2023پاپ

Heart Wants What It Wants

Download

Heart Wants What It Wants By Bebe Rexha

My heart only wants what it wants
دلم فقط چیزی رو میخواد که میخوادش
What it wants, what it wants ’til it doesn’t
میخوادش، میخوادش، تا وقتی که دیگه اونو نخواد
I can’t promise you love, it was love
نمیتونم بهت قول عشقی رو بدم که قبلا بود
It was love, it was love ’til it wasn’t, oh
عشقی که قبلا بود، قبلا بود، تا اینکه از بین رفت

Already met a man like you
قبلا با یکی مثل تو آشنا شدم
Already seen all of your mo-o-oves
از قبل همه حرکاتت رو میدونم
One step ahead, I’m on to you
یه قدم ازت جلوترم، خوب میشناسمت
I feel nothin’ when we’re lovin’, when we’re touchin’, so
وقتی عشق بازی میکنیم و همو لمس میکنیم هیچ حسی ندارم

Go ahead and cry a river (Go ahead and cry a river)
پس با خیال راحت آبغوره بگیر
You can go and fill the sea (You can go and fill the sea)
میتونی قد یه دریا آبغوره بگیری
Don’t you know that you’re just a game to me?
مگه نمیدونی که تو برا من فقط یه سرگرمی هستی؟

My heart only wants what it wants
دلم فقط چیزی رو میخواد که میخوادش
What it wants, what it wants ’til it doesn’t
میخوادش، میخوادش، تا وقتی که دیگه اونو نخواد
I can’t promise you love, it was love
نمیتونم بهت قول عشقی رو بدم که قبلا بود
It was love, it was love ’til it wasn’t, oh
عشقی که قبلا بود، قبلا بود، تا اینکه از بین رفت
So good ’til I get enough, so good ’til I give it up
همه چی خوب بود تا اینکه دلمو زدی و بیخیالت شدم
So good, but my hеart is sold on you ’cause
همه چی خوب بود، ولی دلم ازت سیر شد آخه
My heart only wants what it wants
دلم فقط چیزی رو میخواد که میخوادش
What it wants, what it wants ’til it doesn’t (Oh)
میخوادش، میخوادش، تا وقتی که دیگه اونو نخواد

I’vе done it all to numb the pain
اینکارو کردم تا دردی رو حس نکنم
There’s just so many ways a heart can break
راه های زیادی برای دل شکستن هست
Can’t hold a candle in the rain
(جای شمع زیر بارون نیست (در حد من نیستی
I feel nothin’ when we’re touchin’, when we’re lovin’, so
وقتی همو لمس میکنیم و عشق بازی میکنیم هیچ حسی ندارم

Go ahead and cry a river (Go ahead and cry a river)
پس با خیال راحت آبغوره بگیر
You can go and fill the sea (You can go and fill the sea)
میتونی قد یه دریا آبغوره بگیری
Don’t you know that you’re just a game to me?
مگه نمیدونی که تو برا من فقط یه سرگرمی هستی؟

My heart only wants what it wants
دلم فقط چیزی رو میخواد که میخوادش
What it wants, what it wants ’til it doesn’t
میخوادش، میخوادش، تا وقتی که دیگه اونو نخواد
I can’t promise you love, it was love
نمیتونم بهت قول عشقی رو بدم که قبلا بود
It was love, it was love ’til it wasn’t (Oh)
عشقی که قبلا بود، قبلا بود، تا اینکه از بین رفت
So good ’til I get enough, so good ’til I give it up
همه چی خوب بود تا اینکه دلمو زدی و بیخیالت شدم
So good, but my heart is sold on you ’cause
همه چی خوب بود، ولی دلم ازت سیر شد آخه
My heart only wants what it wants
دلم فقط چیزی رو میخواد که میخوادش
What it wants, what it wants ’til it doesn’t
میخوادش، میخوادش، تا وقتی که دیگه اونو نخواد

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 0) میانگین امتیازات: 0

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00