1950-2000پاپ

Could This Be Love

Download

Could This Be Love By Jennifer Lopez

Ha, ha, ha
That makes no promises
این هیچ تعهدی ایجاد نمیکنه

If you only knew
اگه فقط میدونستی
What I’ve been going through
چی به سرم اومده
Waiting and wanting you
از بس که منتظرت بودم و میخوامت
Could this be love?
اینه معنی عشق؟

How, tell me how will I know
چجوری، بگو قراره چجوری بفهمم
Will my heart make me believe it so
قلبم مجبورم میکنه که حقیقتو باور کنم
Or can I trust the way I feel?
یا اینکه میتونم به احساسم اعتماد کنم؟
If you could read my mind
اگه میتونستی ذهنمو بخونی
(If you wanna know)
اگه میخوایی بدونی
(If you wanna know)
اگه میخوایی بدونی
You see how hard I’ve tried
میدیدی چقدر تلاش کردم
Still I can’t decide
هنوزم نمیتونم تصمیم بگیرم

If you only knew
اگه فقط میدونستی
What I’ve been going through
چی به سرم اومده
Waiting and wanting you
از بس که منتظرت بودم و میخوامت
Could this be love?
اینه معنی عشق؟
Oh, tell me could this be love?
آه، بهم بگو اینه معنی عشق؟

Do you know if it’s true?
میدونی حقیقت داره یا نه؟
That real love lasts a lifetime
اینکه عشق واقعی یه عمر دوام میاره
Does it shine like the stars up in the sky?
راسته که مثل ستاره ها تو آسمون میدرخشه؟
And do you know if you can fall for just a moment
و میدونستی که آدم میتونه تو یه لحظه تو دام عشق بیوفته
Is a moment for all time?
و اون لحظه براش همیشگی بشه؟

Why, why am I so unsure?
چرا، چرا اینقدر تردید دارم؟
Is that love knocking at my door
این عشقه که داره در میزنه
Or the sound of my beating heart?
یا صدای تپش قلبمه؟
If you could read my mind
اگه میتونستی ذهنمو بخونی
(If you wanna know)
اگه میخوایی بدونی
(If you wanna know)
اگه میخوایی بدونی
You know, I just can’t hide
میدونی، نمیتونم پنهانش کنم
What I feel inside
چیزی که از درون احساس میکنم

If you only knew
اگه فقط میدونستی
What I’ve been going through
چی به سرم اومده
Waiting and wanting you
از بس که منتظرت بودم و میخوامت
Could this be love?
اینه معنی عشق؟
Oh, tell me could this be love
آه، بهم بگو اینه معنی عشق؟
Could this be love?
اینه معنی عشق؟
Oh, tell me could this be love
آه، بهم بگو اینه معنی عشق؟
Could this be love?
اینه معنی عشق؟
(Baby, if you wanna know)
اگه میخوایی بدونی عزیزم
I wanna know
میخوام بدونم
(Baby, if you wanna know)
اگه میخوایی بدونی عزیزم

مترجم: داود صمدی

 enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 14) میانگین امتیازات: 4.6

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00