2016-2020پاپ

Lucid Dream

Download

Lucid Dream By Owl City

I am a light sleeper
من خوابم سبکه
But I am a heavy dreamer
ولی زیاد روياپردازی میکنم
My imagination gives me wings
تخیلاتم بهم بال پرواز ميده
And I can go anywhere
و ميتونم هرجا كه میخوام برم

And when I wander away, to some other place
و وقتی به طرف یه جای ديگه حرکت میکنم
I’m suddenly there, way up in the air
یهو خودمو تو آسمونا ميبينم
Where passenger trains catch fire and fill the sky with flames
جايی كه قطارهای مسافربری آتيش گرفتن و آسمون رو پر از شعله های آتیش کردن

And that black rabbit of death
و اون خرگوش سياه مرگ
Wakes up in a breath, of beautiful dreams
با یه نفس از خواب و رویاهای زیبا بيدار ميشه
My heartache it seems, so terribly vain
غم و غصه هام پوچ و بی معنی به نظر میرسن
Where fire and diamonds fall like rain
جایی كه آتیش و الماس مثل بارون ميباره

Do you believe in endless miracles?
به معجزه های بی پايان باور داری؟
Do you believe in the impossible?
به غیر ممكن ها باور داری؟
Do you believe sleep is a time machine?
به اینکه خواب یجور ماشین زمانه باور داری؟

Do you believe in curiosity?
به چیزای عجیب باور داری؟
Do you believe in what you cannot see?
به چيزایی كه با چشم دیده نمیشن باور داری؟
Do you believe life is a Lucid Dream?
به اینکه زندگی یه رويای آگاهانه س باور داری؟

Well that’s how you study the stars
خب اینجوریه که تو ستاره ها رو میبینی
That’s how you study the stars
اینجوریه که تو ستاره ها رو میبینی
And that’s how you know ’em by heart
و اینجوریه که تو اونا رو با قلبت حس میکنی
Life is a Lucid Dream
زندگی یه رويای آگاهانه س

Such is the path of a dreamer
روش یه رویاپرداز اینجوریه
I find my way by moonlight
راهمو با نور مهتاب پيدا ميكنم
My imagination gives me wings
تخیلاتم بهم بال پرواز ميده
And I can go anywhere
و ميتونم هرجا كه میخوام برم

And when I wander away, to some other place
و وقتی به طرف یه جای ديگه حرکت میکنم
I’m suddenly there, way up in the air
یهو خودمو تو آسمونا ميبينم
Where passenger trains catch fire and fill the sky with flames
جايی كه قطارهای مسافربری آتيش گرفتن و آسمون رو پر از شعله های آتیش کردن

And that black rabbit of death
و اون خرگوش سياه مرگ
Wakes up in a breath, of beautiful dreams
با یه نفس از خواب و رویاهای زیبا بيدار ميشه
My heartache it seems, so terribly vain
غم و غصه هام پوچ و بی معنی به نظر میرسن
Where fire and diamonds fall like rain
جایی كه آتیش و الماس مثل بارون ميباره

Do you believe in endless miracles?
به معجزه های بی پايان باور داری؟
Do you believe in the impossible?
به غیر ممكن ها باور داری؟
Do you believe sleep is a time machine?
به اینکه خواب یجور ماشین زمانه باور داری؟

Do you believe in curiosity?
به چیزای عجیب باور داری؟
Do you believe in what you cannot see?
به چيزایی كه با چشم دیده نمیشن باور داری؟
Do you believe life is a Lucid Dream?
به اینکه زندگی یه رويای آگاهانه س باور داری؟

Well that’s how you study the stars
خب اینجوریه که تو ستاره ها رو میبینی
That’s how you study the stars
اینجوریه که تو ستاره ها رو میبینی
And that’s how you know ’em by heart
و اینجوریه که تو اونا رو با قلبت حس میکنی
Life is a Lucid Dream
زندگی یه رويای آگاهانه س

Well that’s how you study the stars
خب اینجوریه که تو ستاره ها رو میبینی
That’s how you study the stars
اینجوریه که تو ستاره ها رو میبینی
And that’s how you know ’em by heart
و اینجوریه که تو اونا رو با قلبت حس میکنی
Life is a Lucid Dream
زندگی یه رويای آگاهانه س

I am a light sleeper
من خوابم سبکه
But I am a heavy dreamer
ولی زیاد روياپردازی میکنم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 2) میانگین امتیازات: 3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00