2016-2020دنس / الکترونیک

Sing Me to Sleep

Download

Sing Me to Sleep By Alan Walker
Feat. Iselin Solheim

Wait a second, let me catch my breath
یه لحظه صبر کن، بذار نفسم جا بیاد
Remind me how it feels to hear your voice
به یادم بیار شنیدن صدات چه حسی داره
Your lips are movin’, I can’t hear a thing
لبات دارن حرکت میکنن و من نمیتونم چیزی بشنوم
Livin’ life as if we had a choice
اگه حق انتخاب داشتیم به زندگی ادامه میدادیم
Anywhere, anytime
هر وقت، هر جا
I would do anything for you
هر کاری از دستم بر بیاد برات انجام میدم
Anything for you
بخاطرت هر کاری میکنم
Yesterday got away
دیروز گذشت و
Melodies stuck inside your head
آهنگ ها ذهنت رو درگیر کرده
A song in every breath
یه ترانه با هر نفس

Sing me to sleep now
حالا برام بخون تا خوابم ببره
Sing me to sleep
برام بخون تا خوابم ببره
Won’t you sing me to sleep now?
نمیخوایی برام بخونی تا خوابم ببره؟
Sing me to sleep
برام بخون تا خوابم ببره

Remember me now, time cannot erase
منو به یاد بیار، زمان باعث فراموشی نمیشه
I can hear your whispers in my mind
میتونم زمزمه کردناتو تو ذهنم بشنوم
I’ve become what you cannot embrace
تبدیل به چیزی شدم که نمیتوانی در آغوش بگیریش
Our memory will be my lullaby
خاطره هامون برام مثل لالایی میشه

Sing me to sleep now
حالا برام بخون تا خوابم ببره
Sing me to sleep
برام بخون تا خوابم ببره
Oh, won’t you sing me to sleep now?
نمیخوایی برام بخونی تا خوابم ببره؟
Sing me to sleep
برام بخون تا خوابم ببره

A-anytime
هر وقت
I would do do do do
انجام میدم
Time away
گذر زمان
Yesterday-day
دیروز
A-anytime
هر وقت
I would do do do do
انجام میدم
Time away
گذر زمان
Yesterday-day-ay-ay-ay
دیروز

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 11) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00