2023دنس / الکترونیک

Sacrifice

Download

Sacrifice By Kaskade, Deadmau5 & Sofi Tukker

Do I love what I do
عاشق کاری هستم که انجام میدم
Even more than I love you? I might
و حتی بیشتر از تو دوستش دارم؟ ممکنه
When you’re sick and hurting
وقتی ناخوش احوالی و آسیب دیدی
And when you’re celebrating your mind
و یا وقتی که از شادی تو ذهنت جشن گرفتی
I’m an ocean away
من یه اقیانوس ازت فاصله دارم
I’m a time zone and two plane flights
تو یه منطقه زمانی دیگه هستم، دو تا سفر هوایی ازت دورم
Do I love what I do
عاشق کاری هستم که انجام میدم
Even more than I love you? I might
و حتی بیشتر از تو دوستش دارم؟ ممکنه

Will you sacrifice for me if I don’t sacrifice for you?
اگه خودمو برات فدا نکنم تو خودتو بخاطر من فدا میکنی؟
I won’t be the one to let you go
من از اون آدما نیستم که بیخیالت شم
But I’m not givin’ you anything to hold on to
ولی نمیخوام برای با تو بودن از همه چی بگذرم
I miss you and I’m sorry you’ve become my number two
دلم برات تنگ شده و ببخشید که اولویت دوم زندگیم شدی
But will you sacrifice for me if I don’t sacrifice for you?
ولی اگه خودمو برات فدا نکنم تو خودتو بخاطر من فدا میکنی؟

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

Stake it out with me
تکلیفتو با من روشن کن
I’m not leaving you behind
نمیخوام تنهات بذارم
I know you’re busy
میدونم سرت شلوغه
I know you also have a life
میدونم تو هم زندگی خودتو داری
It’s a pity that I don’t like your city
چقدر حیف که با شهرتون حال نمیکنم
And you don’t like mine
و تو هم شهر منو دوست نداری
Stake it out with me
تکلیفتو با من روشن کن
I’m not leaving you behind
نمیخوام تنهات بذارم

Will you sacrifice for me if I don’t sacrifice for you?
اگه خودمو برات فدا نکنم تو خودتو بخاطر من فدا میکنی؟
I won’t be the one to let you go
من از اون آدما نیستم که بیخیالت شم
But I’m not givin’ you anything to hold on to
ولی نمیخوام برای با تو بودن از همه چی بگذرم
I miss you and I’m sorry you’ve become my number two
دلم برات تنگ شده و ببخشید که اولویت دوم زندگیم شدی
But will you sacrifice for me if I don’t sacrifice for you?
ولی اگه خودمو برات فدا نکنم تو خودتو بخاطر من فدا میکنی؟

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 2) میانگین امتیازات: 4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00