2016-2020دنس / الکترونیک

On My Way

Download

On My Way By Alan Walker,
Sabrina Carpenter & Farruko

I’m sorry but, don’t wanna talk
متاسفم ولی، نمیخوام صحبت کنم
I need a moment before I go, it’s nothing personal
قبل از رفتنم یکم زمان میخوام، موضوع شخصی نیست
I draw the blinds, they don’t need to see me cry
به این غائله خاتمه میدم، لازم نیست بقیه گریه کردنمو ببینن
‘Cause even if they understand, they don’t understand
چون حتی اگه بفهمن، بازم درک نمیکنن

So then, when I’m finished
با این حساب، وقتی به آخر خط برسم
I’m all ’bout my business and ready to save the world
به خواسته خودم اهمیت میدم و آماده ام تا دنیا رو نجات بدم
I’m taking my misery, make it my bitch
بدبختیمو میپذیرم، اونو مال خودم میکنم
Can’t be everyone’s favorite girl
نمیشه دختر مورد علاقه همه باشی

So take aim and fire away
پس نشونه بگیر و شلیک کن
I’ve never been so wide awake
هیچوقت اونقدر حواس جمع نبودم
No, nobody but me can keep me safe
نه، هیچکی غیر از خودم نمیتونه مراقبم باشه
And I’m on my way
و من تو راهم
The blood moon is on the rise
ماه خونی داره طلوع میکنه
The fire burning in my eyes
آتشی تو چشمام شعله ور شده
No, nobody but me can keep me safe
نه، هیچکی غیر از خودم نمیتونه مراقبم باشه
And I’m on my way
و من تو راهم

Blep, yah, yah
Farru
Yah-yah-yah-yah

Lo siento mucho (Farru), pero me voy (Eh)
Porque a tu lado me di cuenta que nada soy (Eh-ey)
Y me cansé de luchar y de guerrear en vano
De estar en la línea de fuego y de meter la mano
Acepto mis errores, también soy humano
Y tú no ves que lo hago porque te amo (Pu-pu-pu-pum)

Pero ya (Ya), no tengo más na’ que hacer aquí (Aquí)
Me voy, llegó la hora ‘e partir (Partir)
De mi propio camino, seguiré lejos de ti

So take aim and fire away
پس نشونه بگیر و شلیک کن
I’ve never been so wide awake
هیچوقت اونقدر حواس جمع نبودم
No, nobody but me can keep me safe
نه، هیچکی غیر از خودم نمیتونه مراقبم باشه
And I’m on my way
و من تو راهم
The blood moon is on the rise (Is on the rise, na-na)
ماه خونی داره طلوع میکنه، داره طلوع میکنه، نه
The fire burning in my eyes (The fire burning in my eyes, no)
آتشی تو چشمام شعله ور شده، آتشی تو چشمام شعله ور شده، نه
No, nobody but me can keep me safe
نه، هیچکی غیر از خودم نمیتونه مراقبم باشه
And I’m on my way
و من تو راهم

Blep
I’m on my way
و من تو راهم

Everybody, everybody keep me safe
همه، همه مراقبم هستن
Everybody, everybody keep me safe
همه، همه مراقبم هستن
Everybody, everybody keep me safe
همه، همه مراقبم هستن
Everybody, everybody keep me safe
همه، همه مراقبم هستن
Everybody, everybody on my way
همه، همه تو راه هستن

So take aim and fire away
پس نشونه بگیر و شلیک کن
I’ve never been so wide awake
هیچوقت اونقدر حواس جمع نبودم
No, nobody but me can keep me safe
نه، هیچکی غیر از خودم نمیتونه مراقبم باشه
And I’m on my way
و من تو راهم
The blood moon is on the rise
ماه خونی داره طلوع میکنه
The fire burning in my eyes
آتشی تو چشمام شعله ور شده
No, nobody but me can keep me safe
نه، هیچکی غیر از خودم نمیتونه مراقبم باشه
And I’m on my way
و من تو راهم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 3) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00