2016-2020پاپ

Graveyard

Download

Graveyard By Halsey

It’s crazy when
با عقل جور در نمیاد وقتی
The thing you love the most is the detriment
اونی که بیشتر از همه دوستش داری بهت آسیب برسونه
Let that sink in
بذار کم کم برات جا بیوفته

You can think again
میتونی دوباره فکر کنی
When the hand you wanna hold is a weapon and
وقتی دستی که میخوایی بگیری مثل یه اسلحه ست و
You’re nothin’ but skin
تو چیزی جز پوست (و استخون) نیستی

Oh, ’cause I keep diggin’ myself down deeper
آخه خودمو تو یه باتلاق انداختم و دارم دست و پا میزنم
I won’t stop ’til I get where you are
تا خودمو به تو نرسونم بیخیال نمیشم
I keep running, I keep running, I keep running
به دویدن ادامه میدم، به دویدن ادامه میدم، به دویدن ادامه میدم

They say I may be making a mistake
از نظر خیلیا شاید دارم اشتباه میکنم ولی
I woulda followed all the way, no matter how far
من کل راه رو دنبالت میام، مهم نیست که چقدر دور باشی
I know when you go down all your darkest roads
میدونم وقتی از تاریکترین مسیرهای زندگیت عبور میکنی هم
I woulda followed all the way to the graveyard
من کل راه رو دنبالت میام، حتی تا قبرستون

Oh, ’cause I keep diggin’ myself down deeper
آخه خودمو تو یه باتلاق انداختم و دارم دست و پا میزنم
I won’t stop ’til I get where you are
تا خودمو به تو نرسونم بیخیال نمیشم
I keep running when both my feet hurt
با اینکه جفت پاهام آسیب دیدن به دویدن ادامه میدم
I won’t stop ’til I get where you are
تا خودمو به تو نرسونم بیخیال نمیشم
Oh, when you go down all your darkest roads
وقتی از تاریکترین مسیرهای زندگیت عبور میکنی هم
I woulda followed all the way to the graveyard
من کل راه رو دنبالت میام، حتی تا قبرستون
(No, oh)

You look at me (Look at me)
به من نگاه میکنی
With eyes so dark, don’t know how you even see
با چشمای به اون سیاهی، نمیدونم چجوری میتونی ببینی
You push right through me (Push right through me)
جوری رفتار میکنی که انگار وجود ندارم
It’s gettin’ real
داره خطرناک میشه
You lock the door, you’re drunk at the steering wheel
در ماشینو قفل کردی، مست نشستی پشت فرمون
And I can’t conceal
و من نمیتونم این چیزا رو نادیده بگیرم

Oh, ’cause I’ve been diggin’ myself down deeper
آخه خودمو تو یه باتلاق انداختم و دارم دست و پا میزنم
I won’t stop ’til I get where you are
تا خودمو به تو نرسونم بیخیال نمیشم
I keep running, I keep running, I keep running
به دویدن ادامه میدم، به دویدن ادامه میدم، به دویدن ادامه میدم

They say I may be making a mistake
از نظر خیلیا شاید دارم اشتباه میکنم ولی
I woulda followed all the way, no matter how far
من کل راه رو دنبالت میام، مهم نیست که چقدر دور باشی
I know when you go down all your darkest roads
میدونم وقتی از تاریکترین مسیرهای زندگیت عبور میکنی هم
I woulda followed all the way to the graveyard
من کل راه رو دنبالت میام، حتی تا قبرستون

Oh, ’cause I keep diggin’ myself down deeper
آخه خودمو تو یه باتلاق انداختم و دارم دست و پا میزنم
I won’t stop ’til I get where you are
تا خودمو به تو نرسونم بیخیال نمیشم
I keep running when both my feet hurt
با اینکه جفت پاهام آسیب دیدن به دویدن ادامه میدم
I won’t stop ’til I get where you are
تا خودمو به تو نرسونم بیخیال نمیشم
Oh, when you go down all your darkest roads
وقتی از تاریکترین مسیرهای زندگیت عبور میکنی هم
I woulda followed all the way to the graveyard
من کل راه رو دنبالت میام، حتی تا قبرستون

Oh, it’s funny how
یجورایی خنده داره که
The warning signs can feel like they’re butterflies
نشونه های یه عشق اشتباهی، دلت رو مثل سیر و سرکه بجوشونه

Oh, ’cause I keep diggin’ myself down deeper
آخه خودمو تو یه باتلاق انداختم و دارم دست و پا میزنم
I won’t stop ’til I get where you are
تا خودمو به تو نرسونم بیخیال نمیشم
I keep running when both my feet hurt
با اینکه جفت پاهام آسیب دیدن به دویدن ادامه میدم
I won’t stop ’til I get where you are
تا خودمو به تو نرسونم بیخیال نمیشم
Oh, when you go down all your darkest roads
وقتی از تاریکترین مسیرهای زندگیت عبور میکنی هم
I woulda followed all the way to the graveyard
من کل راه رو دنبالت میام، حتی تا قبرستون

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 2) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00