2023دنس / الکترونیک

Phone

Download

Phone By Meduza ft. Sam Tompkins
& Em Beihold

Ah… I guess I’ll try call her again
شاید دوباره بهش زنگ بزنم

Thought we were something
فکر میکردم تو رابطه هستیم
But now we are nothing
ولی الان هیچی بینمون نیست
I did something wrong
حتما) کار اشتباهی کردم)
But I don’t know what
ولی نمیدونم چیکار
Just want you to want me
فقط ازت میخوام که (تو هم) منو بخوایی
But you just wanna leave me at the tone
ولی تو منو با صدای پیغام گیر تلفن تنها گذاشتی

Why don’t you pick up the phone
چرا وقتی که خیلی تنهام
When I’m all alone?
تلفنت رو جواب نمیدی؟
Do you hate me?
نکنه ازم متنفری؟
Hits me like a heart attack
وقتی جواب تماسامو نمیدی
When you don’t call back
حس میکنم دارم سکته میزنم
Someone save me
یکی نجاتم بده

Why don’t you pick up the phone
چرا وقتی که خیلی تنهام
When I’m all alone
تلفنت رو جواب نمیدی؟
Do you hate me?
نکنه ازم متنفری؟
Hits me like a heart attack
وقتی جواب تماسامو نمیدی
When you don’t call back
حس میکنم دارم سکته میزنم
Someone save me
یکی نجاتم بده

It keeps ringing
همینجوری داره زنگ میخوره
On and on, on and on and
پشت سر هم، پشت سر هم و
On and on, on and on and
پشت سر هم، پشت سر هم و
On and on, on and on
پشت سر هم، پشت سر هم
On and on, on and on
پشت سر هم، پشت سر هم

I’m tired of waitin’
از انتظار خسته شدم
Overcomplicatin’
بیش از حد پیچیده شده
Things will never change
دیگه هیچی تغییر نمیکنه
Always stay the same
اوضاع همیشه همینجوریه
Better to be broken
دل آدم بشکنه بهتره
So I’m just gonna leave you at the tone
پس تو رو با صدای پیغام گیر تلفن تنها میذارم

Why don’t you pick up the phone
چرا وقتی که خیلی تنهام
When I’m all alone?
تلفنت رو جواب نمیدی؟
Do you hate me?
نکنه ازم متنفری؟
Hits me like a heart attack
وقتی جواب تماسامو نمیدی
When you don’t call back
حس میکنم دارم سکته میزنم
Someone save me
یکی نجاتم بده

Why don’t you pick up the phone
چرا وقتی که خیلی تنهام
When I’m all alone?
تلفنت رو جواب نمیدی؟
Do you hate me?
نکنه ازم متنفری؟
Hits me like a heart attack
وقتی جواب تماسامو نمیدی
When you don’t call back
حس میکنم دارم سکته میزنم
Someone save me
یکی نجاتم بده

It keeps ringing
همینجوری داره زنگ میخوره
On and on, on and on
پشت سر هم، پشت سر هم
On and on, on and on
پشت سر هم، پشت سر هم
On and on, on and on
پشت سر هم، پشت سر هم
On and on, on and on
پشت سر هم، پشت سر هم

Hello, no one is available to take your call
با سلام، کسی نیست که به تماس شما پاسخ بده
Please leave a message after the tone
لطفا بعد از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید

Why don’t you pick up the phone
چرا وقتی که خیلی تنهام
When I’m all alone?
تلفنت رو جواب نمیدی؟
Do you hate me? (Do you hate me?)
نکنه ازم متنفری؟
Hits me like an heart attack
وقتی جواب تماسامو نمیدی
When you don’t call back
حس میکنم دارم سکته میزنم
Someone save me (Someone save me)
یکی نجاتم بده

It keeps ringing
همینجوری داره زنگ میخوره
On and on, on and on and
پشت سر هم، پشت سر هم و
On and on, on and on and
پشت سر هم، پشت سر هم و
On and on, on and on
پشت سر هم، پشت سر هم
On and on, on and on
پشت سر هم، پشت سر هم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 5) میانگین امتیازات: 4.6

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00