2011-2015پاپ

Middle of Nowhere

Download

Middle of Nowhere By Selena Gomez
& The Scene

You left me spinning like a disco
ولم کردی تا عین دیوونه ها دور خودم بچرخم
Trying but I don’t know if I can stand straight
سعی میکنم درست وایسم ولی نمیدونم بتونم یا نه
You took me left when you knew I was right
تنهام گذاشتی وقتی که میدونستی حق با منه
And now I gotta fight just to make it through the day
حالا باید بجنگم تا بتونم روزمو پشت سر بذارم

I never knew what you were capable of
فکرشم نمیکردم چه کارایی ممکنه ازت سر بزنه
Baby, I would’ve kept my heart
عزیزم، باید از قلبم محافظت میکردم
But I gave it up, baby, I fell in love
ولی تسلیمش کردم، من عاشق شدم عزیزم
Now I don’t know where to start
الان نمیدونم از کجا باید شروع کنم

It’s so cold with nobody to hold me
هوا خیلی سرده و کسی نیست تا منو در آغوش بگیره
You’re so wrong for leaving when you told me
اشتباه کردی تنهام گذاشتی وقتی که بهم گفته بودی
You would never leave me by myself
هیچوقت منو وسط ناکجا آباد
Out in the middle of nowhere
به حال خودم رها نمیکنی
Now I’m lost tryna make it on my own
حالا گم شدمو خودم دارم اوضاع رو درست کنم
I thought I could never do this alone
فکر میکردم نمیتونم به تنهایی انجامش بدم
But now I’m walking by myself
ولی الان دارم وسط ناکجا آباد
Out in the middle of nowhere
تنهایی قدم میزنم

You left me broken like a record, baby
مثل یه صفحه گرامافون شکسته رهام کردی عزیزم
Oh, baby, I’m hurt and I don’t wanna play anymore
عزیزم، من آسیب دیدم و دیگه نمیخوام به این بازی ادامه بدم
Missed every sign, believed every lie
نشونه ها رو نادیده گرفتم، دورغ هاتو باور کردم
Whoa, oh, and I was waiting for more
و منتظر دروغای بیشتری بودم

I never knew what you were capable of
فکرشم نمیکردم چه کارایی ممکنه ازت سر بزنه
Baby, I would’ve kept my heart
عزیزم، باید از قلبم محافظت میکردم
But I gave it up, baby, I fell in love
ولی تسلیمش کردم، من عاشق شدم عزیزم
Now I don’t know where to start
الان نمیدونم از کجا باید شروع کنم

It’s so cold with nobody to hold me
هوا خیلی سرده و کسی نیست تا منو در آغوش بگیره
You’re so wrong for leaving when you told me
اشتباه کردی تنهام گذاشتی وقتی که بهم گفته بودی
You would never leave me by myself
هیچوقت منو وسط ناکجا آباد
Out in the middle of nowhere
به حال خودم رها نمیکنی
Now I’m lost tryna make it on my own
حالا گم شدمو خودم دارم اوضاع رو درست کنم
I thought I could never do this alone
فکر میکردم نمیتونم به تنهایی انجامش بدم
But now I’m walking by myself
ولی الان دارم وسط ناکجا آباد
Out in the middle of nowhere
تنهایی قدم میزنم

You took my heart off my sleeve
کاری کردی بهت حس پیدا کنم
But now I’m taking it back, back
ولی احساسمو پس میگیرم
Baby, here I come
دارم میام عزیزم
You took advantage of me
ازم سو استفاده کردی
I don’t appreciate that, that
بابتش ازت تشکر نمیکنم
You son of a gun
توئه ولد چموش

It’s so cold with nobody to hold me
هوا خیلی سرده و کسی نیست تا منو در آغوش بگیره
You’re so wrong for leaving when you told me
اشتباه کردی تنهام گذاشتی وقتی که بهم گفته بودی
You would never leave me by myself
هیچوقت منو وسط ناکجا آباد
Out in the middle of nowhere
به حال خودم رها نمیکنی

It’s so cold with nobody to hold me
هوا خیلی سرده و کسی نیست تا منو در آغوش بگیره
You’re so wrong for leaving when you told me
اشتباه کردی تنهام گذاشتی وقتی که بهم گفته بودی
You would never leave me by myself
هیچوقت منو وسط ناکجا آباد
Out in the middle of nowhere
به حال خودم رها نمیکنی
Now I’m lost tryna make it on my own
حالا گم شدمو خودم دارم اوضاع رو درست کنم
I thought I could never do this alone
فکر میکردم نمیتونم به تنهایی انجامش بدم
But now I’m walking by myself
ولی الان دارم وسط ناکجا آباد
Out in the middle of nowhere
تنهایی قدم میزنم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

2 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
JuniorMarlene
JuniorMarlene
1 سال قبل

عالی و پرطرفدارترین خواننده جهانی و سبکی خوب و دوست داشتنی.

hasanasgari
hasanasgari
11 ماه قبل

Ok ok. Ok

0:00
0:00