کنه
Or make you feel I belong
و نتونه این حس رو بهت بده که من مال توام

What if you should decide
اگه تصمیم گیری با تو باشه چی؟
That you don’t want me there by your side
اینکه دیگه نخوای پیشت باشم
That you don’t want me there in you life
اینکه دیگه نخوایی تو زندگیت باشم

Ooh, that’s right
درسته
Let’s take a breath, jump over the side
بیا یه نفسی تازه کنیم، از این شرایط دور شیم
Ooh, that’s right
درسته
How can you know it if you don’t even try?
چجوری میتونی بفهمیش اگه کوچکترین تلاشی نکنی؟
Ooh, that’s right
درسته

Every step that you take
هر قدمی که بر میداری
Could be your biggest mistake
میتونه بزرگترین اشتباه زندگیت باشه
It could bend or it could break
میتونه به زانو در بیارتت یا باعث درهم شکستنت بشه
That’s the risk that you take
این ریسکیه که باید به جان بخری

What if you should decide
اگه تصمیم گیری با تو باشه چی؟
That you don’t want me there in your life
اینکه دیگه نخوایی تو زندگیت باشم
That you don’t want me there by your side
اینکه دیگه نخوای پیشت باشم

Ooh, that’s right
درسته
Let’s take a breath, jump over the side
بیا یه نفسی تازه کنیم، از این شرایط دور شیم
Ooh, that’s right
درسته
How can you know it when you don’t even try?
چجوری میتونی بفهمیش اگه کوچکترین تلاشی نکنی؟
Ooh, that’s right
درسته

Oh
Ooh, that’s right
درسته
Let’s take a breath, jump over the side
بیا یه نفسی تازه کنیم، از این شرایط دور شیم
Ooh, that’s right
درسته
You know that darkness always turns into light
میدونی که تاریکی همیشه به روشنایی ختم میشه
Ooh, that’s right
درسته

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 8) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00