2016-2020پاپ

Don’t Let Me Down

Download

Don’t Let Me Down By The Chainsmokers
feat. Daya

Crashing, hit a wall
دارم خرد میشم، به مشکل خوردم
Right now I need a miracle
همین الان به یه معجزه نیاز دارم
Hurry up now, I need a miracle
عجله کن، من به یه معجزه نیاز دارم
Stranded, reaching out
گیر افتادم، به دادم برس
I call your name, but you’re not around
اسمتو فریاد میزنم، ولی تو این نزدیکیا نیستی
I say your name, but you’re not around
اسمتو صدا میزنم، ولی تو این نزدیکیا نیستی

I need ya, I need ya, I need you right now
بهت نیاز دارم، بهت نیاز دارم، همین الان بهت نیاز دارم
Yeah, I need you right now
آره، همین الان بهت نیاز دارم
So don’t let me, don’t let me, don’t let me down
پس نذار من، نذار من، نذار من ناامید بشم
I think I’m losing my mind now
فکر کنم دارم عقلمو از دست میدم
It’s in my head, darling, I hope
دائما بهش فکر میکنم عزیزم، امیدوارم که
That you’ll be here when I need you the most
وقتی بهت بیشتر از همیشه نیاز دارم اینجا کنارم باشی
So don’t let me, don’t let me, don’t let me down
پس نذار من، نذار من، نذار من ناامید بشم
D-Don’t let me down
نذار من ناامید بشم

Don’t let me down
نذار من ناامید بشم
Don’t let me down, down, down
نذار من ناامید بشم، ناامید بشم
Don’t let me down
نذار من ناامید بشم
Don’t let me down, down, down
نذار من ناامید بشم، ناامید بشم

R-R-Running out of time
وقتم داره تموم میشه
I really thought you were on my side
راستش فکر میکردم کنارم میمونی
But now there’s nobody by my side
ولی الان هیچکس کنارم نیست

I need ya, I need ya, I need you right now
بهت نیاز دارم، بهت نیاز دارم، همین الان بهت نیاز دارم
Yeah, I need you right now
آره، همین الان بهت نیاز دارم
So don’t let me, don’t let me, don’t let me down
پس نذار من، نذار من، نذار من ناامید بشم
I think I’m losing my mind now
فکر کنم دیگه دارم عقلمو از دست میدم
It’s in my head, darling, I hope
دائما بهش فکر میکنم عزیزم، امیدوارم که
That you’ll be here when I need you the most
وقتی بهت بیشتر از همیشه نیاز دارم اینجا کنارم باشی
So don’t let me, don’t let me, don’t let me down
پس نذار من، نذار من، نذار من ناامید بشم
D-Don’t let me down
نذار من ناامید بشم

Don’t let me down
نذار من ناامید بشم
Don’t let me down, down, down
نذار من ناامید بشم، ناامید بشم
Don’t let me down, down, down
نذار من ناامید بشم، ناامید بشم
Don’t let me down, down, down
نذار من ناامید بشم، ناامید بشم
Don’t let me down
نذار من ناامید بشم
Don’t let me down, down, down
نذار من ناامید بشم، ناامید بشم

Ooh, I think I’m losing my mind now, yeah
فکر کنم دیگه دارم عقلمو از دست میدم، آره
Ooh, I think I’m losing my mind now, yeah
فکر کنم دیگه دارم عقلمو از دست میدم، آره

I need ya, I need ya, I need you right now
بهت نیاز دارم، بهت نیاز دارم، همین الان بهت نیاز دارم
Yeah, I need you right now
آره، همین الان بهت نیاز دارم
So don’t let me, don’t let me, don’t let me down
پس نذار من، نذار من، نذار من ناامید بشم
I think I’m losing my mind now
فکر کنم دیگه دارم عقلمو از دست میدم
It’s in my head, darling, I hope
دائما بهش فکر میکنم عزیزم، امیدوارم که
That you’ll be here when I need you the most
وقتی بهت بیشتر از همیشه نیاز دارم اینجا کنارم باشی
So don’t let me, don’t let me, don’t let me down
پس نذار من، نذار من، نذار من ناامید بشم
Don’t let me down
نذار من ناامید بشم

Yeah, don’t let me down
آره، نذار من ناامید بشم
Yeah, don’t let me down
آره، نذار من ناامید بشم
Don’t let me down, oh, no
نذار من ناامید بشم، نه
Said don’t let me down
گفتم نذار من ناامید بشم
Don’t let me down, no, oh
نذار من ناامید بشم، نه

Don’t let me down
نذار من ناامید بشم
Don’t let me down, down, down
نذار من ناامید بشم، ناامید بشم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 55) میانگین امتیازات: 4.3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

2 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
dont let me down
dont let me down
11 ماه قبل

so butifull!!!!!!! خیلی عالی…… بود…..

Ali
Ali
10 ماه قبل

, بعضی اکورد ها اشتبا هست

0:00
0:00