2011-2015پاپ

Slow Down

Download

Slow Down By Selena Gomez

Now that I have captured your attention
حالا که تونستم توجه ت رو جلب کنم
I wanna steal you for a rhythm intervention
میخوام برای یه موسیقی درمانی بدزدمت
Mr. T say: I’m ready for inspection
آقای تی میگه: من برای معاینه کردن آماده م
Sh-sh-show me how you make a first impression
نشونم بده تو قرار اول چه خاطره ای از خودت بجا میذاری

Oh, oh
Can we take it nice and slow, slow?
میتونیم ازش لذت ببریم و آهسته پیش بریم؟
Break it down and drop it low, low
قر بدیم و بلرزونیم
‘Cause I just wanna party all night in the neon lights
چون میخوام تموم شب رو تو پارتی زیر رقص نور بترکونم
‘Til you can’t let me go
تا وقتی که نتونی بیخیالم شی

I just wanna feel your body right next to mine
میخوام بدنت رو نزدیک بدن خودم حس کنم
All night long, baby, slow down the song
تمام طول شب، عزیزم، ریتم موزیک رو آهسته کن
And when it’s coming closer to the end, hit rewind
و وقتی که داره به آخرش میرسه، بزن از اول
All night long, baby, slow down the song
تمام طول شب، عزیزم، ریتم موزیک رو آهسته کن
Yeah, baby, slow down the song
آره، عزیزم، ریتم موزیک رو آهسته کن
Yeah, baby, slow down the song
آره، عزیزم، ریتم موزیک رو آهسته کن

If you want me, I’m accepting applications
اگه منو میخوایی، الان رو مود جواب مثبت دادنم
So long as we can keep this record on rotation
تا وقتی که بتونیم با این موزیک ادامه بدیم
You know I’m good with mouth-to-mouth resuscitation
میدونی که با تنفس دهان به دهان مشکلی ندارم
Breathe me in, breathe me out
با هر دم و بازدم، بهم نفس بده
So amazing
یه جور فوق العاده

Oh, oh
Can we take it nice and slow, slow?
میتونیم ازش لذت ببریم و آهسته پیش بریم؟
Break it down and drop it low, low
قر بدیم و بلرزونیم
Cause I just wanna party all night in the neon lights
چون میخوام تموم شب رو تو پارتی زیر رقص نور بترکونم
‘Til you can’t let me go
تا وقتی که نتونی بیخیالم شی

I just wanna feel your body right next to mine
میخوام بدنت رو نزدیک بدن خودم حس کنم
All night long, baby, slow down the song
تمام طول شب، عزیزم، ریتم موزیک رو آهسته کن
And when it’s coming closer to the end, hit rewind
و وقتی که داره به آخرش میرسه، بزن از اول
All night long, baby, slow down the song
تمام طول شب، عزیزم، ریتم موزیک رو آهسته کن
Yeah, baby, slow down the song
آره، عزیزم، ریتم موزیک رو آهسته کن
Yeah, baby, slow down the song
آره، عزیزم، ریتم موزیک رو آهسته کن

(Breathe me in, breathe me out)
با هر دم و بازدم، بهم نفس بده
The music’s got me going
موسیقی منو به حرکت در میاره
(Breathe me in, breathe me out)
با هر دم و بازدم، بهم نفس بده
No stopping ’til the morning
تا خود صبح بدون هیچ توقفی
(Breathe me in, breathe me out)
با هر دم و بازدم، بهم نفس بده
You know I’m ready for it, for it, for it, yeah
میدونی که براش آماده م، آماده م، آره
(Breathe me in, breathe me out)
با هر دم و بازدم، بهم نفس بده
The music’s got me going
موسیقی منو به حرکت در میاره
(Breathe me in, breathe me out)
با هر دم و بازدم، بهم نفس بده
No stopping ’til the morning
تا خود صبح بدون هیچ توقفی
(Breathe me in, breathe me out)
با هر دم و بازدم، بهم نفس بده
You know I’m ready for it, for it, for it, yeah
میدونی که براش آماده م، آماده م، آره

I just wanna feel your body right next to mine
میخوام بدنت رو نزدیک بدن خودم حس کنم
All night long, baby, slow down the song
تمام طول شب، عزیزم، ریتم موزیک رو آهسته کن
And when it’s coming closer to the end, hit rewind
و وقتی که داره به آخرش میرسه، بزن از اول
All night long, baby, slow down the song
تمام طول شب، عزیزم، ریتم موزیک رو آهسته کن
Yeah, baby, slow down the song
آره، عزیزم، ریتم موزیک رو آهسته کن
Yeah, baby, slow down the song
آره، عزیزم، ریتم موزیک رو آهسته کن

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00