2001-2010پاپ

DJ Got Us Fallin’ In Love

Download

DJ Got Us Fallin’ In Love By Usher
ft. Pitbull

Usher, Usher, Usher
Yeah, man

So we back in the club
خب ما برگشتیم تو کلاب
With our bodies rockin’ from
با بدن هایی که کنار هم
Side to side, side-side to side, uh
کنار هم در حال رقصیدن هستن
Thank God the week is done
خدا رو شکر که به آخر هفته رسیدیم
I feel like a zombie
حس یه زامبی رو دارم که
Gone back to life, back-back to life
دوباره به زندگی برگشته، به زندگی برگشته

Hands up, uh
دستا بالا
Yeah, suddenly, we all got our hands up, uh
آره، یهویی، هممون دستامونو میاریم بالا
No control of my body
رو بدنم هیچ کنترلی ندارم
Ain’t I seen you before?
قبلا یه جایی ندیدمت؟
I think I remember those eyes, eyes, eyes
Eyes, eye-eyes
به نظرم چشمات، چشمات، چشمات برام آشناست

‘Cause baby, tonight
آخه عزیزم، امشب
The DJ got us falling in love again (Love again)
دی جی باهامون کاری کرده که دوباره عاشق بشیم
Yeah, baby, tonight
آره عزیزم، امشب
The DJ got us falling in love again (L-love again-gain)
دی جی کاری کرده که دوباره عاشق بشیم
So dance, dance like it’s the last, last night
پس یجوری برقص که انگار این آخرین شب
Of your life, life, gon’ get you right
زندگیته، باید منظورمو متوجه شده باشی
‘Cause baby, tonight
آخه عزیزم، امشب
The DJ got us falling in love again (L-love again-gain)
دی جی کاری کرده که دوباره عاشق بشیم

Keep downin’ drinks like there’s no tomorrow
یجوری نوشیدنی بخورین که انگار فردایی وجود نداره
There’s just right, now, now, now
Now, now, now, now
فقط تو لحظه حال زندگی میکنیم، لحظه حال، لحظه حال
Gon’ set the roof on fire
باید سقف اینجارو به آتیش بکشیم
Gonna burn this motherf***** down, down, down
Down, down, down, down (Come on)
باید این سقف لعنتی رو پایین بیاریم، پایین بیاریم

Hands up, uh
دستا بالا
When the music drops, we both put our hands up
وقتی صدای موزیک میاد پایین، ما دوتا دستامونو میاریم بالا
Put your hands on my body
با دستات بدنمو لمس کن
Swear I’ve seen you before
قسم میخورم که قبلا دیدمت
I think I remember those eyes, eyes, eyes
Eyes, eye-eyes
به نظرم چشمات، چشمات، چشمات برام آشناست

‘Cause baby, tonight
آخه عزیزم، امشب
The DJ got us falling in love again (Love again)
دی جی کاری کرده که دوباره عاشق بشیم
Yeah, baby, tonight
آره عزیزم، امشب
The DJ got us falling in love again (L-love again-gain, oh yeah)
دی جی کاری کرده که دوباره عاشق بشیم
So dance, dance like it’s the last, last night
پس یجوری برقص که انگار این آخرین شب
Of your life, life, gon’ get you right
زندگیته، باید منظورمو متوجه شده باشی
‘Cause baby, tonight
آخه عزیزم، امشب
The DJ got us falling in love again (L-love again-gain Usher, don’t lie! haha, ohh)
!دی جی کاری کرده که دوباره عاشق بشیم، خالی نبند آشر

Hear no evil, I speak no evil, I see no evil
(به روی خودم نمیارم (شتر دیدی ندیدی
Get it, baby, hope you catch that like T.O
گرفتی عزیزم، امیدوارم مثل تی او (ترل الدورادو اوونز) بگیری
That’s how we roll
ما اینطوری حال میکنیم
My life is a movie and you just TiVo, ha
زندگی من مثل یه فیلمه که تو ضبطش میکنی
Mami got me twisted like a dreadlock
مامی منو مثل موی بافته شده میپیچونه
She don’t wrestle, but I got her in a headlock
کشتی نمیگیره، ولی من سرشو محکم گرفتم
Yabba-dabba-doo, make her bed rock
یابا دابا دو، بریم سر اصل مطلب
Mami on fire, pshh, red hot
مامی داره میترکونه، سرشار از هیجانه
Bada bing, bada boom
Mr. Worldwide as I step in the room
آقایی که جهانی شده وارد اتاق میشه
I’m a hustler, baby, but that you knew
من دغلکارم، خودتم اینو میدونستی عزیزم
And tonight it’s just me and you, dale
و امشب فقط خودمون دوتاییم، بزن بریم

‘Cause baby, tonight
آخه عزیزم، امشب
The DJ got us falling in love again
دی جی کاری کرده که دوباره عاشق بشیم
(Mr. Worldwide, yeah, yeah, let’s take over the world, haha)
آقایی که جهانی شده، آره بریم دنیا رو تصاحب کنیم
Yeah, baby, tonight (Hahahaha, yeah man)
آره عزیزم، امشب
The DJ got us falling in love, falling in love, o-oh
(Dale) (Let go)
دی جی کاری کرده که دوباره عاشق بشیم، بزن بریم
So dance, dance like it’s the last, last night
پس یجوری برقص که انگار این آخرین شب
Of your life, life, gon’ get you right (Woo!)
زندگیته، باید منظورمو متوجه شده باشی
(Come on, come on)
زود باش، زود باش
‘Cause baby, tonight
آخه عزیزم، امشب
The DJ got us falling in love again
دی جی کاری کرده که دوباره عاشق بشیم
Yeah (Love again)
آره، دوباره عاشق بشیم
Yeah, baby, tonight
آره عزیزم، امشب
(Yeah, somebody get the DJ’s up, somebody get the DJ’s up)
آره، یکی دی جی رو از جاش بلند کنه، یکی دی جی رو از جاش بلند کنه
The DJ got us falling in love again (L-love again-gain)
دی جی کاری کرده که دوباره عاشق بشیم
(Somebody get the hands up, get the hands up, get your hands up, aw, come on)
همه دستا بالا، دستا رو ببرین بالا، زود باشین
So dance, dance like it’s the last, last night
پس یجوری برقص که انگار این آخرین شب
Of your life, life, Gon’ get you right
زندگیته، باید منظورمو متوجه شده باشی
‘Cause baby, tonight
آخه عزیزم، امشب
The DJ got us falling in love again (L-love again-gain)
دی جی کاری کرده که دوباره عاشق بشیم

Hahaha…
Yeah
Thank you, DJ, haha
با تشکر از دی جی

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 2) میانگین امتیازات: 1

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00