2011-2015پاپ

On The Floor

Download

On The Floor By Jennifer Lopez
ft. Pitbull

JLo!
Ya tú sabes, no es más nada
It’s a new generation
این یه نسل جدیده از
Mr. Worldwide!
آقایی که جهانی شده
Of party people
آدمای اهل پارتی
Yeah, get on the floor, dale
آره، برو وسط، بزن بریم
Get on the floor, RedOne
برو وسط، دوباره
Let me introduce you to my party people in the club, ha!
بذار تو کلاب به کسایی که تو مهمونیم هستن معرفیت کنم

I’m loose (I’m loose)
من بی بند و بارم
And everybody knows I get off the chain
و همه میدونن من دنبال لذت و هیجانم
Babe, it’s the truth (It’s the truth)
عزیزم، این حقیقته
I’m like Inception, I play with your brain
من یجور تلقین هستم، با ذهنت بازی میکنم
So I don’t sleep or snooze (Snooze)
پس نه میخوابم و نه چرت میزنم
I don’t play no games so d-d-don’t-don’t-don’t get it confused, no
اهل بازی نیستم پس اشتباه برداشت نکن، نه
‘Cause you will lose, yeah
چون اینجوری میبازی، آره
Now, now pu-pu-pu-pu-pump it up
حالا، حالا هیجانو ببر بالا
And back it up, like a Tonka truck, dale!
و مثل یه کامیون تونکا برو عقب، بزن بریم

If you go hard, you gotta get on the floor (Hey)
اگه زیادی بالایی، باید بیایی وسط
If you’re a party freak, then step on the floor (Yeah)
اگه خوره پارتی هستی، پس باید بیایی وسط
If you’re an animal, then tear up the floor
اگه یه موجود زنده ای، پس بیا وسط و بترکون
Break a sweat on the floor, yeah, we work on the floor (Ah)
بیا وسط و خیس عرق شو، آره، ما اون وسط کار میکنیم
Don’t stop, keep it moving, put your drinks up (Woo!)
واینسا، تکون بده، نوشیدنیتو بیار بالا
Pick your body up and drop it on the floor (Hey)
بدنتو بردار و اون وسط رها کن
Let the rhythm change your world on the floor (Hahaha)
بذار ریتم موسیقی اون وسط دنیاتو عوض کنه
You know we’re running shit tonight on the floor
میدونی که امشب ما اون وسط همه کاره ایم
Brazil, Morocco, London to Ibiza
برزیل، مراکش، لندن تا ایبیزا
Straight to L.A., New York, Vegas to Africa (Ah)
مستقیم تا لس آنجلس، نیویورک، وگاس تا آفریقا

Dance the night away
کل شب رو تا آخرش برقص
Live your life, and stay young on the floor (Hahaha)
از زندگیت لذت ببر، و اون وسط احساس جوونی کن
Dance the night away
کل شب رو تا آخرش برقص
Grab somebody, drink a little more
دست یکی رو بگیر، یکم بیشتر بخور
Así mismo, así me gusta, así me gusta, así me gusta
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
Tonight, we gon’ be it on the floor (Woo!)
امشب قراره اون وسط بترکونیم
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
Tonight, we gon’ be it on the floor (Let’s rock)
امشب قراره اون وسط بترکونیم، بزن بریم

