2011-2015دنس / الکترونیک

I Want You To Know

Download

I Want You To Know By Zedd
ft. Selena Gomez

I want you to know that it’s our time
دلم میخواد بدونی که الان نوبت ماست
You and me bleed the same light
من و تو از یه نور سرچشمه میگیریم
I want you to know that I’m all yours
دلم میخواد بدونی که کاملا به تو تعلق دارم
You and me run the same course
من و تو مسیر سرنوشتمون با هم یکیه

I’m slippin’ down a chain reaction
سلسله وار تو احساساتم غرق میشم
And here I go, here I go, here I go, go
و ادامه میدم، ادامه میدم، ادامه میدم
And once again, I’m yours in fractions
و یبار دیگه با تمام وجودم مال تو میشم
It takes me down, pulls me down, pulls me down low
دارم (تو احساساتم) غرق میشم، دارم میرم پایین، دارم به اعماقش میرسم

Honey, it’s rainin’ tonight
عزیزم امشب داره بارون میباره
But storms always have an eye, have an eye
ولی طوفان ها همیشه یه جای امن دارن، مثل چشم طوفان
Tell me you’re covered tonight
بگو که امشب یه جای امن پناه گرفتی
Or tell me lies, tell me lies, lies, lies…
اگه نه بهم دروغ بگو، دروغ بگو، دروغ

I want you to know that it’s our time
دلم میخواد بدونی که الان نوبت ماست
You and me bleed the same light
من و تو از یه نور سرچشمه میگیریم
I want you to know that I’m all yours
دلم میخواد بدونی که کاملا به تو تعلق دارم
You and me, we’re the same force
من و تو، ما یه نیروی مشترک هستیم
I want you to know that it’s our time
دلم میخواد بدونی که الان نوبت ماست
You and me bleed the same light
من و تو از یه نور سرچشمه میگیریم
I want you to know that I’m all yours
دلم میخواد بدونی که کاملا به تو تعلق دارم
You and me run the same course
من و تو مسیر سرنوشتمون با هم یکیه

(I want you)
دلم میخواد
(I want you)
دلم میخواد
I want you to know that it’s our time
دلم میخواد بدونی که الان نوبت ماست
You and me bleed the same light
من و تو از یه نور سرچشمه میگیریم

I’m better under your reflection
حال خوبم بازتاب با تو بودنه
But did you know, did you know, did you know, know
ولی میدونستی، میدونستی، میدونستی که
That’s anybody else that’s met ya
هر کس دیگه ای که تو رو ببینه
It’s all the same, all the same, all the same glow
همین حسو داره، همین حسو داره، همین حس خوبو

Honey, it’s rainin’ tonight
عزیزم امشب داره بارون میباره
But storms always have an eye, have an eye
ولی طوفان ها همیشه یه جای امن دارن، مثل چشم طوفان
Tell me you’re covered tonight
بگو که امشب یه جای امن پناه گرفتی
Or tell me lies, tell me lies, lies, lies…
اگه نه بهم دروغ بگو، دروغ بگو، دروغ

I want you to know that it’s our time
دلم میخواد بدونی که الان نوبت ماست
You and me bleed the same light
من و تو از یه نور سرچشمه میگیریم
I want you to know that I’m all yours
دلم میخواد بدونی که کاملا به تو تعلق دارم
You and me, we’re the same force
من و تو، ما یه نیروی مشترک هستیم
I want you to know that it’s our time
دلم میخواد بدونی که الان نوبت ماست
You and me bleed the same light
من و تو از یه نور سرچشمه میگیریم
I want you to know that I’m all yours
دلم میخواد بدونی که کاملا به تو تعلق دارم
You and me run the same course
من و تو مسیر سرنوشتمون با هم یکیه

You and me run the same course
من و تو مسیر سرنوشتمون با هم یکیه
(I want you)
دلم میخواد
(I want you)
دلم میخواد

I want you to know that it’s our time
دلم میخواد بدونی که الان نوبت ماست
You and me bleed the same light
من و تو از یه نور سرچشمه میگیریم
I want you to know that I’m all yours
دلم میخواد بدونی که کاملا به تو تعلق دارم
You and me run the same course
من و تو مسیر سرنوشتمون با هم یکیه

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 3.3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00