2016-2020پاپ

Levitating

Download

Levitating By Dua Lipa

If you wanna run away with me, I know a galaxy
اگه میخوایی با من فرار کنی، من راه یه کهکشان رو بلدم
And I can take you for a ride
و میتونم باهات همسفر بشم
I had a premonition that we fell into a rhythm
به دلم افتاده بود که درگیر یه ریتم خاص میشیم
Where the music don’t stop for life
ریتمی که آهنگش تا ابد متوقف نمیشه
Glitter in the sky, glitter in my eyes
ذرق و برق ستاره ها، برق چشمای من
Shining just the way I like
همه اونجوری که میخوام میدرخشن
If you’re feeling like you need a little bit of company
اگه یجورایی حس میکنی به کمی همراهی نیاز داری
You met me at the perfect time
تو بهترین زمان ممکن اومدی به زندگیم

You want me, I want you, baby
تو منو میخوای، من تو رو میخوام، عزیزم
My sugarboo, I’m levitating
قند و عسلم، دارم پرواز میکنم
The Milky Way, we’re renegading
پیش به سوی کهکشان، ما غیر عادی هستیم
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
آره، آره، آره

I got you, moonlight, you’re my starlight
مچت رو گرفتم، نور ماه مهتاب، روشنایی ستاره زندگیم تویی
I need you all night, come on, dance with me
تموم شب بهت نیاز دارم، زود باش، باهام برقص
I’m levitating
دارم پرواز میکنم
You, moonlight, you’re my starlight
تو، نور ماه مهتابی، روشنایی ستاره زندگیم تویی
I need you all night, come on, dance with me
تموم شب بهت نیاز دارم، زود باش، باهام برقص
I’m levitating
دارم پرواز میکنم

I believe that you’re for me, I feel it in our energy
باور دارم که تو مال خودمی، اینو از انرژیمون حس میکنم
I see us written in the stars
سرنوشتمون تو ستاره ها نوشته شده
We can go wherever, so let’s do it now or never, baby
هرجا بخواییم میتونیم بریم، پس بیا این فرصت رو از دست ندیم عزیزم
Nothing’s ever, ever too far
هیچی نمیتونه برای همیشه دور از دسترس بمونه
Glitter in the sky, glitter in our eyes
ذرق و برق ستاره ها، برق چشمای ما
Shining just the way we are
همه مثل ما میدرخشن
I feel like we’re forever, every time we get together
هر بار که با هم یکی میشیم، حس میکنم تا ابد با همیم
But whatever, let’s get lost on Mars
بیخیال این حرفا، بیا بریم تو مریخ عشق و حال کنیم

You want me, I want you, baby
تو منو میخوای، من تو رو میخوام، عزیزم
My sugarboo, I’m levitating
قند و عسلم، دارم پرواز میکنم
The Milky Way, we’re renegading
پیش به سوی کهکشان، ما غیر عادی هستیم
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
آره، آره، آره

I got you, moonlight, you’re my starlight
مچت رو گرفتم، نور ماه مهتاب، روشنایی ستاره زندگیم تویی
I need you all night, come on, dance with me
تموم شب بهت نیاز دارم، زود باش، باهام برقص
I’m levitating
دارم پرواز میکنم
You, moonlight, you’re my starlight
تو، نور ماه مهتابی، روشنایی ستاره زندگیم تویی
I need you all night, come on, dance with me
تموم شب بهت نیاز دارم، زود باش، باهام برقص
I’m levitating (woo)
دارم پرواز میکنم

You can fly away with me tonight
امشب میتونی با من پرواز کنی
You can fly away with me tonight
امشب میتونی با من پرواز کنی
Baby, let me take you for a ride
بذار باهات همسفر بشم، عزیزم
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
آره، آره، آره
I’m levitating (woo)
دارم پرواز میکنم

You can fly away with me tonight
امشب میتونی با من پرواز کنی
You can fly away with me tonight
امشب میتونی با من پرواز کنی
Baby, let me take you for a ride
بذار باهات همسفر بشم، عزیزم
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah (woo)
آره، آره، آره

My love is like a rocket, watch it blast off
عشق من مثل یه موشکه، اوج گرفتنش رو ببین
And I’m feeling so electric, dance my ass off
و حس میکنم سرشار از انرژی هستم، تا سرحد مرگ میرقصم
And even if I wanted to, I can’t stop
و حتی اگه بخوام هم نمیتونم آروم بگیرم
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
آره، آره، آره

My love is like a rocket, watch it blast off
عشق من مثل یه موشکه، اوج گرفتنش رو ببین
And I’m feeling so electric, dance my ass off
و حس میکنم سرشار از انرژی هستم، تا سرحد مرگ میرقصم
And even if I wanted to, I can’t stop
و حتی اگه بخوام هم نمیتونم آروم بگیرم
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
آره، آره، آره

You want me, I want you, baby
تو منو میخوای، من تو رو میخوام، عزیزم
My sugarboo, I’m levitating
قند و عسلم، دارم پرواز میکنم
The Milky Way, we’re renegading
پیش به سوی کهکشان، ما غیر عادی هستیم

I got you (yeah), moonlight, you’re my starlight
مچت رو گرفتم، نور ماه مهتاب، روشنایی ستاره زندگیم تویی
I need you all night (all night), come on, dance with me
تموم شب بهت نیاز دارم، زود باش، باهام برقص
I’m levitating (woo)
دارم پرواز میکنم

You can fly away with me tonight
امشب میتونی با من پرواز کنی
You can fly away with me tonight
امشب میتونی با من پرواز کنی
Baby, let me take you for a ride
بذار باهات همسفر بشم، عزیزم
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
آره، آره، آره

I’m levitating (woo)
دارم پرواز میکنم
You can fly away with me tonight
امشب میتونی با من پرواز کنی
You can fly away with me tonight
امشب میتونی با من پرواز کنی
Baby, let me take you for a ride
بذار باهات همسفر بشم، عزیزم
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
آره، آره، آره

I got you, moonlight, you’re my starlight
مچت رو گرفتم، نور ماه مهتاب، روشنایی ستاره زندگیم تویی
I need you all night, come on, dance with me
تموم شب بهت نیاز دارم، زود باش، باهام برقص
I’m levitating
دارم پرواز میکنم
You, moonlight, you’re my starlight
تو، نور ماه مهتابی، روشنایی ستاره زندگیم تویی
I need you all night, come on, dance with me
تموم شب بهت نیاز دارم، زود باش، باهام برقص
I’m levitating
دارم پرواز میکنم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 3) میانگین امتیازات: 3.7

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

1 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
ناشناس
ناشناس
1 سال قبل

😎

0:00
0:00