2001-2010پاپ

The Last Song

Download

The Last Song By Rihanna

Here we are
اینم از این
Midair off of the cliff
لبه پرتگاه بین زمین و هوا
Staring down at the end again
دوباره به ته دره خیره میشیم
But then again, maybe we’re finally
ولی با این حال، شاید بالاخره
On the road that’s headed away from all your complaining
به جایی رسیده باشیم که بتونه به غر زدن های تو واسه گوش دادن
Of hearing the same song
به یه آهنگ تکراری پایان بده
But baby, we’ll hear it when I’m gone
ولی عزیزم، وقتی که من برم بازم این آهنگ رو میشنویم

It’s time to turn on the last song
وقتشه آخرین آهنگ رو پلی کنیم
Oooh
The last song
آخرین آهنگ
Oooh

What if you wasted love and our love in time disappeared?
اگه تو قدر عشق رو ندونی و عشقمون به مرور زمان ناپدید شه چی؟
And the sad song ends up being the last song you’ll ever hear
و این آهنگ غمگین آخرین آهنگی باشه که قراره تو زندگیت بشنوی
It was ours
این آهنگ خودمون بود
But I’d do it again, holding hands with my friend again
البته من بازم اینکارو میکنم، دوباره با دوستام دست همو میگیریم
But then again, maybe we gave our all
ولی با این حال، شاید تمام وجودمون رو فدای
A song we’ll never forget
آهنگی کنیم که هیچوقت یادمون نمیره
Baby let ’em play it, maybe it’ll save the world
عزیزم بذار پخشش کنن، شاید این آهنگ دنیایی رو نجات داد
They gon’ miss hearing it when it’s gone
میدونم وقتی تموم شه دلشون برای شنیدنش تنگ میشه

But it’s time to turn on the last song
ولی الان وقتشه آخرین آهنگ رو پلی کنیم
Ooh
The last song
آخرین آهنگ
The last song
آخرین آهنگ
Ooh

What if we left every moment that we could spare?
اگه تک تک لحظه هایی که میتونستیم با هم باشیم رو از دست بدیم چی؟
And the perfect song ends up being the last song you’ll ever hear
و این آهنگ فوق العاده آخرین آهنگی باشه که قراره تو زندگیت بشنوی
You’ll never know when the songs gonna play
هیچوقت نمیدونی وقتی یه سری آهنگ قراره پخش بشه
The last song you’ll hear is the one you made
آخرین آهنگی که میشنوی همونیه که خودت بوجود آوردیش
Your song was beautiful
شعری که گفتی قشنگ بود
That’s why I started singing it
واسه همین شروع کردم به خوندنش
But this song is our song, so it’s playing until the end
ولی این ترانه آهنگ خودمونه، پس باید تا آخرین لحظه بهش گوش بدیم
Even if it’s the last song
حتی اگه آخرین آهنگ زندگی باشه

The last song
آخرین آهنگ
Ooh
The last song
آخرین آهنگ
Oooh
What if you wasted love and our love in time disappeared?
اگه تو قدر عشق رو ندونی و عشقمون به مرور زمان ناپدید شه چی؟
And the perfect song ends up being the last song you’ll ever hear
و این آهنگ فوق العاده آخرین آهنگی باشه که قراره تو زندگیت بشنوی
Oooh

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 1) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00