2016-2020پاپ

None Of My Business

Download

None Of My Business By Cher Lloyd

Damn, I heard that you and her been having problems
لعنتی، شنیدم با طرف مشکل پیدا کردی
She likes to fight, I guess you both have that in common
دختره دوست داره دعوا راه بندازه، فکر کنم تو این مورد تفاهم دارین
Started at the top and now you at the bottom
رابطه تون از عرش شروع شده و حالا به فرش رسیده
But baby, this is none of my business
ولی عزیزم، این چیزا به من هیچ ربطی نداره

You moved on, that a wrong, been a while, baby
یه مدت به رابطه ای که اشتباه بود ادامه دادی عزیزم
So did I (So did I, so did I)
منم همینطور، منم همینطور
Took her home to your mom
طرفو ببر خونه به مامانت معرفی کن
Oh, but trust me that ain’t on my mind
ولی باور کن که اصلا برام مهم نیست
(On my mind, on my mind, on my mind)

I-I-I-I, I-I-I-I
I saw on my feed
تو شبکه های مجازی دیدمش
She looks a little like me
اون یکم شبیه منه
I-I-I-I, I-I-I-I
I can’t help but see
نمیتونم نگاش نکنم
It’s not jealousy, no
این اسمش حسادت نیست، نه

Damn, I heard that you and her been having problems
لعنتی، شنیدم با طرف مشکل پیدا کردی
She likes to fight, I guess you both have that in common
دختره دوست داره دعوا راه بندازه، فکر کنم تو این مورد تفاهم دارین
Started at the top, and now you at the bottom
رابطه تون از عرش شروع شده و حالا به فرش رسیده
But baby, this is none of my business
ولی عزیزم، این چیزا به من هیچ ربطی نداره
Damn, I heard that you and her been having issues
لعنتی، شنیدم که با طرف به مشکل خوردی
I wish you the best, I hope that she can fix you
بهترین ها رو برات آرزو میکنم، امیدوارم حال دلتو خوب کنه
You’ll be calling me the second that it hits you
تو هر وقت برات مشکل پیش بیاد بهم زنگ میزنی
But baby, this is none of my business
ولی عزیزم، این چیزا به من هیچ ربطی نداره

Does she care?
طرف براش مهمه؟
Wear her hair up?
موهاشو بالا میبنده؟
The way that babe you always liked
همون مدلی که همیشه دوست داشتی عزیزم
(Always liked, always liked)
همیشه دوست داشتی
When you’re alone, does she know all the ways to treat your body right? (Right, yeah)
وقتی تنهایی، تمام روش هایی که روبه راهت میکنه رو بلده؟

I-I-I-I, I-I-I-I
I saw on my feed
تو شبکه های مجازی دیدمش
She looks a little like me
اون یکم شبیه منه
I-I-I-I, I-I-I-I
I can’t help but see
نمیتونم نگاش نکنم
It’s not jealousy, no
این اسمش حسادت نیست، نه

Damn, I heard that you and her been having problems
لعنتی، شنیدم با طرف مشکل پیدا کردی
She likes to fight, I guess you both have that in common
دختره دوست داره دعوا راه بندازه، فکر کنم تو این مورد تفاهم دارین
Started at the top, and now you at the bottom
رابطه تون از عرش شروع شده و حالا به فرش رسیده
But baby, this is none of my business
ولی عزیزم، این چیزا به من هیچ ربطی نداره
Damn, I heard that you and her been having issues
لعنتی، شنیدم که با طرف به مشکل خوردی
I wish you the best, I hope that she can fix you
بهترین ها رو برات آرزو میکنم، امیدوارم حال دلتو خوب کنه
You’ll be calling me the second that it hits you
تو هر وقت برات مشکل پیش بیاد بهم زنگ میزنی
But baby, this is none of my business
ولی عزیزم، این چیزا به من هیچ ربطی نداره

None of my business (no to the no, ah)
به من هیچ ربطی نداره نه
Haven’t watched your story in four days
چهار روزه که استوری هاتو نگاه نکردم
Least not today
امروز رو که مطمئنم نگاه نکردم
‘Cause it’s none of my business
آخه این چیزا به من هیچ ربطی نداره
None of my business
به من هیچ ربطی نداره

Damn, I heard that you and her been having problems
لعنتی، شنیدم با طرف مشکل پیدا کردی
She likes to fight, I guess you both have that in common
دختره دوست داره دعوا راه بندازه، فکر کنم تو این مورد تفاهم دارین
Started at the top, and now you at the bottom
رابطه تون از عرش شروع شده و حالا به فرش رسیده
But baby, this is none of my business (Yeah)
ولی عزیزم، این چیزا به من هیچ ربطی نداره
Damn, I heard that you and her been having issues (Oh)
لعنتی، شنیدم که با طرف به مشکل خوردی
I wish you the best, I hope that she can fix you (You, you)
بهترین ها رو برات آرزو میکنم، امیدوارم حال دلتو خوب کنه
You’ll be calling me the second that it hits you
تو هر وقت برات مشکل پیش بیاد بهم زنگ میزنی
But baby, this is none of my business
ولی عزیزم، این چیزا به من هیچ ربطی نداره

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 2) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00