2016-2020پاپ

Rewrite the Stars

Download

Rewrite the Stars By Zac Efron and Zendaya

You know I want you
میدونی که میخوامت
It’s not a secret I try to hide
این یه راز نیست که بخوام پنهانش کنم
I know you want me
میدونم که منو میخوایی
So don’t keep saying our hands are tied
پس دائما نگو که کاری از دستمون بر نمیاد

You claim it’s not in the cards
از نظر تو این هیچ وقت اتفاق نمیوفته
And fate is pulling you miles away
و سرنوشت تو رو فرسنگ ها دور کرده
And out of a reach from me
و برای من دست نیافتنی شدی
But you’re hearing my heart
ولی داری صدای قلبمو میشنوی
So who can stop me if I decide that you’re my destiny?
خب کی میتونه مانع من بشه اگه من بخوام تو سرنوشتم باشی؟

What if we rewrite the stars?
اگه سرنوشت رو از نو بنویسیم چی؟
Say you were made to be mine
بگیم تو برای این به دنیا اومدی که مال من باشی
Nothing could keep us apart
و هیچی نتونه ما رو از هم جدا کنه
You’ll be the one I was meant to find
تو همون آدمی بشی که قراره تو زندگیم باشه

It’s up to you, and it’s up to me
این به تو بستگی داره، به من بستگی داره
No one could say what we get to be
هیچ کس نمیتونه برای ما تعیین و تکلیف کنه
So why don’t we rewrite the stars?
پس چرا سرنوشت رو از نو ننویسیم؟
And maybe the world could be ours, tonight
و شاید امشب دنیا بتونه مال ما بشه

You think it’s easy
تو فکر میکنی آسونه
You think I don’t wanna run to you
فکر میکنی من نمیخوام بیام سمتت
But there are mountains
اما موانع زیادی وجود داره
And there are doors that we can’t walk through
و درهای زیادی هست که به رومون بسته شده

I know you’re wondering why
میدونم داری دنبال دلیل میگردی
Because we’re able to be just you and me within these walls
چون ما میتونیم با وجود این دیوارها هنوزم کنار هم باشیم
But when we go outside
اما وقتی از این شرایط بیرون بیاییم
You’re gonna wake up and see that it was hopeless after all
به خودت میایی و میفهمی که همه این چیزا بی فایده بوده

No one can rewrite the stars
هیچکس نمیتونه سرنوشت رو از نو بنویسه
How can you say you’ll be mine?
چجوری میگی که تو مال من میشی؟
Everything keeps us apart
همه چی دست به دست هم داده تا ما جدا بشیم
And I’m not the one you were meant to find
و من اونی نیستم که قرار بوده تو زندگیت باشه

It’s not up to you, it’s not up to me
به تو بستگی نداره، به من بستگی نداره
When everyone tells us what we can be
وقتی بقیه دارن برای ما تعیین و تکلیف میکنن
And how can we rewrite the stars?
چطوری میتونیم سرنوشت رو از نو بنویسیم؟
Say that the world can be ours, tonight
بگیم که امشب دنیا میتونه مال ما بشه

All I want is to fly with you
تنها آرزوم اینه که با تو پرواز کنم
All I want is to fall with you
تنها آرزوم اینه که عشق رو با تو تجربه کنم
So just give me all of you
پس با تمام وجودت با من باش
It feels impossible (It’s not impossible)
غیرممکن به نظر میرسه (غیرممکن نیست)
Is it impossible?
غیرممکنه؟
Say that it’s possible
بیا بگیم که شدنیه

And how do we rewrite the stars?
و چجوری سرنوشت رو از نو بنویسیم؟
Say you were made to be mine
بگیم تو برای این به دنیا اومدی که مال من باشی
And nothing can keep us apart
و هیچی نمیتونه ما رو از هم جدا کنه
‘Cause you are the one I was meant to find
چون تو آدمی هستی که قرار بوده تو زندگیم باشه

It’s up to you, and it’s up to me
این به تو بستگی داره، به من بستگی داره
No one could say what we get to be
هیچ کس نمیتونه برای ما تعیین و تکلیف کنه
And why don’t we rewrite the stars?
و چرا سرنوشت رو از نو ننویسیم؟
Changing the world to be ours
دنیا رو جوری تغییر بدیم که مال خودمون شه

You know I want you
میدونی که میخوامت
It’s not a secret I try to hide
این یه راز نیست که بخوام پنهانش کنم
But I can’t have you
اما نمیتونم به دست بیارمت
We’re bound to break and my hands are tied
ما محکوم به جدایی هستیم و کاری از دستم بر نمیاد

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 10) میانگین امتیازات: 4.4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00