2016-2020پاپ

Head Above Water

Download

Head Above Water By Avril Lavigne

I’ve gotta keep the calm before the storm
باید قبل از شروع طوفان آرامشم رو حفظ کنم
I don’t want less, I don’t want more
چیزی کمتر و یا بیشتر از این نمیخوام
Must bar the windows and the doors
باید درها و پنجره ها رو ببندم
To keep me safe, to keep me warm
تا در امان بمونم، تا خودمو گرم نگه دارم
Yeah, my life is what I’m fighting for
آره، زندگیم چیزیه که دارم براش میجنگم
Can’t part the sea, can’t reach the shore
نمیتونم از دریا فاصله بگیرم، نمیتونم به ساحل برسم
And my voice becomes the driving force
و تنها امیدم میشه صدایی که برام مونده
I won’t let this pull me overboard
اجازه نمیدم منو بکشه زیر آب

God, keep my head above water
خدایا، سرمو بالای آب نگه دار
Don’t let me drown, it gets harder
نذار غرق شم، اوضاع داره بدتر میشه
I’ll meet you there, at the altar
اگه زنده بمونم تو محراب کلیسا میبینمت
As I fall down to my knees
وقتی که از پا میوفتم
Don’t let me drown, drown, drown
نذار غرق شم، غرق شم
Don’t let me, don’t let me, don’t let me drown
نذار، نذار، نذار غرق شم

So pull me up from down below
پس منو از اون پایین بیار بیرون
’Cause I’m underneath the undertow
چون تو اعماق آب اقیانوس هستم
Come dry me off and hold me close
بیا و منو خشک کن و در آغوشم بگیر
I need you now, I need you most
الان بهت نیاز دارم، بیشتر از همیشه بهت نیاز دارم

God, keep my head above water
خدایا، سرمو بالای آب نگه دار
Don’t let me drown, it gets harder
نذار غرق شم، اوضاع داره بدتر میشه
I’ll meet you there, at the altar
اگه زنده بمونم تو محراب کلیسا میبینمت
As I fall down to my knees
وقتی که از پا میوفتم
Don’t let me drown, drown, drown
نذار غرق شم، غرق شم
Don’t let me, don’t let me, don’t let me drown
نذار، نذار، نذار غرق شم
Don’t let me drown, drown, drown
نذار غرق شم، غرق شم
(I keep my head above water, above water)
سرمو بالای آب نگه میدارم، بالای آب
Don’t let me, don’t let me, don’t let me drown
نذار، نذار، نذار غرق شم

And I can’t see in the stormy weather
و من نمیتونم تو هوای طوفانی چیزی ببینم
I can’t seem to keep it all together
به نظر میاد نمیتونم از عهده اش بر بیام
And I, I can’t swim the ocean like this forever
و اینکه نمیتونم تا همیشه به شنا کردن تو اقیانوس ادامه بدم
And I can’t breathe
و نمیتونم نفس بکشم
God, keep my head above water
خدایا، سرمو بالای آب نگه دار
I lose my breath, at the bottom
زیر آب، نمیتونم نفس بکشم
Come rescue me, I’ll be waiting
بیا و نجاتم بده، منتظر میمونم
I’m too young to fall asleep
برای به خواب ابدی رفتن زیادی جوونم

So God, keep my head above water
پس خدایا، سرمو بالای آب نگه دار
Don’t let me drown, it gets harder
نذار غرق شم، اوضاع داره بدتر میشه
I’ll meet you there, at the altar
اگه زنده بمونم تو محراب کلیسا میبینمت
As I fall down to my knees
وقتی که از پا میوفتم

Don’t let me drown
نذار غرق شم
Don’t let me drown (Don’t let me, don’t let me drown)
نذار غرق شم، نذار، نذار غرق شم
Don’t let me drown
نذار غرق شم
And keep my head above water, above water
و سرمو بالای آب نگه دار، بالای آب
(Don’t let me, don’t let me drown)
نذار، نذار غرق شم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 3.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00