2011-2015پاپ

Rolling in the Deep

Download

Rolling in the Deep By Adele

There’s a fire starting in my heart
تو دلم آتیشی برپا شده
Reaching a fever pitch and it’s bringing me out the dark
به اوج احساس رسیدم و این منو از تاریکی بیرون میاره
Finally, I can see you crystal clear
بالاخره، میتونم تو رو مثل روز روشن ببینم
Go ahead and sell me out and I’ll lay your shit bare
به خیانت کردن به من ادامه بده، و من دستتو رو میکنم
See how I’ll leave with every piece of you
ببین چجوری از تمام ذرات وجودت دست میکشم
Don’t underestimate the things that I will do
کارایی که از پسش بر میام رو دست کم نگیر
There’s a fire starting in my heart
تو دلم آتیشی برپا شده
Reaching a fever pitch, and it’s bringing me out the dark
به اوج احساس رسیدم و این منو از تاریکی بیرون میاره

The scars of your love remind me of us
زخمایی که از عشقت به جا مونده رابطمونو به یادم میاره
They keep me thinkin’ that we almost had it all
باعث میشن به این فکر کنم که ما تقریبا چیزی کم نداشتیم
The scars of your love, they leave me breathless
زخمایی که از عشقت به جا مونده منو از نفس میندازن
I can’t help feeling
نمیتونم احساسمو کنترل کنم

We could’ve had it all (You’re gonna wish you never had met me)
میتونستیم همه چی داشته باشیم، قراره آرزو کنی که ایکاش هیچوقت منو نمیدیدی
Rolling in the deep (Tears are gonna fall, rolling in the deep)
به عمق احساسات فرو بریم، اشکام جاری میشن، به عمق احساسات فرو میرم
You had my heart inside of your hand (You’re gonna wish you never had met me)
قلبم تو دستای تو و در اختیارت بود، قراره آرزو کنی که ایکاش هیچوقت منو نمیدیدی
And you played it to the beat (Tears are gonna fall, rolling in the deep)
و تو با ریتم به بازی گرفتیش، اشکام جاری میشن، به عمق احساسات فرو میرم

Baby, I have no story to be told
عزیزم، داستانی برای تعریف کردن ندارم
But I’ve heard one on you, now I’m gonna make your head burn
ولی یه چیزی درباره ات شنیدم، الان قراره کاری کنم که دود از سرت بلند شه
Think of me in the depths of your despair
تو اعماق ناامیدی به من فکر کن
Make a home down there, as mine sure won’t be shared
اون پایین یه خونه بساز، چون مطمئنا تو خونه من جایی نداری

(You’re gonna wish you never had met me) The scars of your love remind me of us
قراره آرزو کنی که ایکاش هیچوقت منو نمیدیدی، زخمایی که از عشقت به جا مونده منو از نفس میندازن
(Tears are gonna fall, rolling in the deep) They keep me thinkin’ that we almost had it all
اشکام جاری میشن، به عمق احساسات فرو میرم، باعث میشن به این فکر کنم که ما تقریبا چیزی کم نداشتیم
(You’re gonna wish you never had met me) The scars of your love, they leave me breathless
قراره آرزو کنی که ایکاش هیچوقت منو نمیدیدی، زخمایی که از عشقت به جا مونده منو از نفس میندازن
(Tears are gonna fall, rolling in the deep) I can’t help feeling
اشکام جاری میشن، به عمق احساسات فرو میرم، نمیتونم احساسمو کنترل کنم

We could’ve had it all (You’re gonna wish you never had met me)
میتونستیم همه چی داشته باشیم، قراره آرزو کنی که ایکاش هیچوقت منو نمیدیدی
Rolling in the deep (Tears are gonna fall, rolling in the deep)
به عمق احساسات فرو بریم، اشکام جاری میشن، به عمق احساسات فرو میرم
You had my heart inside of your hand (You’re gonna wish you never had met me)
قلبم تو دستای تو و در اختیارت بود، قراره آرزو کنی که ایکاش هیچوقت منو نمیدیدی
And you played it to the beat (Tears are gonna fall, rolling in the deep)
و تو با ریتم به بازی گرفتیش، اشکام جاری میشن، به عمق احساسات فرو میرم
Could’ve had it all
میتونستیم همه چی داشته باشیم
Rolling in the deep
به عمق احساسات فرو بریم
You had my heart inside of your hand
قلبم تو دستای تو و در اختیارت بود
But you played it with a beating
ولی تو با یه ریتم به بازی گرفتیش

Throw your soul through every open door (Ooh woah, oh)
هر دری به روت بازه رو با تمام وجود بپذیر
Count your blessings to find what you look for (Woah)
نعمت های زندگیتو بشمار تا به چیزی که میخوای برسی
Turn my sorrow into treasured gold (Ooh woah, oh)
غمم رو به جواهری با ارزش تبدیل کردم
You’ll pay me back in kind and reap just what you sow
تقاص کاراتو پس میدی و از هر دست بدی از همون دست میگیری

(You’re gonna wish you never had met me)
قراره آرزو کنی که ایکاش هیچوقت منو نمیدیدی
We could’ve had it all (Tears are gonna fall, rolling in the deep)
میتونستیم همه چی داشته باشیم، اشکام جاری میشن، به عمق احساسات فرو میرم
We could’ve had it all, yeah (You’re gonna wish you never had met me)
میتونستیم همه چی داشته باشیم، آره، قراره آرزو کنی که ایکاش هیچوقت منو نمیدیدی
It all, it all, it all (Tears are gonna fall, rolling in the deep)
همه چی، همه چی، اشکام جاری میشن، به عمق احساسات فرو میرم

We could’ve had it all (You’re gonna wish you never had met me)
میتونستیم همه چی داشته باشیم، قراره آرزو کنی که ایکاش هیچوقت منو نمیدیدی
Rolling in the deep (Tears are gonna fall, rolling in the deep)
به عمق احساسات فرو بریم، اشکام جاری میشن، به عمق احساسات فرو میرم
You had my heart inside of your hand (You’re gonna wish you never had met me)
قلبم تو دستای تو و در اختیارت بود، قراره آرزو کنی که ایکاش هیچوقت منو نمیدیدی
And you played it to the beat (Tears are gonna fall, rolling in the deep)
و تو با ریتم به بازی گرفتیش، اشکام جاری میشن، به عمق احساسات فرو میرم
Could’ve had it all (You’re gonna wish you never had met me)
میتونستیم همه چی داشته باشیم، قراره آرزو کنی که ایکاش هیچوقت منو نمیدیدی
Rolling in the deep (Tears are gonna fall, rolling in the deep)
به عمق احساسات فرو بریم، اشکام جاری میشن، به عمق احساسات فرو میرم
You had my heart inside of your hand (You’re gonna wish you never had met me)
قلبم تو دستای تو و در اختیارت بود، قراره آرزو کنی که ایکاش هیچوقت منو نمیدیدی
But you played it, you played it, you played it
ولی به بازی گرفتیش، به بازی گرفتیش
You played it to the beat
تو با ریتم به بازی گرفتیش

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 52) میانگین امتیازات: 4.7

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

1 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
Nirvana
Nirvana
5 ماه قبل

عالی با طعم پرتقالی

0:00
0:00