1950-2000پاپ

Could I Have This Kiss Forever

Download

Could I Have This Kiss Forever By Enrique Iglesias
And Whitney Houston

Dame un beso para siempre

Over and over I look in your eyes
بارها و بارها به چشات نگاه میکنم
You are all I desire, you have captured me
تمام آرزوهامی، منو اسیر عشقت کردی
I want to hold you, I want to be close to you
میخوام در آغوش بگیرمت، میخوام نزدیکت باشم
I never want to let go
هیچوقت ولت نمیکنم

I wish that this night would never end
ای کاش که این شب هیچوقت تموم نشه
I need to know
میخوام بدونم

Could I hold you for a lifetime?
میشه تا آخر عمر در آغوش بگیرمت؟
Could I look into your eyes?
میشه به چشات نگاه کنم؟
Could I have this night to share this night together?
میشه این شب مال من باشه و با هم بگذرونیمش؟
Could I hold you close beside me?
میشه تو رو کنار خودم داشته باشم؟
Could I hold you for all time?
میشه برا همیشه در آغوش بگیرمت؟
Could I, could I, could I have this kiss forever?
میشه، میشه این بوسه همیشگی باشه؟
Could I, could I, could I have this kiss forever? (Forever)
میشه، میشه، میشه این بوسه همیشگی باشه؟
Forever (forever)
همیشگی

Over and over, I’ve dreamed of this night
بارها و بارها رویای این شبو داشتم
Now you’re here by my side, you are next to me (you are next to me)
حالا پیش منی، کنارمی، کنارمی
I want to hold you and touch you and taste you
میخوام در آغوش بگیرمت و نوازشت کنم و طعمت رو بچشم
And make you want no one but me
و کاری کنم که جز من کسی رو نخوایی

I wish that this kiss could never end, no, no
ای کاش که این بوسه هیچوقت تموم نشه، نه، نه
Oh, baby, please
عزیزم لطفا

Could I hold you for a lifetime? (Could I?)
میشه تا آخر عمر در آغوش بگیرمت؟
Could I look into your eyes?
میشه به چشات نگاه کنم؟
Could I have this night to share this night together? (Un beso para siempre)
(Para siempre)
میشه این شب مال من باشه و با هم بگذرونیمش؟
Could I hold you close beside me?
میشه تو رو کنار خودم داشته باشم؟
Could I hold you for all time?
میشه برا همیشه در آغوش بگیرمت؟
Could I, could I, could I have this kiss forever?
میشه، میشه این بوسه همیشگی باشه؟
Could I, could I, could I have this kiss forever? (Forever)
میشه، میشه، میشه این بوسه همیشگی باشه؟
And ever? (Forever)
و برای همیشه؟

I don’t want any night to go by
نمیخوام هیچ شبی رو تجربه کنم
Without you by my side
وقتی تو کنارم نباشی
I just want all my days
میخوام همه روزامو
Spent being next to you
کنار تو بگذرونم
Lived for just loving you
فقط به عشق تو زنده م
And baby, oh, by the way (could I?)
و راستی عزیزم

Could I hold you for a lifetime?
میشه تا آخر عمر در آغوش بگیرمت؟
Could I look into your eyes?
میشه به چشات نگاه کنم؟
Could I have this night to share this night together? (Could I?)
میشه این شب مال من باشه و با هم بگذرونیمش؟
Could I hold you close beside me?
میشه تو رو کنار خودم داشته باشم؟
Could I hold you for all time?
میشه برا همیشه در آغوش بگیرمت؟
Could I, could I, could I have this kiss forever?
میشه، میشه این بوسه همیشگی باشه؟
Could I, could I, could I have this kiss forever? (Forever)
میشه، میشه، میشه این بوسه همیشگی باشه؟
And ever?
و برای همیشه؟
Forever (could I have this kiss forever?)
همیشگی، میشه این بوسه همیشگی باشه؟
(Could I have this kiss forever?)
میشه این بوسه همیشگی باشه؟
Solo, solo un beso, un beso para siempre
Para siempre (could I have this kiss forever?)
میشه این بوسه همیشگی باشه؟
Dame un beso para siempre (could I have this kiss forever?)
میشه این بوسه همیشگی باشه؟
Para siempre

Could I have this kiss forever?
میشه این بوسه همیشگی باشه؟
Could I, could I have this kiss forever?
میشه، میشه این بوسه همیشگی باشه؟

مترجم: داود صمدی

 enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 41) میانگین امتیازات: 4.6

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

3 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
JuniorMarlene
JuniorMarlene
1 سال قبل

آقای انریکه ایگلسیاس موسیقی، پاپ آمریکا و کمتر
کسی پیدا میشود موسیقی آقای انریکه را نشنیده باشد

مهرداد
مهرداد
1 ماه قبل

بی نظیر مهشر بی تا هم تا ندارین فوقالعاده.دمتون گرم.ایول دارین ،👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

0:00
0:00