2023دنس / الکترونیک

Fine Day Anthem

Download

Fine Day Anthem By Skrillex
& Boys Noize

La-la-la-la-la
La-la-la-la-la
La-la-la-la-la
La-la-la-la-la
La-la-la-la-la, lee-la-da-da
La-la-la-la-la, la-la-la-la
La-la-la-la-la, lee-la-da-da
La-la-la-la-la, la-la-la-la
It’s going to be a
… قراره که

It’s going to be a
… قراره که
It’s going to be a fine night tonight
قراره که امشب شب باحالی بشه
It’s going to be a fine day tomorrow
قراره که فردا روز باحالی بشه
It’s going to be a fine night tonight
قراره که امشب شب باحالی بشه
It’s going to be a fine day tomorrow
قراره که فردا روز باحالی بشه

La-la-la-la-la, lee-la-da-da
La-la-la-la-la, la-la-la-la
La-la-la-la-la, lee-la-da-da
La-la-la-la-la, la-la-la-la
It’s going to be a
… قراره که

La-la-la-la-la
La-la-la-la-la
La-la-la-la-la
It’s going to be a
… قراره که
La-la-la-la-la
La-la-la-la-la
La-la-la-la-la

It’s a fine day, people open windows
روز باحالیه، مردم پنجره ها رو باز میکنن
They leave their houses just for a short walk
و برای یه پیاده روی کوتاه از خونه هاشون میرن بیرون
It’s a fine day, people open windows
روز باحالیه، مردم پنجره ها رو باز میکنن
They leave their houses just for a short walk
و برای یه پیاده روی کوتاه از خونه هاشون میرن بیرون

It’s going to be a fine night tonight
قراره که امشب شب باحالی بشه
It’s going to be a fine day tomorrow
قراره که فردا روز باحالی بشه
It’s going to be a fine night tonight
قراره که امشب شب باحالی بشه
It’s going to be a fine day tomorrow
قراره که فردا روز باحالی بشه

La-la-la-la-la, lee-la-da-da
La-la-la-la-la, la-la-la-la
La-la-la-la-la, lee-la-da-da
La-la-la-la-la, la-la-la-la
It’s going to be a
… قراره که

It’s going to be a
… قراره که
La-la-la-la-la
La-la-la-la-la
La-la-la-la-la
It’s going to be a
… قراره که

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 2) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00