2016-2020پاپ

Shape of You

Download

Shape of You By Ed Sheeran

The club isn’t the best place to find a lover
کلاب نمیتونه جای خوبی برای پیدا کردن معشوق باشه
So the bar is where I go
پس میرم یه جایی مثل بار (میکده)
Me and my friends at the table doing shots
با دوستام پشت میز بار، نوشیدنی میخوریم
Drinking fast and then we talk slow
تند تند مینوشیم و شمرده شمرده حرف میزنیم
And you come over and start up a conversation with just me
و تو از راه رسیدی و سر صحبت رو وا کردی، اونم با من
And trust me I’ll give it a chance now
و باور کن دیگه این فرصتو از دست نمیدم
Take my hand, stop, put Van the Man on the jukebox
دستمو بگیر، وایسا، آهنگ ون موریسون رو با جوک باکس پلی کن
And then we start to dance, and now I’m singing like
و بعدش شروع میکنیم به رقصیدن، و حالا دارم اینجوری میخونم

Girl, you know I want your love
دختر، میدونی که عشقتو میخوام
Your love was handmade for somebody like me
عشق تو واسه یکی مثل من آفریده شده
Come on now, follow my lead
زود باش، باهام همراه شو
I may be crazy, don’t mind me
شاید دیوونه به نظر بیام، از بابت من نگران نباش
Say, boy, let’s not talk too much
بهم بگو پسر، بیا وقتو با حرف زدن هدر ندیم
Grab on my waist and put that body on me
دستاتو بذار رو کمرمو و بدنتو بهم نزدیک کن
Come on now, follow my lead
زود باش، باهام همراه شو
Come, come on now, follow my lead
بیا، زود باش، باهام همراه شو

I’m in love with the shape of you
من عاشق اندامت هستم
We push and pull like a magnet do
ما مثل آهنربا بهم نزدیک و از هم دور میشیم
Although my heart is falling too
هر چند دلم هم گرفتار عشقت شده
I’m in love with your body
من عاشق بدنت هستم
And last night you were in my room
تو دیشب توی اتاقم بودی
And now my bed sheets smell like you
و الان ملافه های تختم بوی تو رو به خودشون گرفتن
Every day discovering something brand new
با تو) هر روز یه چیز تازه کشف میکنم)
I’m in love with your body
من عاشق بدنت هستم

Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I
من، من، من
I’m in love with your body
من عاشق بدنت هستم
Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I
من، من، من
I’m in love with your body
من عاشق بدنت هستم
Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I
من، من، من
I’m in love with your body
من عاشق بدنت هستم
Every day discovering something brand new
با تو) هر روز یه چیز تازه کشف میکنم)
I’m in love with the shape of you
من عاشق اندامت هستم

One week in we let the story begin
یه هفته میشه که این ماجرا رو شروع کردیم
We’re going out on our first date
داریم برای اولین قرار عاشقانمون میریم بیرون
You and me are thrifty, so go all you can eat
ما که اهل ولخرجی نیستیم، پس بریم رستوران سلف سرویس
Fill up your bag and I fill up a plate
تو کیسه ات رو پر کن و منم بشقابو پر میکنم
We talk for hours and hours about the sweet and the sour
ساعت ها و ساعت ها درباره تلخ و شیرین زندگی حرف میزنیم
And how your family is doing okay
درباره اینکه خانواده ات در چه حالی هستن
Leave and get in a taxi, then kiss in the backseat
میریم و یه تاکسی میگیریم، بعدش رو صندلی عقب همو میبوسیم
Tell the driver make the radio play, and I’m singing like
به راننده میگیم رادیو رو روشن کنه، و من اینجوری میخونم

Girl, you know I want your love
دختر، میدونی که عشقتو میخوام
Your love was handmade for somebody like me
عشق تو واسه یکی مثل من آفریده شده
Come on now, follow my lead
زود باش، باهام همراه شو
I may be crazy, don’t mind me
شاید دیوونه به نظر بیام، از بابت من نگران نباش
Say, boy, let’s not talk too much
بهم بگو پسر، بیا وقتو با حرف زدن هدر ندیم
Grab on my waist and put that body on me
دستاتو بذار رو کمرمو و بدنتو بهم نزدیک کن
Come on now, follow my lead
زود باش، باهام همراه شو
Come, come on now, follow my lead
بیا، زود باش، باهام همراه شو

I’m in love with the shape of you
من عاشق اندامت هستم
We push and pull like a magnet do
ما مثل آهنربا بهم نزدیک و از هم دور میشیم
Although my heart is falling too
هر چند دلم هم گرفتار عشقت شده
I’m in love with your body
من عاشق بدنت هستم
And last night you were in my room
تو دیشب توی اتاقم بودی
And now my bed sheets smell like you
و الان ملافه های تختم بوی تو رو به خودشون گرفتن
Every day discovering something brand new
با تو) هر روز یه چیز تازه کشف میکنم)
I’m in love with your body
من عاشق بدنت هستم

Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I
من، من، من
I’m in love with your body
من عاشق بدنت هستم
Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I
من، من، من
I’m in love with your body
من عاشق بدنت هستم
Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I
من، من، من
I’m in love with your body
من عاشق بدنت هستم
Every day discovering something brand new
با تو) هر روز یه چیز تازه کشف میکنم)
I’m in love with the shape of you
من عاشق اندامت هستم

Come on, be my baby, come on
زود باش، عزیز دلم باش، زود باش
Come on, be my baby, come on
زود باش، عزیز دلم باش، زود باش
Come on, be my baby, come on
زود باش، عزیز دلم باش، زود باش
Come on, be my baby, come on
زود باش، عزیز دلم باش، زود باش
Come on, be my baby, come on
زود باش، عزیز دلم باش، زود باش
Come on, be my baby, come on
زود باش، عزیز دلم باش، زود باش
Come on, be my baby, come on
زود باش، عزیز دلم باش، زود باش
Come on, be my baby, come on
زود باش، عزیز دلم باش، زود باش

I’m in love with the shape of you
من عاشق اندامت هستم
We push and pull like a magnet do
ما مثل آهنربا بهم نزدیک و از هم دور میشیم
Although my heart is falling too
هر چند دلم هم گرفتار عشقت شده
I’m in love with your body
من عاشق بدنت هستم
Last night you were in my room
تو دیشب توی اتاقم بودی
And now my bed sheets smell like you
و الان ملافه های تختم بوی تو رو به خودشون گرفتن
Every day discovering something brand new
با تو) هر روز یه چیز تازه کشف میکنم)
I’m in love with your body
من عاشق بدنت هستم

Come on, be my baby, come on
زود باش، عزیز دلم باش، زود باش
Come on, be my baby, come on
زود باش، عزیز دلم باش، زود باش
I’m in love with your body
من عاشق بدنت هستم
Come on, be my baby, come on
زود باش، عزیز دلم باش، زود باش
Come on, be my baby, come on
زود باش، عزیز دلم باش، زود باش
I’m in love with your body
من عاشق بدنت هستم
Come on, be my baby, come on
زود باش، عزیز دلم باش، زود باش
Come on, be my baby, come on
زود باش، عزیز دلم باش، زود باش
I’m in love with your body
من عاشق بدنت هستم
Every day discovering something brand new
با تو) هر روز یه چیز تازه کشف میکنم)
I’m in love with the shape of you
من عاشق اندامت هستم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 13) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00