2016-2020دنس / الکترونیک

Stay

Download

Stay By Dannic
feat. INNA

Wait
صبر کن
I heard you were leaving, won’t you stay
شنیدم داری میری، نمیشه بمونی؟
‘Cause I got a feeling you can change
چون یه حسی بهم میگه که میتونی تغییر کنی
Say you don’t need anybody, no, anybody
تو به هیچکی نیاز نداری، نه، به هیچکی

Guess you never thought that I’d be in it for the long run
حدس میزنم فکرشم نمیکردی که این همه مدت درگیرش باشم
And if you wanna go, you know I’ll let you go on
و اگه بخوایی بری، میدونی که مانع رفتنت نمیشم
Now there were some people telling me that you were no fun
اطرافم کسایی بودن که بهم میگفتن تو آدم باحالی نیستی
‘Cause they never seen your side the way that I’ve done
آخه اونا این روی خوبی که من ازت دیدم رو هیچوقت ندیدن

I want you to stay
ازت میخوام که بمونی
Stay-ay, stay-ay-ay, mmm
بموووونی
I want you to stay
ازت میخوام که بمونی
Stay-ay, stay-ay-ay
بموووونی

Mmm, and baby your face
و عزیزم صورتت اینقدر
So charming and young, I took the bait
جذاب و با طراوته که دلم میخواد گازش بگیرم
Now I’ll prove you wrong, I’m wide awake
بهت ثابت میکنم که اشتباه میکنی، من حواسم هست
‘Cause I know you need somebody, anybody
آخه میدونم که تو به یکی تو زندگیت نیاز داری، همه نیاز دارن

Guess you never thought that I’d be in it for the long run
حدس میزنم فکرشم نمیکردی که این همه مدت درگیرش باشم
And if you wanna go, you know I’ll let you go on
و اگه بخوایی بری، میدونی که مانع رفتنت نمیشم
Now there were some people telling me that you were no fun
اطرافم کسایی بودن که بهم میگفتن تو آدم باحالی نیستی
‘Cause they never seen your side the way that I’ve done
آخه اونا این روی خوبی که من ازت دیدم رو هیچوقت ندیدن

I want you to stay
ازت میخوام که بمونی
Stay-ay, stay-ay-ay, mmm
بموووونی
I want you to stay
ازت میخوام که بمونی
Stay-ay, stay-ay-ay, mmm
بموووونی

And maybe one (Day)
و شاید یه روزی
The doubts in your mind will slowly (Fade)
شک و تردید های ذهنت به آرومی ناپدید بشن
And you and me will be in a better (Place)
و بتونیم کنار هم شرایط بهتری رو تجربه کنیم
‘Cause I know we’ll be together, yeah, we forever
آخه من میدونم ما به هم میرسیم، آره، من و تو تا ابد

Guess you never thought that I’d be in it for the long run
حدس میزنم فکرشم نمیکردی که این همه مدت درگیرش باشم
And if you wanna go, you know I’ll let you go on
و اگه بخوایی بری، میدونی که مانع رفتنت نمیشم
Now there were some people telling me that you were no fun
اطرافم کسایی بودن که بهم میگفتن تو آدم باحالی نیستی
‘Cause they never seen your side the way that I’ve done
آخه اونا این روی خوبی که من ازت دیدم رو هیچوقت ندیدن

I want you to stay
ازت میخوام که بمونی
Stay-ay, stay-ay-ay, mmm
بموووونی
I want you to stay
ازت میخوام که بمونی
Stay-ay, stay-ay-ay, mmm
بموووونی

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 9) میانگین امتیازات: 4.4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

1 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
ناشناس
ناشناس
7 ماه قبل

خیلی خوبه

0:00
0:00