2023پاپ

Howling at the Moon

Download

Howling at the Moon By Mike Posner
& Salem Ilese

Your picture in my dresser door
عکست رو در کمدمه
You loved me but not anymore
عاشقم بودی ولی الان دیگه نیستی
Now my flowers won’t bloom
حالا گل های من دیگه شکوفه نمیدن
And I blame it on you
و من تو رو مقصر میدونم
Since you found someone new
از وقتی وارد یه رابطه جدید شدی
I just howl at the moon and my heart goes
من رو ماه زوزه میکشم و وقتی اسمت رو
“Boom, boom, boom” when I hear your name
میشنوم قلبم بوم بوم بوم میزنه
Pretty damn sure that you want it that way
کاملا مطمئنم که تو اینجوری میخوایی
You cut me deep and it’s not okay
تو منو آزار روحی میدی و این خوب نیست
I wanna knock on your door like
میخوام در خونه قلبت رو
“Boom, boom, boom,” won’t you let me in?
بوم بوم بوم بزنم، نمیذاری بیام تو؟
You’re still stuck underneath my skin
هنوزم دلم پیش تو گیره
And I’m a lone wolf on my own again
دوباره یه گرگ تنها شدم و خودمم و خودم
I’m just howlin’ at the moon
دارم رو ماه زوزه میکشم

Ah-ooh, ooh
Ah-ooh, ooh (Yeah)
Ah-ooh, ooh (Alright, uh)

You said you loved me forever more
گفتی برای همیشه عاشقم میمونی
And then you moved me off your checkerboard (Yeah)
و بعدش منو از صفحه شطرنج زندگیت خارج کردی
And now the picturе we drew
و حالا تصویری که از عشق کشیدیم
Is torn up into two
به دو قسمت تقسیم شده
Since you found somеone new
از وقتی وارد یه رابطه جدید شدی
I just howl at the moon and my heart goes
من رو ماه زوزه میکشم و وقتی اسمت رو
“Boom, boom, boom” when I hear your name
میشنوم قلبم بوم بوم بوم میزنه
Pretty damn sure that you want it that way
کاملا مطمئنم که تو اینجوری میخوایی
You cut me deep and it’s not okay
تو منو آزار روحی میدی و این خوب نیست
I wanna knock on your door like
میخوام در خونه قلبت رو
“Boom, boom, boom,” won’t you let me in?
بوم بوم بوم بزنم، نمیذاری بیام تو؟
You’re still stuck underneath my skin
هنوزم دلم پیش تو گیره
And I’m a lone wolf on my own again
دوباره یه گرگ تنها شدم و خودمم و خودم
I’m just howlin’ at the moon
دارم رو ماه زوزه میکشم

Ah-ooh, ooh
Ah-ooh, ooh
Ah-ooh, ooh

I’m just howlin’ at the moon
دارم رو ماه زوزه میکشم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 5) میانگین امتیازات: 3.8

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00