2016-2020پاپ

Take You To Hell

Download

Take You To Hell By Ava Max

If you’re gonna treat me right
اگه باهام درست رفتار کنی
I’ll take you to Heaven every night
هر شب بهشت رو تجربه میکنی
But God forbid you leave me by myself
ولی خدا نکنه که منو به حال خودم رها کنی
I’ll take you to Hell, take you to Hell
زندگیتو جهنم میکنم، زندگیتو جهنم میکنم

Three golden rings he got on his hand
حلقه طلا سه تایی انداخته تو دستش
He likes to go to the south of France
دوست داره بره جنوب فرانسه
I can’t tell if this is romance
نمیدونم یه ماجرای عاشقانه س یا نه
Baby, what’s his plans?
عزیزم، برنامه ش چیه؟

I don’t wanna be a diva, so dramatic
نمیخوام خودمو دست بالا بگیرم، زیادی شلوغش کنم
But that’s the price you’re payin’ if you want my magic
ولی از قدیم گفتن هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد
Not the kind of lover you can just get back with, no, no
من از اوناش نیستم که راحت بتونی دلشو به دست بیاری، نه

If you’re gonna treat me right
اگه باهام درست رفتار کنی
I’ll take you to Heaven every night
هر شب بهشت رو تجربه میکنی
But God forbid you leave me by myself
ولی خدا نکنه که منو به حال خودم رها کنی
I’ll take you to Hell, take you to Hell
زندگیتو جهنم میکنم، زندگیتو جهنم میکنم
If you plan on being mine
اگه برنامه ت اینه که مال من شی
Boy, I’ll be your blessing, shining knight
پسر، موهبت زندگیت میشم، فرشته ی نجاتت
But God forbid you leave me by myself
ولی خدا نکنه که منو به حال خودم رها کنی
I’ll take you to Hell, take you to Hell, take you to Hell
زندگیتو جهنم میکنم، زندگیتو جهنم میکنم

Heart of gold that’s made of steel
قلبی مهربون دارم از جنس فولاد
I’m not a bite, I’m a five course meal
من یه لقمه کوچیک نیستم، یه غذای کامل و لاکچریم
You want the rest, better sell your soul
اگه منو میخوایی، باید تن به هر کاری بدی
Nobody has to know
هیچکس هم نباید بفهمه

I don’t wanna be a diva, so dramatic
نمیخوام خودمو دست بالا بگیرم، زیادی شلوغش کنم
But that’s the price you’re payin’ if you want my magic
ولی از قدیم گفتن هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد
Not the kind of lover you can just get back with, no, no
من از اوناش نیستم که راحت بتونی دلشو به دست بیاری، نه

If you’re gonna treat me right
اگه باهام درست رفتار کنی
I’ll take you to Heaven every night
هر شب بهشت رو تجربه میکنی
But God forbid you leave me by myself
ولی خدا نکنه که منو به حال خودم رها کنی
I’ll take you to Hell, take you to Hell
زندگیتو جهنم میکنم، زندگیتو جهنم میکنم
If you plan on being mine
اگه برنامه ت اینه که مال من شی
Boy, I’ll be your blessing, shining knight
پسر، موهبت زندگیت میشم، فرشته ی نجاتت
But God forbid you leave me by myself
ولی خدا نکنه که منو به حال خودم رها کنی
I’ll take you to Hell, take you to Hell, take you to Hell
زندگیتو جهنم میکنم، زندگیتو جهنم میکنم

I can be naughty or nice
میتونم نچسب یا دوست داشتنی باشم
I can be all the things you like
میتونم هر چی دوست داری باشم
Swinging my crosses side to side
خیلی راحت از این رو به اون رو میشم
La-la, la-la-la
La-la-la-la, la-la, la-la-la
La-la-la-la, la-la, la-la-la
Just go to Hell
برو به جهنم

If you’re gonna treat me right
اگه باهام درست رفتار کنی
I’ll take you to Heaven every night
هر شب بهشت رو تجربه میکنی
But God forbid you leave me by myself
ولی خدا نکنه که منو به حال خودم رها کنی
I’ll take you to Hell, take you to Hell
زندگیتو جهنم میکنم، زندگیتو جهنم میکنم
If you plan on being mine
اگه برنامه ت اینه که مال من شی
Boy, I’ll be your blessing, shining knight
پسر، موهبت زندگیت میشم، فرشته ی نجاتت
But God forbid you leave me by myself
ولی خدا نکنه که منو به حال خودم رها کنی
I’ll take you to Hell, take you to Hell, take you to Hell
زندگیتو جهنم میکنم، زندگیتو جهنم میکنم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 22) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00