2011-2015پاپ

Little Do You Know

Download

Little Do You Know By Alex & Sierra

Little do you know how I’m breaking while you fall asleep?
خبر نداری وقتایی که خوابت میبره من چجوری درهم میشکنم؟
Little do you know I’m still haunted by the memories?
خبر نداری که من هنوزم درگیر خاطراتمونم؟
Little do you know I’m trying to pick myself up piece by piece?
خبر نداری که دارم سعی میکنم تیکه های خودم رو جمع کنم؟
Little do you know I need a little more time?
خبر نداری که من به زمان بیشتری نیاز دارم؟

Underneath it all, I’m held captive by the hole inside
راستش، من اسیر خلا درونیم شدم
I’ve been holding back for the fear that you might change your mind
احساساتمو از ترس اینکه شاید نظرتو تغییر بدی بروز ندادم
I’m ready to forgive you, but forgetting is a harder fight
میتونم ببخشمت، ولی فراموش کردنت به این راحتی ها نیست
Little do you know I need a little more time?
خبر نداری که من به زمان بیشتری نیاز دارم؟

I’ll wait, I’ll wait, I love you like you’ve never felt the pain
منتظرت میمونم، یجوری عاشقتم که هیچوقت دردی رو احساس نکردی
I’ll wait, I promise you don’t have to be afraid
منتظرت میمونم، بهت قول میدم نیاز نیست نگران چیزی باشی
I’ll wait, my love is here, is here to stay
منتظرت میمونم، هنوزم عاشقم و عاشقت میمونم
So lay your head on me
پس سرتو بذار تو شونه ام

Little do you know I know you’re hurting while I’m sound asleep?
خبر نداری وقتایی که خوابم هم میدونم داری عذاب میکشی؟
Little do you know all my mistakes are slowly drowning me?
خبر نداری که بخاطر اشتباهاتم دارم احساس خفگی میکنم؟
Little do you know I’m trying to make it better piece by piece?
خبر نداری که دارم سعی میکنم آروم آروم درستش کنم؟
Little do you know I, I love you ’til the sun dies?
خبر نداری من تا لحظه ی مرگ خورشید عاشقتم؟

Oh wait, just wait, I love you like I’ve never felt the pain
منتظرم باش، یجوری عاشقتم که هیچوقت دردی رو احساس نکردم
Just wait, I love you like I’ve never been afraid
منتظرم باش، یجوری عاشقتم که انگار تاحالا نگران نبودم
Just wait, our love is here, is here to stay
منتظرم باش، هنوزم عاشقیم و عاشق میمونیم
So lay your head on me
پس سرتو بذار تو شونه ام

I’ll wait, (I’ll wait), I’ll wait, (I’ll wait)
منتظرت میمونم، منتظرت میمونم
I love you like you’ve never felt the pain
یجوری عاشقتم که هیچوقت دردی رو احساس نکردی
I’ll wait (I’ll wait), I promise you don’t have to be afraid
منتظرت میمونم، بهت قول میدم نیاز نیست نگران چیزی باشی
I’ll wait, my love is here, here to stay
منتظرت میمونم، هنوزم عاشقم و عاشقت میمونم
So lay your head on me
پس سرتو بذار تو شونه ام

Lay your head on me, so lay your head on me
سرتو بذار تو شونه ام، پس سرتو بذار تو شونه ام
‘Cause little do you know I, I love you ’til the sun dies?
مگه خبر نداری من تا لحظه ی مرگ خورشید عاشقتم؟

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 89) میانگین امتیازات: 4.4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

1 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
Zahra
Zahra
6 ماه قبل

عالی

0:00
0:00