2016-2020دنس / الکترونیک

Solo

Download

Solo By Clean Bandit
feat. Demi Lovato

It’s solo, solo everybody
تنهایی انجامش میدم، بذار همه بدونن
It’s solo, e-e-e-everybody
تنهایی انجامش میدم، بذار همه بدونن
It’s solo, solo, everybody
تنهایی انجامش میدم، بذار همه بدونن
Woop, woop, woop, woop, woop, woop, woop

I never meant to leave you hurtin’
هیچوقت نمیخواستم با رفتنم بهت آسیب بزنم
I never meant to do the worst thing
هیچوقت نمیخواستم بدترین کار ممکن رو انجام بدم
Not to you (it’s solo, solo everybody)
در حق تو نه، تنهایی انجامش میدم، بذار همه بدونن

‘Cause every time I read your message
چون هر بار که پیامت رو میخونم
I wish I wasn’t one of your exes
میگم کاش یکی از دوست دخترای سابقت نبودم
Now I’m the fool (it’s solo, solo everybody)
الان احساس حماقت میکنم، تنهایی انجامش میدم، بذار همه بدونن

Since you’ve been gone
از وقتی که رفتی
I’ve been dancing on my own
خودم تنهایی میرقصم
There’s boys up in my zone
پسرای زیادی اطرافم هستن
But they can’t turn me on
ولی بهشون حسی ندارم

‘Cause baby you’re
چون عزیزم تو
The only one I’m coming for
تنها کسی هستی که میخوامش
I can’t take no more, no more, no more
نمیتونم بیشتر از این تحمل منم، بیشتر از این نه

I wanna f-woop-woop-woop, but I’m broken hearted
میخوام بترکونم، ولی دلم شکسته
Cr-cr-cry, but I like to party
گریه کنم، ولی دوست دارم پارتی بگیرم
T-t-touch, but I got nobody
نوازش بشم، ولی کسی رو ندارم
Here on my own
اینجا واسه خودم تنهام

I wanna f-woop-woop-woop, but I’m broken hearted
میخوام بترکونم، ولی دلم شکسته
Cr-cr-cry since the day we parted
از روزی که بهم زدیم گریه میکنم
T-t-touch, but I got nobody
نوازش بشم، ولی کسی رو ندارم
So I do it solo
پس خودم تنهایی انجامش میدهم

It’s solo, solo everybody
تنهایی انجامش میدم، بذار همه بدونن
It’s solo, e-e-e-everybody
تنهایی انجامش میدم، بذار همه بدونن
It’s solo, solo everybody
تنهایی انجامش میدم، بذار همه بدونن
I do it solo
خودم تنهایی انجامش میدهم
It’s solo, solo everybody
تنهایی انجامش میدم، بذار همه بدونن
It’s solo, e-e-e-everybody
تنهایی انجامش میدم، بذار همه بدونن
It’s solo, solo everybody
تنهایی انجامش میدم، بذار همه بدونن
I do it solo
خودم تنهایی انجامش میدهم

Every single night I lose it
دارم این شب ها رو با تنهایی از دست میدم
I can’t even hear the music
حتی نمیتونم یه آهنگ گوش بدم
Without you (it’s solo, solo everybody) (oh yeah, yeah, yeah)
بدون تو، تنهایی انجامش میدم، بذار همه بدونن

Try to stop myself from calling
سعی میکنم جلو خودمو بگیرم که زنگ نزنم
But I really wanna know if you’re with
ولی خیلی دلم میخواد بدونم که
Someone new (it’s solo, solo, everybody)
تو یه رابطه جدید هستی یا نه، تنهایی انجامش میدم، بذار همه بدونن

Since you’ve been gone
از وقتی که رفتی
I’ve been dancing on my own
خودم تنهایی میرقصم
There’s boys up in my zone
پسرای زیادی اطرافم هستن
But they can’t turn me on (can’t turn me on)
ولی بهشون حسی ندارم

‘Cause baby, you’re
چون عزیزم تو
The only one I’m coming for
تنها کسی هستی که میخوامش
I can’t take no more, no more, no more
نمیتونم بیشتر از این تحمل منم، بیشتر از این نه

I wanna f-woop-woop-woop, but I’m broken hearted
میخوام بترکونم، ولی دلم شکسته
Cr-cr-cry, but I like to party
گریه کنم، ولی دوست دارم پارتی بگیرم
T-t-touch, but I got nobody
نوازش بشم، ولی کسی رو ندارم
Here on my own
اینجا واسه خودم تنهام

I wanna f-woop-woop-woop, but I’m broken hearted (oh)
میخوام بترکونم، ولی دلم شکسته
Cr-cr-cry since the day we parted (oh)
از روزی که بهم زدیم گریه میکنم
T-t-touch, but I got nobody
نوازش بشم، ولی کسی رو ندارم
So I do it solo
پس خودم تنهایی انجامش میدهم

It’s solo, solo everybody
تنهایی انجامش میدم، بذار همه بدونن
It’s solo, e-e-e-everybody
تنهایی انجامش میدم، بذار همه بدونن
It’s solo, solo everybody
تنهایی انجامش میدم، بذار همه بدونن
I do it solo
خودم تنهایی انجامش میدهم
It’s solo, solo everybody
تنهایی انجامش میدم، بذار همه بدونن
It’s solo, e-e-e-everybody
تنهایی انجامش میدم، بذار همه بدونن
It’s solo, solo everybody
تنهایی انجامش میدم، بذار همه بدونن
I do it solo
خودم تنهایی انجامش میدهم

Can’t do it solo
تنهایی نمیشه انجامش داد
I wanna f-woop-woop-woop, but I’m broken hearted
میخوام بترکونم، ولی دلم شکسته
Cr-cr-cry, but I like to party
گریه کنم، ولی دوست دارم پارتی بگیرم
T-t-touch, but I got nobody
نوازش بشم، ولی کسی رو ندارم
Here on my own (here on my own)
اینجا واسه خودم تنهام

I wanna f-woop-woop-woop, but I’m broken hearted (oh)
میخوام بترکونم، ولی دلم شکسته
Cr-cr-cry since the day we parted (oh)
از روزی که بهم زدیم گریه میکنم
T-t-touch but I got nobody
نوازش بشم، ولی کسی رو ندارم
So I do it solo
پس خودم تنهایی انجامش میدهم

It’s solo, solo everybody
تنهایی انجامش میدم، بذار همه بدونن
It’s solo, e-e-e-everybody
تنهایی انجامش میدم، بذار همه بدونن
It’s solo, solo everybody
تنهایی انجامش میدم، بذار همه بدونن
I do it solo
خودم تنهایی انجامش میدهم
It’s solo, solo everybody
تنهایی انجامش میدم، بذار همه بدونن
It’s solo, e-e-e-everybody
تنهایی انجامش میدم، بذار همه بدونن
It’s solo, solo everybody
تنهایی انجامش میدم، بذار همه بدونن
I do it solo
خودم تنهایی انجامش میدهم
So I do it solo
پس خودم تنهایی انجامش میدهم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 3) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00