2001-2010پاپ

Don’t You Forget About Me

Download

Don’t You Forget About Me By Enrique Iglesias

They say love is just a game
میگن که عشق فقط یه بازیه
They say time can heal the pain
میگن که به مرور زمان همه چی درست میشه
Sometimes you win, sometimes you lose
یه وقتایی برنده میشی، یه وقتایی بازنده
And I guess I’m just a fool
و فکر کنم باید یه احمق باشم
I keep holding on to you
که هنوز به عشقت پایبندم

I told you once you were the one
بهت گفته بودم تو نیمه گمشدمی
You know that I die for you
میدونی که حاضرم برات بمیرم
Oh, though it hurts to see you go
با اینکه برام سخته ببینم داری میری
Oh, this time you should know
اینبار باید بدونی که
I won’t try to stop you
سعی نمیکنم جلوتو بگیرم

Don’t you forget about me baby
فراموشم نکن عزیزم
Don’t you forget about me now
حال الانم رو فراموش نکن
Some day you’ll turn around and ask me, why did I let you go?
میدونم یه روزی برمیگردی و ازم میپرسی که چرا گذاشتم بری؟

So you try to fake a smile
سعی میکنی یه لبخند الکی تحویلم بدی
You don’t wanna break my heart
نمیخوایی دلمو بشکنی
I can see that you’re afraid
میتونم ببینم که ترسیدی
But baby it’s to late
ولی دیگه دیر شده عزیزم
‘Cause I’m already dying
آخه من همین الانشم مردم

Don’t you forget about me baby
فراموشم نکن عزیزم
Don’t you forget about me now
حال الانم رو فراموش نکن
Some day you’ll turn around and ask me, why did I let you go?
میدونم یه روزی برمیگردی و ازم میپرسی که چرا گذاشتم بری؟

Don’t you forget about me baby
فراموشم نکن عزیزم
Don’t you forget about me now
حال الانم رو فراموش نکن
Some day you’ll turn around and ask me, why did I let you go?
میدونم یه روزی برمیگردی و ازم میپرسی که چرا گذاشتم بری؟

Why did I let you go?
چرا گذاشتم بری؟

Don’t you forget about me baby, no
فراموشم نکن عزیزم، نه
Don’t you forget about me now
حال الانم رو فراموش نکن
Some day you’ll turn around and ask me, why did I let you go?
میدونم یه روزی برمیگردی و ازم میپرسی که چرا گذاشتم بری؟

Why did I let you go?
چرا گذاشتم بری؟

Wherever I go
هر جا برم
I won’t forget about you
فراموشت نمیکنم
Oh no, no, no
نه، نه
Wherever you go
هر جا میری
Don’t you forget about me
فراموشم نکن

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 7) میانگین امتیازات: 4.3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00