1950-2000راک

I Want To Break Free

Download

I Want To Break Free By Queen

I want to break free
میخوام خلاص بشم
I want to break free
میخوام خلاص بشم
I want to break free from your lies
میخوام از دروغ هات خلاص بشم
You’re so self satisfied, I don’t need you
خیلی از خود راضی هستی، بهت نیازی ندارم
I’ve got to break free
باید خلاص بشم
God knows, God knows I want to break free
خدا میدونه، خدا میدونه که میخوام خلاص بشم

I’ve fallen in love
عاشق شدم
I’ve fallen in love for the first time
برای اولین بار عاشق شدم
And this time I know it’s for real
و اینبار میدونم حسم واقعیه
I’ve fallen in love yea
آره عاشق شدم
God knows, God knows I’ve fallen in love
خدا میدونه، خدا میدونه که عاشق شدم

It’s strange but it’s true, hey yea
عجیبه ولی حقیقت داره، آره
I can’t get over the way you love me like you do
نمیتونم با مدل عشق ورزیدنت کنار بیام
But I have to be sure
ولی باید مطمئن شم
When I walk out that door
وقتی از اون در میرم بیرون
Oh how I want to be free baby
چجوری میخوام رها بشم عزیزم
Oh how I want to be free
چجوری میخوام رها بشم
Oh how I want to break free
چجوری میخوام خلاص بشم

But life still goes on
ولی زندگی هنوز ادامه داره
I can’t get used to livin’ without livin’ without
Livin’ without you by my side
نمیتونم به زندگی کردن بدون، زندگی کردن بدون
زندگی کردن بدون تو در کنارم عادت کنم
I don’t want to live alone, hey
نمیخوام تنها زندگی کنم
God knows, got to make it on my own
خدا میدونه، خودم باید یکاریش کنم
So baby can’t you see
خب عزیزم نمیتونی ببینی
I’ve got to break free
باید خلاص بشم
I’ve got to break free
باید خلاص بشم
I want to break free, yea
میخوام خلاص بشم
I want, I want, I want
میخوام، میخوام، میخوام

مترجم: داود صمدی

 enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 12) میانگین امتیازات: 4.3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00