2016-2020پاپ

Want You Back

Download

Want You Back By 5 Seconds of Summer

Can’t help but wondering if this
نمیتونم جلوی حدس زدنم رو بگیرم که این
Is the last time that I’ll see your face
آخرین باریه که صورتت رو میبینم؟
Is it tears or just the fucking rain?
این اشکه یا فقط بارون کوفتیه؟
Wish I could say something
کاش میتونستم چیزی بگم
Something that doesn’t sound insane
چیزی که مسخره به نظر نرسه
But lately I don’t trust my brain
ولی جدیدا به عقلم اعتماد ندارم
You tell me I won’t ever change
بهم میگی هیچوقت تغییر نمیکنم
So I just say nothing
واسه همین هیچی نمیگم

No matter where I go, I’m always gonna want you back
مهم نیست که کجا برم، همیشه میخوام که برگردی
No matter how long you’re gone, I’m always gonna want you back
مهم نیست چه قدر از رفتنت بگذره، همیشه میخوام که برگردی
I know you know I will never get over you
هم من میدونم هم تو، هیچوقت بیخیالت نمیشم
No matter where I go, I’m always gonna want you back
مهم نیست که کجا برم، همیشه میخوام که برگردی
Want you back
میخوام که برگردی

I remember the freckles on your back
کک و مک های پشتت رو یادم میاد
And the way that I used to make you laugh
و روشی که برای خندوندنت استفاده میکردم
Cause you know every morning I wake up
چون میدونی هر روز صبح که از خواب بیدار میشم
Yeah I still reach for you
آره هنوزم دنبال تو میگردم
I remember the roses on your shirt
گل رزهای روی پیرهنت رو یاد میاد
When you told me this would never work
وقتی بهم میگفتی این کارا هیچ وقت جواب نمیده
You know even when I say I’ve moved on
میدونی حتی وقتی که بهت میگم بیخیالت شدم
Yeah I still dream for you
آره هنوزم درباره تو رویاپردازی میکنم

No matter where I go, I’m always gonna want you back
مهم نیست که کجا برم، همیشه میخوام که برگردی
No matter how long you’re gone, I’m always gonna want you back
مهم نیست چه قدر از رفتنت بگذره، همیشه میخوام که برگردی
I know you know I will never get over you
هم من میدونم هم تو، هیچوقت بیخیالت نمیشم
No matter where I go, I’m always gonna want you back
مهم نیست که کجا برم، همیشه میخوام که برگردی
Want you back
میخوام که برگردی

You know even when I say I moved on
میدونی حتی وقتی که بهت میگم بیخیالت شدم
You know even though I know that you’re gone
میدونی حتی با اینکه میدونم که دیگه رفتی
All I think about is where I went wrong
تنها چیزی که بهش فکر میکنم اینه که کجا اشتباه کردم
You know even when I say I moved on
میدونی حتی وقتی که بهت میگم بیخیالت شدم
You know even though I know that you’re gone
میدونی حتی با اینکه میدونم که دیگه رفتی
All I think about is where I went wrong
تنها چیزی که بهش فکر میکنم اینه که کجا اشتباه کردم
Yeah I still dream for you
آره هنوزم درباره تو رویاپردازی میکنم

No matter where I go, I’m always gonna want you back
مهم نیست که کجا برم، همیشه میخوام که برگردی
No matter where I go, I’m always gonna want you back
مهم نیست که کجا برم، همیشه میخوام که برگردی
I’m always gonna want you back
همیشه میخوام که برگردی
No matter how long you’re gone, I’m always gonna want you back
مهم نیست چه قدر از رفتنت بگذره، همیشه میخوام که برگردی
I know you know I will never get over you
هم من میدونم هم تو، هیچوقت بیخیالت نمیشم
No matter where I go, I’m always gonna want you back
مهم نیست که کجا برم، همیشه میخوام که برگردی
Want you back
میخوام که برگردی

مترجم: داود صمدی

 enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 7) میانگین امتیازات: 4.1

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00