2016-2020پاپ

Lights Up

Download

Lights Up By Harry Styles

What do you mean?
منظورت چیه
I’m sorry by the way
در هر صورت متاسفم
Never coming back down
هیچوقت کوتاه نیا
Can’t you see?
مگه نمیبینی
I could, but wouldn’t stay
میتونستم، ولی خودم نخواستم بمونم
Wouldn’t put it like that
نمیخواستم اینجوری رفتار کنم
What do you mean?
منظورت چیه
I’m sorry by the way
در هر صورت متاسفم
Never coming around
هیچوقت سر عقل نیا
It’d be so sweet if things just stayed the same
چقدر خوب میشد اگه همه چی همونجوری میموند
La-da-da-da-da

All the lights couldn’t put out the dark
تمام روشنایی ها هم نتونستن تاریکی رو از بین ببرن
Runnin’ through my heart
تاریکی تو قلبم جریان داره
Lights up and they know who you are
روشنایی از راه رسیده و بقیه میدونن کی هستی
Know who you are
میدونن کی هستی
Do you know who you are? (Oh)
خودت چی، میدونی کی هستی؟

Shine, step into the light
روشنایی، به سمت نور قدم برمیدارم
Shine, so bright sometimes
روشنایی، بعضی وقتا شدتش زیاده
Shine, I’m not ever going back
روشنایی، دیگه به عقب برنمیگردم
Shine, step into the light
روشنایی، به سمت نور قدم برمیدارم
Shine, so bright sometimes
روشنایی، بعضی وقتا شدتش زیاده
Shine, I’m not ever going back
روشنایی، دیگه به عقب برنمیگردم
Shine, step into the light
روشنایی، به سمت نور قدم برمیدارم
Shine, so bright sometimes
روشنایی، بعضی وقتا شدتش زیاده
Shine, I’m not ever (Ooh)
…روشنایی، من دیگه

What do you mean?
منظورت چیه
I’m sorry by the way
در هر صورت متاسفم
Never going back now
هیچوقت به عقب برنگرد
It’d be so sweet if things just stayed the same
چقدر خوب میشد اگه همه چی همونجوری میموند
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da
La-da-da-da-da (Oh)
La-da-da-da-da (Oh)
La-da-da-da-da (Oh)

All the lights couldn’t put out the dark
تمام روشنایی ها هم نتونستن تاریکی رو از بین ببرن
Runnin’ through my heart
تاریکی تو قلبم جریان داره
Lights up and they know who you are
روشنایی از راه رسیده و بقیه میدونن کی هستی
Know who you are
میدونن کی هستی
Do you know who you are?
خودت چی، میدونی کی هستی؟

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 1) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00