2016-2020پاپ

Cheap Thrills

Download

Cheap Thrills By Sia ft. Sean Paul

Up with it, girl
خودتو براش آماده کن دختر
Rock with it, girl (Sing!)
با آهنگ تکونش بده دختر
Show dem it, girl (Bada bang bang)
نشون بده چیا بلدی دختر
Bounce with it, girl
باهاش بالا پایین بپر دختر
Dance with it, girl
با آهنگ برقص دختر
Get with it, girl (Bada bang bang)
ازش انرژی بگیر دختر

Come on, come on, turn the radio on
زود باش، زود باش، رادیو رو روشن کن
It’s Friday night and I won’t be long
جمعه شبه و نباید زیاد طولش بدم
Gotta do my hair, put my make up on
باید موهامو درست کنم، خودمو آرایش کنم
It’s Friday night and I won’t be long
جمعه شبه و نباید زیاد طولش بدم

‘Til I hit the dance floor (Bada bang)
همینکه میرم وسط محوطه رقص
Hit the dance floor (Bada bang)
میرم وسط محوطه رقص
I got all I need
هر چی که بخوام دارم
No, I ain’t got cash, I ain’t got cash
نه، آه در بساط ندارم، آه در بساط ندارم
But I got you, baby
ولی تو رو دارم عزیزم
(Just you and me)
فقط خودم و خودت

Baby, I don’t need dollar bills to have fun tonight
عزیزم امشب برای خوش گذرونی به پول کاغذی نیاز ندارم
(I love cheap thrills!)
عاشق عشق و حال کم خرجم
Baby, I don’t need dollar bills to have fun tonight
عزیزم امشب برای خوش گذرونی به پول کاغذی نیاز ندارم
(I love cheap thrills!)
عاشق عشق و حال کم خرجم
I don’t need no money
به هیچ پولی نیاز ندارم
You’re worth more dan diamonds, more dan gold
تو برام از طلا و جواهر با ارزش تری
As long as I can feel the beat
تا وقتی که بتونم ریتم آهنگ رو حس کنم
Mek di beat jus tek control
کنترل خودمو میسپارم به ریتم
I don’t need no money
به هیچ پولی نیاز ندارم
You’re worth more dan diamonds, more dan gold
تو برام از طلا و جواهر با ارزش تری
As long as I keep dancing
تا وقتی که بتونم برقصم
Free up yourself, get outa control
خودتو رها کن، جلو خودتو نگیر

Come on, come on, turn the radio on
زود باش، زود باش، رادیو رو روشن کن
It’s Saturday and I won’t be long
شنبه ست و نباید زیاد طولش بدم
Gotta paint my nails, put my high heels on
باید ناخونامو لاک بزنم، کفشای پاشنه بلندمو بپوشم
It’s Saturday and I won’t be long
شنبه ست و نباید زیاد طولش بدم

‘Til I hit the dance floor (Bada bang)
همینکه میرم وسط محوطه رقص
Hit the dance floor (Bada bang)
میرم وسط محوطه رقص
I got all I need (Sia)
هر چی که بخوام دارم
No, I ain’t got cash, I ain’t got cash
نه، آه در بساط ندارم، آه در بساط ندارم
But I got you, baby
ولی تو رو دارم عزیزم
(Just you and me)
فقط خودم و خودت

Baby, I don’t need dollar bills to have fun tonight
عزیزم امشب برای خوش گذرونی به پول کاغذی نیاز ندارم
(I love cheap thrills!)
عاشق عشق و حال کم خرجم
Baby, I don’t need dollar bills to have fun tonight
عزیزم امشب برای خوش گذرونی به پول کاغذی نیاز ندارم
(I love cheap thrills!)
عاشق عشق و حال کم خرجم
I don’t need no money
به هیچ پولی نیاز ندارم
You’re worth more than diamonds, more than gold
تو برام از طلا و جواهر با ارزش تری
As long as I can feel the beat
تا وقتی که بتونم ریتم آهنگ رو حس کنم
Make the beat just take control
کنترل خودمو میسپارم به ریتم
I don’t need no money
به هیچ پولی نیاز ندارم
You’re worth more than diamonds, more than gold
تو برام از طلا و جواهر با ارزش تری
As long as I keep dancing
تا وقتی که بتونم برقصم
Free up yourself, get outta control
خودتو رها کن، جلو خودتو نگیر

Me and you, girl, you and me
تو با من، دختر، من و تو
Drop it to di floor and mek mi see yuh energy
بیا وسط و بذار انرژیتو ببینم
Becah mi nah play no hide and seek
آخه من اهل قایم موشک بازی نیستم
Wan’ fi see di ting you have weh mek mi feel weak, girl (Free)
میخوام چیزی که داری و باعث میشه احساس ضعف کنم رو ببینم
‘Cause anytime yuh whine and kotch it
آخه هر بار مثل جامائیکایی ها تکونش میدی
Di selector pull it up an’ put it ‘pon repeat, girl (Ha)
دی جی صداشو میبره بالا و آهنگ رو میذاره رو تکرار
Mi nah touch a dollar ‘na mi pocket
منم شپش تو جیبم چارقاب میزنه
‘Cause nothin’ in this world ain’t more than what you worth
آخه هیچی تو این دنیا برام با ارزش تر از تو نیست

I don’t need no money
به هیچ پولی نیاز ندارم
You’re worth more dan diamonds, more dan gold
تو برام از طلا و جواهر با ارزش تری
As long as I can feel the beat
تا وقتی که بتونم ریتم آهنگ رو حس کنم
Make the beat just take control
کنترل خودمو میسپارم به ریتم
No, I don’t need no money
نه، به هیچ پولی نیاز ندارم
You’re worth more than diamonds, more than gold
تو برام از طلا و جواهر با ارزش تری
As long as I keep dancing
تا وقتی که بتونم برقصم
Free up yourself, get outta control
خودتو رها کن، جلو خودتو نگیر
Oh, oh, oh

Baby, I don’t need dollar bills to have fun tonight
عزیزم امشب برای خوش گذرونی به پول کاغذی نیاز ندارم
(I love cheap thrills!)
عاشق عشق و حال کم خرجم
Baby, I don’t need dollar bills to have fun tonight (Oh)
عزیزم امشب برای خوش گذرونی به پول کاغذی نیاز ندارم
(I love cheap thrills!)
عاشق عشق و حال کم خرجم
I don’t need no money
به هیچ پولی نیاز ندارم
You’re worth more than diamonds, more than gold
تو برام از طلا و جواهر با ارزش تری
As long as I can feel the beat
تا وقتی که بتونم ریتم آهنگ رو حس کنم
Make the beat just take control
کنترل خودمو میسپارم به ریتم
I don’t need no money
به هیچ پولی نیاز ندارم
You’re worth more than diamonds, more than gold
تو برام از طلا و جواهر با ارزش تری
As long as I keep dancing
تا وقتی که بتونم برقصم
Free up yourself, get outta control
خودتو رها کن، جلو خودتو نگیر

La, la, la, la, la, la
(I love cheap thrills!)
عاشق عشق و حال کم خرجم
La, la, la, la, la, la
(I love cheap thrills!)
عاشق عشق و حال کم خرجم
La, la, la, la, la, la
(I love cheap thrills!)
عاشق عشق و حال کم خرجم
La, la, la, la, la, la
(I love cheap thrills!)
عاشق عشق و حال کم خرجم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 10) میانگین امتیازات: 4.9

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00