2016-2020پاپ

Half The World Away

Download

Half The World Away By One Direction

If you were a good friend
اگه دوست خوبی بودی
You’d always be there when I needed
وقتایی که بهت نیاز داشتم همیشه پیشم بودی
‘Cause I’m on my knees and, babe, I’m bleeding
چون الان دیگه از نفس افتادم عزیزم و حسابی زخمی شدم
And it kills me that you’re not around
و اینکه تو نزدیکیم نیستی داره منو میکشه

So you’re not my girlfriend
پس تو معشوقه من نیستی
Don’t pretend that makes us nothing
الکی تظاهر نکن که ارزش جفتمونو میاره پایین
Tell me you don’t miss this feelin’
بگو که دلت برا این احساس تنگ نشده
I’m starting to see who you are
کم کم دارم میفهمم چجور آدمی هستی

‘Cause there’s a time, there’s a place
آخه یه وقتایی هست، یه جاهایی هست
And I’m always gonna hear your name
که قراره من تا همیشه اسمت رو بشنوم
There’s a right, there’s a wrong
یه باید و نبایدهایی هست
And now I see that all along
و الان دارم همه چی رو میفهمم
I messed up, you’ll be fine
من بهم ریختم و تو روبه راهی
I’m gonna sleep alone tonight
امشب قراره تنها بخوابم
Never gonna be the same
دیگه هیچی مثل قبل نمیشه
‘Cause you’re half the world away
آخه تو رفتی اون سر دنیا

A story you’d heard
یه داستانی شنیدی
Now you rest everything on these three words
و حالا داری کل رابطه رو تو سه کلمه خلاصه میکنی
Now I walk to you ’til my feet hurt
من اونقدر به طرفت میام تا از پا بیوفتم
So tell me that’s not good enough
قبول کن که رابطه فقط به حرف نیست

And I started drinking
و نشستم پای نوشیدنی خوردن
I don’t know half of what I’m thinking
و به نصف چیزایی که بهشون فکر میکنم آگاه نیستم
And deep in, I’m scared I’ll stop breathing
و عمیقا از اینکه دیگه نفس نکشم میترسم
We’ve started to lose who we are
داریم حقیقت خودمون رو از دست میدیم

‘Cause there’s a time, there’s a place
آخه یه وقتایی هست، یه جاهایی هست
And I’m always gonna hear your name
که قراره من تا همیشه اسمت رو بشنوم
There’s a right, there’s a wrong
یه باید و نبایدهایی هست
And now I see that all along
و الان دارم همه چی رو میفهمم
I messed up, you’ll be fine
من بهم ریختم و تو روبه راهی
I’m gonna to sleep alone tonight
امشب قراره تنها بخوابم
Never gonna be the same
دیگه هیچی مثل قبل نمیشه

I want you around, ’round, ’round
میخوام همین نزدیکیا باشی
Are we going down, down, down?
اوضامون داره بدتر میشه؟
I want you around, ’round, ’round
میخوام همین نزدیکیا باشی
Are we going down, down, down?
اوضامون داره بدتر میشه؟
I want you around, ’round, ’round
میخوام همین نزدیکیا باشی
Are we going down, down, down?
اوضامون داره بدتر میشه؟
Are we going down, down (Down)?
اوضامون داره بدتر میشه؟

‘Cause there’s a time, there’s a place
آخه یه وقتایی هست، یه جاهایی هست
And I’m always gonna hear your name
که قراره من تا همیشه اسمت رو بشنوم
There’s a right, there’s a wrong
یه باید و نبایدهایی هست
And now I see that all along
و الان دارم همه چی رو میفهمم
I messed up, you’ll be fine
من بهم ریختم و تو روبه راهی
I’m gonna sleep alone tonight
امشب قراره تنها بخوابم
Never gonna be the same
دیگه هیچی مثل قبل نمیشه
(‘Cause you’re half the world away)
چون تو رفتی اون سر دنیا

There’s a time, there’s a place
آخه یه وقتایی هست، یه جاهایی هست
And I’m always gonna hear your name
که قراره من تا همیشه اسمت رو بشنوم
There’s a right, there’s a wrong
یه باید و نبایدهایی هست
And now I see that all along
و الان دارم همه چی رو میفهمم
I messed up, you’ll be fine
من بهم ریختم و تو روبه راهی
I’m gonna sleep alone tonight
امشب قراره تنها بخوابم
Never gonna be the same
دیگه هیچی مثل قبل نمیشه
‘Cause you’re half the world away
چون تو رفتی اون سر دنیا

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 0) میانگین امتیازات: 0

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00