2011-2015پاپ

Million Years Ago

Download

Million Years Ago By Adele

I only wanted to have fun
فقط میخواستم خوش بگذرونم
Learning to fly, learning to run
دویدن و پرواز کردن رو یاد بگیرم
I let my heart decide the way
اجازه دادم دلم برام تصمیم بگیره
When I was young
وقتی جوون بودم

Deep down, I must have always known
همیشه از ته دلم اینو میدونستم
That this would be inevitable
که کار دیگه ای از دستم بر نمیاد و
To earn my stripes, I’d have to pay
برای اینکه شایستگی هامو نشون بدم، باید بهاش رو بپردازم
And bare my soul
و روحمو عریان کنم

I know I’m not the only one
میدونم من تنها کسی نیستم که
Who regrets the things they’ve done
از کارهایی که بقیه انجام دادن تاسف میخوره
Sometimes I just feel it’s only me
یه وقتایی حس میکنم فقط منم که
Who can’t stand the reflection that they see
نمیتونم با نگرش منفی بقیه آدما کنار بیام

I wish I could live a little more
کاش میتونستم یکم بیشتر زندگی کنم
Look up to the sky, not just the floor
و به اون بالایی تکیه میکردم نه اونایی که رو زمینن
I feel like my life is flashing by
حس میکنم زندگیم داره مثل برق و باد میگذره و
And all I can do is watch and cry
غیر از نگاه کردن و اشک ریختن کاری از دستم بر نمیاد

I miss the air, I miss my friends
دلم برای هوای تازه، برای دوستام تنگ شده
I miss my mother, I miss it when
دلم برای مادرم تنگ شده، دلتنگ اون روزام که
Life was a party to be thrown
زندگی مثل برپا کردن یه جشن و مهمونی بود
But that was a million years ago
ولی انگار هزاران سال از اون روزا گذشته

When I walk around all of the streets
وقتی تو خیابونا قدم میزنم
Where I grew up and found my feet
جایی که بزرگ شدم و خودمو پیدا کردم
They can’t look me in the eye
اونا نمیتونن تو چشام نگاه کنن
It’s like they’re scared of me
انگار یجورایی ازم میترسن

I try to think of things to say
سعی میکنم به چیزایی که میخوام بگم فکر کنم
Like a joke or a memory
مثلا یه لطیفه بگم یا خاطره تعریف کنم
But they don’t recognize me now
اما اونا الان دیگه منو نمیشناسن
In the light of day
حتی تو روز روشن

I know I’m not the only one
میدونم من تنها کسی نیستم که
Who regrets the things they’ve done
از کارهایی که بقیه انجام دادن تاسف میخوره
Sometimes I just feel it’s only me
یه وقتایی حس میکنم فقط منم که
Who never became who they thought they’d be
هیچوقت تبدیل به چیزی که بقیه فکر میکنن درسته نشدم

I wish I could live a little more
کاش میتونستم یکم بیشتر زندگی کنم
Look up to the sky, not just the floor
و به اون بالایی تکیه میکردم نه اونایی که رو زمینن
I feel like my life is flashing by
حس میکنم زندگیم داره مثل برق و باد میگذره و
And all I can do is watch and cry
غیر از نگاه کردن و اشک ریختن کاری از دستم بر نمیاد

I miss the air, I miss my friends
دلم برای هوای تازه، برای دوستام تنگ شده
I miss my mother, I miss it when
دلم برای مادرم تنگ شده، دلتنگ اون روزام که
Life was a party to be thrown
زندگی مثل برپا کردن یه جشن و مهمونی بود
But that was a million years ago
ولی انگار هزاران سال از اون روزا گذشته
A million years ago
هزاران سال گذشته

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 38) میانگین امتیازات: 4.7

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00