2016-2020پاپ

Diamonds

Download

Diamonds By Sam Smith

Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds
جواهرات، جواهرات، جواهرات
Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds
جواهرات، جواهرات، جواهرات
Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds
جواهرات، جواهرات، جواهرات
Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds
جواهرات، جواهرات، جواهرات

Have it all, rip our memories off the wall
همشو بردار، عکسای رو دیوار رو پاره کن
All the special things I bought
همه اون چیزای خاصی که خریدم
They mean nothin’ to me anymore
اونا دیگه برای من هیچ ارزشی ندارن
But to you, they were everything we were
ولی برا تو، رابطه مون تو این چیزا خلاصه میشد
They meant more than every word
مادیات بیشتر از هر کلمه ای برات معنا داشت
Now I know just what you love me for (Mmm)
الان دقیقا میدونم برا چی عاشقم شدی

Take all the money you want from me
پولی که بخاطرش اومدی تو زندگیم رو بردار
Hope you become what you want to be
امیدوارم به اون زندگی که مد نظرته برسی
Show me how little you care
نشون دادی چقدر برات کم اهمیت بودم
How little you care, how little you care
چقدر برات کم اهمیت بودم، چقدر برات کم اهمیت بودم
You dream of glitter and gold
تو دنبال طلا و زرق و برق دنیایی
My hеart’s already been sold
دلمو چه ارزون فروختی
Show you how little I care
نشون دادم (مادیات) چقدر برام کم اهمیته
How littlе I care, how little I care
چقدر برام کم اهمیته، چقدر برام کم اهمیته

My diamonds leave with you (Mmm)
جواهراتم پیش تو بمونه
You’re never gonna hear my heart break (Mmm)
قرار نیست هیچوقت صدای شکسته شدن دلم رو بشنوی
Never gonna move in dark ways (Mmm)
قرار نیست هیچوقت تو مسیرای نامعلوم پا بذارم
Baby, you’re so cruel
خیلی بی رحمی عزیزم
My diamonds leave with you (Mmm)
جواهراتم پیش تو بمونه
Material love won’t fool me (Mmm)
دیگه گول عشقای پولکی رو نمیخورم
When you’re not here, I can’t breathe (Mmm)
وقتی اینجا نیستی، نمیتونم نفس بکشم
Think I always knew
فکر کنم همیشه میدونستم
My diamonds leave with you (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)
جواهراتم پیش تو بمونه، جواهراتم، جواهراتم

Shake it off, shake the fear of feeling lost
از شرش خلاص شو، از شر احساس سردرگمی
Always me that pays the cost
همیشه منم که باید تاوان بدم
I should never trust so easily
هیچوقت نباید اینقدر راحت اعتماد کنم
You lied to me, lie-lied to me
بهم دروغ گفتی، دروغ گفتی
Then left with my heart ’round your chest (Mmm)
و دلم رو یه جایی نزدیک دلت جا گذاشتی

Take all the money you want from me
پولی که بخاطرش اومدی تو زندگیم رو بردار
Hope you become what you want to be
امیدوارم به اون زندگی که مد نظرته برسی
Show me how little you care
نشون دادی چقدر برات کم اهمیت بودم
How little you care, how little you care
چقدر برات کم اهمیت بودم، چقدر برات کم اهمیت بودم
You dream of glitter and gold
تو دنبال طلا و زرق و برق دنیایی
My heart’s already been sold
دلمو چه ارزون فروختی
Show you how little I care
نشون دادم (مادیات) چقدر برام کم اهمیته
How little I care, how little I care
چقدر برام کم اهمیته، چقدر برام کم اهمیته

My diamonds leave with you (Mmm)
جواهراتم پیش تو بمونه
You’re never gonna hear my heart break (Mmm)
قرار نیست هیچوقت صدای شکسته شدن دلم رو بشنوی
Never gonna move in dark ways (Mmm)
قرار نیست هیچوقت تو مسیرای نامعلوم پا بذارم
Baby, you’re so cruel
خیلی بی رحمی عزیزم
My diamonds leave with you (Mmm)
جواهراتم پیش تو بمونه
Material love won’t fool me (Mmm)
دیگه گول عشقای پولکی رو نمیخورم
When you’re not here, I can’t breathe (Mmm)
وقتی اینجا نیستی، نمیتونم نفس بکشم
Think I always knew
فکر کنم همیشه میدونستم
My diamonds leave with you (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)
جواهراتم پیش تو بمونه، جواهراتم، جواهراتم

Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)
جواهرات، جواهرات، جواهرات
Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)
جواهرات، جواهرات، جواهرات
Always knew
همیشه میدونستم
My diamonds leave with you (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)
جواهراتم پیش تو بمونه، جواهراتم، جواهراتم
Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)
جواهرات، جواهرات، جواهرات
Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)
جواهرات، جواهرات، جواهرات
Always knew (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)
همیشه میدونستم، جواهرات، جواهرات، جواهرات

You’re never gonna hear my heart break
قرار نیست هیچوقت صدای شکسته شدن دلم رو بشنوی
Never gonna move in dark ways
قرار نیست هیچوقت تو مسیرای نامعلوم پا بذارم
Baby, you’re so cruel
خیلی بی رحمی عزیزم
My diamonds leave with you
جواهراتم پیش تو بمونه
Material love won’t fool me
دیگه گول عشقای پولکی رو نمیخورم
When you’re not here, I can’t breathe
وقتی اینجا نیستی، نمیتونم نفس بکشم
Think I always knew
فکر کنم همیشه میدونستم
My diamonds leave with you, oh
جواهراتم پیش تو بمونه

You’re never gonna hear my heart break (Mmm)
قرار نیست هیچوقت صدای شکسته شدن دلم رو بشنوی
Never gonna move in dark ways (Mmm, oh)
قرار نیست هیچوقت تو مسیرای نامعلوم پا بذارم
Baby, you’re so cruel (So cruel)
خیلی بی رحمی عزیزم
My diamonds leave with you (Mmm)
جواهراتم پیش تو بمونه
Material love won’t fool me (Mmm)
دیگه گول عشقای پولکی رو نمیخورم
When you’re not here, I can’t breathe (Mmm)
وقتی اینجا نیستی، نمیتونم نفس بکشم
Think I always knew
فکر کنم همیشه میدونستم
My diamonds leave with you (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)
جواهراتم پیش تو بمونه، جواهراتم، جواهراتم

Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)
جواهرات، جواهرات، جواهرات
Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)
جواهرات، جواهرات، جواهرات
Always knew
همیشه میدونستم
My diamonds leave with you (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)
جواهراتم پیش تو بمونه، جواهراتم، جواهراتم
Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)
جواهرات، جواهرات، جواهرات
Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds)
جواهرات، جواهرات، جواهرات
Always knew
همیشه میدونستم
My diamonds leave with you
جواهراتم پیش تو بمونه

Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds
جواهرات، جواهرات، جواهرات

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 2) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00