I know you got it, clap your hands on the floor (Hey)
میدونم از پسش بر میایی، اون وسط دست بزن و شادی کن
And keep on rocking, rock it up on the floor (Yeah)
و به رقصیدن ادامه بده، اون وسط تکونش بده
If you’re a criminal, kill it on the floor
اگه مجرمی، اون وسط به نحو احسن انجامش بده
Steal it quick on the floor, on the floor (Yeah)
خیلی سریع اون وسط بلندش کن، اون وسط
Don’t stop, keep it moving, put your drinks up (Woo!)
واینسا، تکون بده، نوشیدنیتو بیار بالا
It’s getting ill, it’s getting sick on the floor (Hey)
خسته کننده میشه، اون وسط آدم بی حال میشه
We never quit, we never rest on the floor (Yeah)
ما هیچوقت تسلیم نمیشیم، هیچوقت اون وسط استراحت نمیکنیم
If I am not wrong, we’ll probably die on the floor
اگه اشتباه نکنم، احتمالا اون وسط جونمونو از دست بدیم
Brazil, Morocco, London to Ibiza
برزیل، مراکش، لندن تا ایبیزا
Straight to L.A., New York, Vegas to Africa (Dale)
مستقیم تا لس آنجلس، نیویورک، وگاس تا آفریقا

Dance the night away
کل شب رو تا آخرش برقص
Live your life, and stay young on the floor (Ha, dale, así me gusta)
از زندگیت لذت ببر، و اون وسط احساس جوونی کن
Dance the night away
کل شب رو تا آخرش برقص
Grab somebody, drink a little more
دست یکی رو بگیر، یکم بیشتر بخور
Dale, así me gusta, así me gusta, así me gusta
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
Tonight, we gon’ be it on the floor (Let’s rock)
امشب قراره اون وسط بترکونیم، بزن بریم
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
Tonight, we gon’ be it on the floor (Let’s rock)
امشب قراره اون وسط بترکونیم، بزن بریم
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
Tonight, we gon’ be it on the floor
امشب قراره اون وسط بترکونیم
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
Tonight, we gon’ be it on the floor (Woo!)
امشب قراره اون وسط بترکونیم

That badonkadonk is like a trunk full of bass on an old school Chevy
اندام پایین تنه ات مثل صندوق عقب شورلت قدیمیا میمونه که توش پر از بانده
Seven-trey donkey donk (Yeah)
یه سیستم هفت بانده خرکی
All I need is some vodka and some chonky Coke
تنها چیزی که نیاز دارم یکم نوشیدنی با نوشابه خانواده اس
And watch, shit gon’ get Donkey Konged (Hahaha)
و نگاه کن، لعنتی حس دانکی کونگ به آدم میده
Baby, if you’re ready for things to get heavy
عزیزم، اگه برای چیزایی که سنگینت میکنه آماده ای
I get on the floor and act a fool if you let me, dale
من میرم وسط و اگه بذاری مثل دلقکا حرکت میزنم، بزن بریم
Don’t believe me, just bet me (Hahaha)
بهم اعتماد نکن، فقط باهام موافق باش
My name ain’t Keith, but I see why you sweat me (Hahaha)
اسمم کیث نیست، ولی میدونم چرا منو خیس عرق میکنی
L.A., Miami, New York
لس آنجلس، میامی، نیویورک
Say no more, get on the floor (Woo)
خیلی خوب دیگه، بریم وسط

Dance the night away
کل شب رو تا آخرش برقص
Live your life, and stay young on the floor
از زندگیت لذت ببر، و اون وسط احساس جوونی کن
Dance the night away
کل شب رو تا آخرش برقص
Grab somebody, drink a little more
دست یکی رو بگیر، یکم بیشتر بخور
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la (Let’s rock)
Tonight, we gon’ be it on the floor
بزن بریم، امشب قراره اون وسط بترکونیم
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la (Let’s rock)
Tonight, we gon’ be it on the floor
بزن بریم، امشب قراره اون وسط بترکونیم
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la (Woo!)
Tonight, we gon’ be it on the floor
امشب قراره اون وسط بترکونیم
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la (Let’s rock)
Tonight, we gon’ be it on the floor (Woo!)
بزن بریم، امشب قراره اون وسط بترکونیم
Tonight, we gon’ be it on the floor
امشب قراره اون وسط بترکونیم
Tonight, we gon’ be it on the floor
امشب قراره اون وسط بترکونیم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 14) میانگین امتیازات: 4.4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00