2023پاپ

We Go Down Together

Download

We Go Down Together By Dove Cameron
& Khalid

Sometimes we fly, sometimes we fall
گاهی پرواز میکنیم، گاهی سقوط میکنیم
Sometimes I feel like we’re nothing at all
گاهی احساس میکنم تو هیچ رابطه ای نیستیم
Dream in the light, dance in the dark
تو روشنایی رویاپردازی میکنیم، تو تاریکی میرقصیم
You fill the spaces inside of my heart, mm
تو جاهای خالی درون قلبم رو پر میکنی

Mm, woo-ooh
Mm

Am I really mine? Are you really yours?
من واقعا مال خودم هستم؟ تو واقعا مال خودت هستی؟
If all your emotions cut straight to my core
چون دارم احساسات تو رو با تمام وجودم حس میکنم
Times when you cry, I feel it all
وقتایی که گریه میکنی، احساسش میکنم
Whenever you leave me, I wait for your call
هر وقت تنهام میذاری، منتظر تماست میمونم
You are everything I’m living for
من فقط به عشق تو زندگی میکنم

If you go down, then we go down together
اگه تسلیم بشی، پس با هم تسلیم میشیم
If you hold on, I might just stay forever
اگه دوام بیاری، ممکنه تا همیشه موندگار بشم
If you gеt hurt, I’ll try to make it better
اگه آسیب ببینی، سعی میکنم حالتو بهتر کنم
If you go down, thеn we go down together
اگه تسلیم بشی، پس با هم تسلیم میشیم

Sometimes we’re right, sometimes we’re wrong
گاهی حق با ماست، گاهی اشتباه میکنیم
Sometimes the line has just never been drawn
گاهی هیچ حد و مرزی مشخص نشده
Nights when we fight, we strike a chord
شبایی که دعوا میکنیم، دل همو به دست میاریم
Then we forget what we’ve been fighting for
بعدش فراموش میکنیم بخاطر چی دعوا میکردیم

Mm, woo-ooh
Mm

Lay on the floor, sleep in your arms
دراز میکشم، تو آغوشت میخوابم
Pausing the world to stay right where we are
دنیا رو متوقف میکنم تا همینجا کنار هم بمونیم
Close all the blinds, lock all the doors
پرده ها رو پایین میکشم، تمام درها رو قفل میکنم
Things fall apart and I’m wanting you more
همه چی رو از دست میدم و من تو رو بیشتر میخوام
You are everything I’m living for
من فقط به عشق تو زندگی میکنم

If you go down, then we go down together
اگه تسلیم بشی، پس با هم تسلیم میشیم
If you hold on, I might just stay forever
اگه دوام بیاری، ممکنه تا همیشه موندگار بشم
If you get hurt, I’ll try to make it better (Make it better)
اگه آسیب ببینی، سعی میکنم حالتو بهتر کنم
If you go down, then we go down together
اگه تسلیم بشی، پس با هم تسلیم میشیم

Ah, ah, ah
Together
با هم
Ah (Ah), ah (Ah), ah (Yeah)

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 19) میانگین امتیازات: 4.4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00