2011-2015پاپ

Remedy

Download

Remedy By Adele

I remember all of the things that I thought I wanted to be
تموم چیزایی که فکر میکردم باید به دست بیارم رو یادم میاد
So desperate to find a way out of my world and finally breathe
ناامید از پیدا کردن راهی برای بیرون اومدن از دنیام تا بلکه یه نفسی تازه کنم
Right before my eyes I saw my heart, it came to life
تو یه چشم بهم زدن دیدم که قلبم دوباره جون گرفت
This ain’t easy, it’s not meant to be, every story has its scars
آسون نبود، قرارم نبود باشه، هر ماجرایی زخم های خودشو به جا میذاره

But when the pain cuts you deep
هر وقت که درد تا اعماق وجودت نفوذ کرد
When the night keeps you from sleeping
هر وقت که سیاهی شب خوابو از چشمات گرفت
Just look and you will see that I will be your remedy
فقط نگاه کن و میبینی که چجوری خودم مرهم دردات میشم
When the world seems so cruel
وقتی که دنیا خیلی بی رحم به نظر میرسه
And your heart makes you feel like a fool
و دلت کاری کرد که احساس کنی سنگ رو یخ شدی
I promise you will see that I will be
بهت قول میدم میبینی که چجوری خودم
I will be your remedy
خودم مرهم دردات میشم

No river is too wide or too deep for me to swim to you
هیچ رودخونه ای اونقدر بزرگ و عمیق نیست که نتونم به سمت تو شنا کنم
Come whatever, I’ll be the shelter that won’t let the rain come through
هر اتفاقی بیوفته، خودم یجوری سرپناهت میشم که حتی آب بارون هم نتونه خیست کنه
Your love, it is my truth and I will always love you
عشق تو اون عشق حقیقیه و من تا ابد بهت عشق میورزم
Love you, oh
بهت عشق میورزم

When the pain cuts you deep
هر وقت که درد تا اعماق وجودت نفوذ کرد
When the night keeps you from sleeping
هر وقت که سیاهی شب خوابو از چشمات گرفت
Just look and you will see that I will be your remedy
فقط نگاه کن و میبینی که چجوری خودم مرهم دردات میشم
When the world seems so cruel
وقتی که دنیا خیلی بی رحم به نظر میرسه
And your heart makes you feel like a fool
و دلت کاری کرد که احساس کنی سنگ رو یخ شدی
I promise you will see that I will be
بهت قول میدم میبینی که چجوری خودم
I will be your remedy
خودم مرهم دردات میشم
Ohhh, ohhh

When the pain cuts you deep
هر وقت که درد تا اعماق وجودت نفوذ کرد
When the night keeps you from sleeping
هر وقت که سیاهی شب خوابو از چشمات گرفت
Just look and you will see that I will be, I will be
فقط نگاه کن و میبینی که چجوری خودم، چجوری خودم
When the world seems so cruel
وقتی که دنیا خیلی بی رحم به نظر میرسه
And your heart makes you feel like a fool
و دلت کاری کرد که احساس کنی سنگ رو یخ شدی
I promise you will see that I will be, I will be
بهت قول میدم میبینی که چجوری خودم، چجوری خودم
I will be your remedy, mmm, mm-hmm
خودم مرهم دردات میشم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 18) میانگین امتیازات: 4.4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00