1950-2000ایزی لیسنینگ

Love Story

Download

Love Story By Andy Williams

Where do I begin
از کجا باید شروع کنم
To tell the story of how great a love can be
برای گفتن ماجرای اینکه یه عشق تا چه اندازه میتونه عالی باشه
The sweet love story that is older than the sea
داستان عشق شیرینی که قدمتش از دریا بیشتره
The simple truth about the love she brings to me
اون با اومدنش حقیقت ساده عشق رو به زندگیم آورد
Where do I start
از کجا باید آغاز کنم

With her first hello
با اولین سلامش
She gave new meaning to this empty world of mine
به دنیای پوچم معنای جدیدی داد
There’d never be another love, another time
عشق دیگه و دفعه دیگه ای وجود نداره
She came into my life and made the living fine
اون به زندگیم اومد و زندگی کردن رو لذت بخش کرد

She fills my heart
اون قلبمو لبریز میکنه
She fills my heart with very special things
با چیزای خیلی خاص قلبمو لبریز میکنه
With angels’ songs, with wild imaginings
با آواز فرشته ها، با تخیلات باور نکردنیش
She fills my soul with so much love
روحمو با عشق بی نهایتش لبریز میکنه
That anywhere I go I’m never lonely
اونقدر که هر جا برم هیچوقت احساس تنهایی نمیکنم
With her around, who could be lonely
وقتی نزدیک باشه، مگه میشه آدم احساس تنهایی کنه
I reach for her hand, it’s always there
هر وقت که اراده کردم دستش تو دستام بوده

How long does it last
قراره چقدر طول بکشه؟
Can love be measured by the hours in a day
مگه میشه وسعت عشق رو با ساعت های یه روز اندازه گرفت؟
I have no answers now but this much I can say
الان براش جوابی ندارم ولی همینقدر میتونم بگم که
I know I’ll need her ’til the stars all burn away
میدونم تا وقتی عمر ستاره ها به پایان برسه به عشقش نیاز دارم
And she’ll be there
و اونم کنارم میمونه

How long does it last
قراره چقدر طول بکشه؟
Can love be measured by the hours in a day
مگه میشه وسعت عشق رو با ساعت های یه روز اندازه گرفت؟
I have no answers now but this much I can say
الان براش جوابی ندارم ولی همینقدر میتونم بگم که
I know I’ll need her ’til the stars all burn away
میدونم تا وقتی عمر ستاره ها به پایان برسه به عشقش نیاز دارم
And she’ll be there
و اونم کنارم میمونه

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 8) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00