2011-2015پاپ

Don’t You Remember

Download

Don’t You Remember By Adele

When will I see you again?
دوباره کی میبینمت؟
You left with no goodbye, not a single word was said
حتی یک کلمه هم نگفتی و بدون خداحافظی رفتی
No final kiss to seal any sins
نشد برای آخرین بار ببوسمت تا شاید منو ببخشی
I had no idea of the state we were in
روحمم خبر نداشت قراره چه اتفاقی بیوفته

I know I have a fickle heart and a bitterness
میدونم آدم دم دمی مزاج و بد اخلاقی هستم
And a wandering eye, and a heaviness in my head
و گاهی چشمام هرزه میره و فکر میکنم خیلی بارمه

But don’t you remember?
ولی یادت نمیاد؟
Don’t you remember?
یادت نمیاد؟
The reason you loved me before
اینکه چرا قبلا عاشقم بودی
Baby, please remember me once more
عزیزم، لطفا یبار دیگه همه چی رو مرور کن

When was the last time you thought of me?
آخرین باری که بهم فکر کردی کی بود؟
Or have you completely erased me from your memory?
نکنه منو کلا از خاطرت پاک کرده باشی؟
I often think about where I went wrong
بارها به این فکر میکنم که کجا اشتباه کردم
The more I do, the less I know
هر چی تلاش میکنم به نتیجه نمیرسم

But I know I have a fickle heart and a bitterness
میدونم آدم دم دمی مزاج و بد اخلاقی هستم
And a wandering eye, and heaviness in my head
و گاهی چشمام هرزه میره و فکر میکنم خیلی بارمه

But don’t you remember?
ولی یادت نمیاد؟
Don’t you remember?
یادت نمیاد؟
The reason you loved me before
اینکه چرا قبلا عاشقم بودی
Baby, please remember me once more
عزیزم، لطفا یبار دیگه همه چی رو مرور کن

Gave you the space so you could breathe
ازت دور شدم تا بتونی یه نفسی تازه کنی
I kept my distance so you would be free
فاصله ام رو حفظ کردم تا آزادی رو تجربه کنی
And hope that you find the missing piece
و امیدوار بودم که بتونی گمشده ات رو پیدا کنی
To bring you back to me
این باعث شه برگردی پیشم

Why don’t you remember?
چرا یادت نمیاد؟
Don’t you remember?
یادت نمیاد؟
The reason you loved me before
اینکه چرا قبلا عاشقم بودی
Baby, please remember me once more
عزیزم، لطفا یبار دیگه همه چی رو مرور کن

When will I see you again?
دوباره کی میبینمت؟

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 45) میانگین امتیازات: 4.8

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

2 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
Ellll
Ellll
1 روز قبل

عالی بود:))))

فرد ناشناس؟
فرد ناشناس؟
1 روز قبل

خیلی زیاد قشنگ بود و منو یاد کسی انداخت که تنهام گذاشت:)

0:00
0:00