2001-2010نیو ایج

Remember

Download

Remember By Josh Groban

Remember
یادت باشه
I will still be here
هنوزم اینجا هستم
As long as you hold me
In your memory
تا وقتی که منو تو یادت نگه داری

Remember
When your dreams have ended
یادت باشه هر وقت رویاهات به پایان رسید
Time can be transcended
زمان میتونه فراتر بره
Just remember me
فقط منو به خاطر بسپار

I am the one star that keeps burning So brightly
من اون ستاره پر نورم که به درخشیدن ادامه میده
It is the last light
آخرین ستاره ای که نورش
To fade into the rising sun
با طلوع خورشید محو میشه

I’m with you whenever you tell my story
هر وقت از خاطراتم بگی من کنارتم
For I am all I’ve done
من همونم که ازم به یادگار مونده

Remember
یادت باشه
I will still be here
هنوزم اینجا هستم
As long as you hold me
In your memory
تا وقتی که منو تو یادت نگه داری
Remember me
منو به خاطر بسپار

I am that warm voice in the cold wind
من اون صدای گرمم که تو باد سرد به گوش میرسه
That whispers
اون صدای پچ پچ
And if you listen
و اگه با دقت گوش کنی
You’ll hear me call across the sky
میتونی صدای منو تو کل آسمونا بشنوی

As long as I still can reach out
تا وقتی که بتونم بهت سر میزنم و
And touch you
نوازشت میکنم
Then I will never die
پس من هیچوقت نمیمیرم

Remember
یادت باشه
I’ll never leave you
هیچوقت تنهات نمیذارم
If you will only
اگه فقط
Remember me
منو به خاطر بسپاری

Remember
یادت باشه
I will still be here
هنوزم اینجا هستم
As long as you hold me
In your memory
تا وقتی که منو تو یادت نگه داری

Remember
When your dreams have ended
یادت باشه هر وقت رویاهات به پایان رسید
Time can be transcended
زمان میتونه فراتر بره
I live forever
من تا همیشه زنده ام
Remember me
منو به خاطر بسپار
Remember me
منو به خاطر بسپار
Remember me
منو به خاطر بسپار

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 12) میانگین امتیازات: 4.2

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00