2021-2022دنس / الکترونیک

I’m Good

Download

I’m Good By David Guetta & Bebe Rexha

I’m good, yeah, I’m feelin’ alright
من خوبم، آره، حالم خوبه
Baby, I’ma have the best fuckin’ night of my life
عزیزم، میخوام بهترین شب زندگیمو تجربه کنم
And wherever it takes me, I’m down for the ride
و به هر قیمتی که شده انجامش میدم، اهل عشق و حالم
Baby, don’t you know I’m good, yeah, I’m feelin’ alright
عزیزم، مگه خبر نداری که خوبم، آره، حالم خوبه
‘Cause I’m good, yeah, I’m feelin’ alright
آخه خوبم، آره، حالم خوبه
Baby, I’ma have the best fuckin’ night of my life
عزیزم، میخوام بهترین شب زندگیمو تجربه کنم
And wherever it takes me, I’m down for the ride
و به هر قیمتی که شده انجامش میدم، اهل عشق و حالم
Baby, don’t you know I’m good, yeah, I’m feelin’ alright
عزیزم، مگه خبر نداری که خوبم، آره، حالم خوبه

Don’t you know I’m good, yeah, I’m feelin’ alright
مگه خبر نداری که خوبم، آره، حالم خوبه

You know I’m down for whatever tonight
میدونی که امشب همه جوره پایه ام
I don’t need the finer things in life
به چیزای بهتر تو زندگی نیاز ندارم
No matter where I go, it’s a good time, yeah
جایی که میرم مهم نیست، قراره خوش بگذره، آره
And I, I don’t need to sit in VIP
و، نیاز نیست تو وی آی پی بشینم
Middle of the floor, that’s where I’ll be
وسط اتاق، همون جاییه که قراره باشم
Don’t got a lot, but that’s enough for me, yeah
چیز زیادی نیست، ولی برای من همین بسه، آره

‘Cause I’m good, yeah, I’m feelin’ alright
آخه خوبم، آره، حالم خوبه
Baby, I’ma have the best fuckin’ night of my life
عزیزم، میخوام بهترین شب زندگیمو تجربه کنم
And wherever it takes me, I’m down for the ride
و به هر قیمتی که شده انجامش میدم، اهل عشق و حالم
Baby, don’t you know I’m good, yeah, I’m feelin’ alright
عزیزم، مگه خبر نداری که خوبم، آره، حالم خوبه

I’m good
من خوبم
Good
خوب
I’m good
من خوبم
Don’t you know I’m good, yeah, I’m feelin’ alright
مگه خبر نداری که خوبم، آره، حالم خوبه

So I just let it go, let it go
من که بیخیالم، بیخیال
Oh, na-na-na-na-na
نه، نه، نه
No, I don’t care no more, care no more
نه، دیگه چیزی برام مهم نیست، چیزی مهم نیست
Oh, na-na-na-na-na
نه، نه، نه
So come on, let me know, let me know
پس بیا، بذار بدونم، بذار بدونم
Put your hands up, na-na-na
دستاتو بیار بالا، نه، نه
No, baby, nothing’s gonna stop us tonight
نه، عزیزم، امشب هیچی نمیتونه جلومونو بگیره

‘Cause I’m good, yeah, I’m feelin’ alright
آخه خوبم، آره، حالم خوبه
Baby, I’ma have the best fuckin’ night of my life
عزیزم، میخوام بهترین شب زندگیمو تجربه کنم
And wherever it takes me, I’m down for the ride
و به هر قیمتی که شده انجامش میدم، اهل عشق و حالم
Baby, don’t you know I’m good, yeah, I’m feelin’ alright
عزیزم، مگه خبر نداری که خوبم، آره، حالم خوبه

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 24) میانگین امتیازات: 4.4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00