2021-2022پاپ

Fallin’ (Adrenaline)

Download

Fallin’ (Adrenaline) By Why Don’t We

Caught in the moment, not even thinkin’ twice
یه لحظه نفهمیدم چی شد، خیلی سریع تصمیم گرفتم
Everything’s frozen, nothing but you and I
همه چی از حرکت ایستاده، همه چی غیر از من و تو
Can’t stop my heart from beating, why do I love this feeling?
نمیتونم جلوی تپش قلبم رو بگیرم، چرا عاشق این احساس شدم؟
Make me a promise, tell me you’ll stay with me
یه قول بهم بده، بگو که باهام میمونی
If I’m bein’ honest, I don’t know where this leads
اگه بخوام صادق باشم، نمیدونم آخرش چی میخواد بشه
But that’s the only question, baby, don’t keep me guessin’
ولی تنها سوال زندگیم همینه، نذار دو به شک بمونم عزیزم

Ooh
You are my muse
تو الهام بخش زندگیمی
I feel so reckless
میخوام بی گدار به آب بزنم
Oh, you’re makin’ me, makin’ me, makin’ me give in
تو مجبورم میکنی، مجبورم میکنی، مجبورم میکنی کوتاه بیام

Oh, baby, I can feel the rush of adrenaline
عزیزم میتونم هجوم آدرنالین رو تو بدنم حس کنم
I’m not scared to jump if you want to
اگه تو قبول کنی من از به دام افتادن نمیترسم
Let’s just fall in love for the hell of it
بیا بی هیچ دلیل خاصی تو دام عشق بیوفتیم
Maybе we’ll just keep fallin’
شاید این به دام افتادن همیشگی شد
I can feel the rush of adrenalinе
میتونم هجوم آدرنالین رو تو بدنم حس کنم
I’m not scared to jump ’cause I want you
من از به دام افتادن نمیترسم چون میخوامت
Let’s just fall in love for the hell of it
بیا بی هیچ دلیل خاصی تو دام عشق بیوفتیم
Maybe we’ll just keep fallin’
شاید این به دام افتادن همیشگی شد

When I’m around ya, I feel it in my veins
وقتی نزدیکت باشم، با تمام وجود حسش میکنم
There’s something about ya that’s makin’ me go insane
یه چیزی تو وجودت هست که منو دیوونه میکنه
We have a storm to weather, my little sweet surrender
یه طوفان تو راه داریم، با تو مقاومت کردن هم لذتبخشه

Ooh (Whoa)
You are my muse (You are my muse)
تو الهام بخش زندگیمی
I feel so reckless
میخوام بی گدار به آب بزنم
Oh, you’re makin’ me, makin’ me, makin’ me give in
تو مجبورم میکنی، مجبورم میکنی، مجبورم میکنی کوتاه بیام

Oh, baby, I can feel the rush of adrenaline
عزیزم میتونم هجوم آدرنالین رو تو بدنم حس کنم
I’m not scared to jump if you want to
اگه تو قبول کنی من از به دام افتادن نمیترسم
Let’s just fall in love for the hell of it
بیا بی هیچ دلیل خاصی تو دام عشق بیوفتیم
Maybe we’ll just keep fallin’
شاید این به دام افتادن همیشگی شد
I can feel the rush of adrenaline
میتونم هجوم آدرنالین رو تو بدنم حس کنم
I’m not scared to jump ’cause I want you
من از به دام افتادن نمیترسم چون میخوامت
Let’s just fall in love for the hell of it
بیا بی هیچ دلیل خاصی تو دام عشق بیوفتیم
Maybe we’ll just keep fallin’
شاید این به دام افتادن همیشگی شد

Fallin’, fallin’ (Fallin’, fallin’, fallin’, fallin’)
به دام افتادن، افتادن، افتادن
Fallin’ (Fallin’, fallin’, fallin’, fallin’)
افتادن، افتادن
Fallin’ (Fallin’, fallin’, fallin’, fallin’)
افتادن، افتادن
Fallin’ (Fallin’, fallin’, fallin’, fallin’)
افتادن، افتادن
(Maybe, we’ll just keep fallin’)
شاید این به دام افتادن همیشگی شد

Ooh
You are my muse
تو الهام بخش زندگیمی
I feel so reckless
میخوام بی گدار به آب بزنم
Oh, you’re makin’ me, makin’ me, makin’ me, makin’ me
تو مجبورم میکنی، مجبورم میکنی، مجبورم میکنی
Makin’ me, makin’ me, makin’ me give in
مجبورم میکنی، مجبورم میکنی، مجبورم میکنی کوتاه بیام

Oh, baby, I can feel the rush of adrenaline
عزیزم میتونم هجوم آدرنالین رو تو بدنم حس کنم
I’m not scared to jump if you want to
اگه تو قبول کنی من از به دام افتادن نمیترسم
Let’s just fall in love for the hell of it
بیا بی هیچ دلیل خاصی تو دام عشق بیوفتیم
Maybe we’ll just keep fallin’ (Hey)
شاید این به دام افتادن همیشگی شد
I can feel the rush of adrenaline (Ooh)
میتونم هجوم آدرنالین رو تو بدنم حس کنم
I’m not scared to jump ’cause I want you (No)
من از به دام افتادن نمیترسم چون میخوامت
Let’s just fall in love for the hell of it
بیا بی هیچ دلیل خاصی تو دام عشق بیوفتیم
Maybe we’ll just keep fallin’ (Just keep fallin’)
شاید این به دام افتادن همیشگی شد

Yeah (Fallin’, fallin’, fallin’, fallin’)
آره، به دام افتادن
We’ll just keep fallin’ (Fallin’, fallin’, fallin’, fallin’)
این به دام افتادن همیشگی میشه، افتادن افتادن
Ooh, ooh (Fallin’, fallin’, fallin’, fallin’)
افتادن، افتادن
Maybe we’ll just keep fallin’
شاید این به دام افتادن همیشگی شد

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 2) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00