2016-2020پاپ

Lose You to Love Me

Download

Lose You to Love Me By Selena Gomez

You promised the world and I fell for it
قول دادی دنیا رو به پام بریزی و من گول حرفاتو خوردم
I put you first and you adored it
شدی اولویت اول زندگیم و این برات ستودنی بود
Set fires to my forest
زندگیم به آتیش کشیده شد
And you let it burn
و تو گذاشتی که از بین بره
Sang off-key in my chorus
نتونستی هم صدام باشی
‘Cause it wasn’t yours
تو آهنگ زندگیم جایی نداشتی
I saw the signs and I ignored it
علائم هشدار رو میدیدم و نادیده میگرفتمشون
Rose-colored glasses all distorted
عینک خوشبینیم کاملا نابود شده
Set fire to my purpose
آیندم به آتیش کشیده شد
And I let it burn
و تو گذاشتی که از بین بره
You got off on the hurtin’
از آسیب زدن لذت میبردی
When it wasn’t yours, yeah
آخه تو که چیزیت نمیشد، آره

We’d always go into it blindly
بارها رابطه مون رو کورکورانه آغاز کردیم
I needed to lose you to find me
باید تو رو گم میکردم تا خودمو پیدا کنم
This dancing was killing me softly
این رقص دو نفره داشت کم کم نابودم میکرد
I needed to hate you to love me, yeah
باید ازت متنفر میشدم تا عاشق خودم بشم، آره

To love, love, yeah
عاشق بشم، عاشق، آره
To love, love, yeah
عاشق بشم، عاشق، آره
To love, yeah
عاشق بشم، آره
I needed to lose you to love me, yeah
باید تو رو گم میکردم تا عاشق خودم بشم
To love, love, yeah
عاشق بشم، عاشق، آره
To love, love, yeah
عاشق بشم، عاشق، آره
To love, yeah
عاشق بشم، آره
I needed to lose you to love me
باید تو رو گم میکردم تا عاشق خودم بشم

I gave my all and they all know it
دنیامو به پات ریختم و همه اینو میدونن
Then you tore me down and now it’s showing
بعدش با خاک یکسانم کردی و الانم که آثارشو میبینی
In two months, you replaced us
تا دو ماه دیگه وارد یه رابطه جدید میشی
Like it was easy
انگار که هیچ اتفاقی نیوفتاده
Made me think I deserved it
کاری کردی که فکر کنم لیاقتم همینه
In the thick of healing, yeah
اونم وقتی که به مرهم نیاز داشتم

We’d always go into it blindly
بارها رابطه مون رو کورکورانه آغاز کردیم
I needed to lose you to find me
باید تو رو گم میکردم تا خودمو پیدا کنم
This dancing was killing me softly
این رقص دو نفره داشت کم کم نابودم میکرد
I needed to hate you to love me, yeah
باید ازت متنفر میشدم تا عاشق خودم بشم، آره

To love, love, yeah
عاشق بشم، عاشق، آره
To love, love, yeah
عاشق بشم، عاشق، آره
To love, yeah
عاشق بشم، آره
I needed to lose you to love me, yeah
باید تو رو گم میکردم تا عاشق خودم بشم
To love, love, yeah
عاشق بشم، عاشق، آره
To love, love, yeah
عاشق بشم، عاشق، آره
To love, yeah
عاشق بشم، آره
I needed to lose you to love me
باید تو رو گم میکردم تا عاشق خودم بشم

You promised the world and I fell for it
قول دادی دنیا رو به پام بریزی و من گول حرفاتو خوردم
I put you first and you adored it
شدی اولویت اول زندگیم و این برات ستودنی بود
Set fires to my forest
زندگیم به آتیش کشیده شد
And you let it burn
و تو گذاشتی که از بین بره
Sang off-key in my chorus
نتونستی هم صدام باشی

To love, love, yeah
عاشق بشم، عاشق، آره
To love, love, yeah
عاشق بشم، عاشق، آره
To love, yeah
عاشق بشم، آره
I needed to hate you to love me, yeah
باید ازت متنفر میشدم تا عاشق خودم بشم، آره
To love, love, yeah
عاشق بشم، عاشق، آره
To love, love, yeah
عاشق بشم، عاشق، آره
To love, yeah
عاشق بشم، آره
I needed to lose you to love me
باید تو رو گم میکردم تا عاشق خودم بشم
To love, love, yeah
عاشق بشم، عاشق، آره
To love, love, yeah
عاشق بشم، عاشق، آره
To love, yeah
عاشق بشم، آره

And now the chapter is closed and done
و الان دیگه داستان زندگیم با تو به پایان رسیده
To love, love, yeah
عاشق بشم، عاشق، آره
To love, love, yeah
عاشق بشم، عاشق، آره
To love, yeah
عاشق بشم، آره
And now it’s goodbye, it’s goodbye for us
و الان وقت خداحافظیه، هر چی بینمون بود تموم شد

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 3) میانگین امتیازات: 3.7

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00