2011-2015پاپ

Summertime Sadness

Download

Summertime Sadness By Lana Del Rey

Kiss me hard before you go
قبل از رفتنت منو محکم ببوس
Summertime sadness
اندوه تابستونی
I just wanted you to know
فقط میخواستم بدونی
That baby, you’re the best
که تو بهترینی عزیزم

I got my red dress on tonight
امشب لباس قرمزم رو پوشیدم
Dancin’ in the dark, in the pale moonlight
دارم زیر نور کم ماه، تو تاریکی میرقصم
Done my hair up real big, beauty queen style
یه تاج بزرگ به سبک ملکه زیبایی با موهام درست کردم
High heels off, I’m feelin’ alive
کفش های پاشنه بلندم رو درآوردم، احساس سرزندگی میکنم

Oh, my God, I feel it in the air
خدای من، اینو با تمام وجودم حس میکنم
Telephone wires above are sizzlin’ like a snare
سیمای تلفن بالا سرم دارن مثل ساز درام دیس دیس میکنن
Honey, I’m on fire, I feel it everywhere
عسلم، سرشار از اشتیاقم، همه جا حسش میکنم
Nothin’ scares me anymore
دیگه هیچی منو نمیترسونه

(One, two, three, four)

Kiss me hard before you go
قبل از رفتنت منو محکم ببوس
Summertime sadness
اندوه تابستونی
I just wanted you to know
فقط میخواستم بدونی
That baby, you’re the best
که تو بهترینی عزیزم

I got that summertime, summertime sadness
دچار اون اندوه تابستونی، اندوه تابستونی شدم
Su-su-summertime, summertime sadness
اندوه تابستونی، اندوه تابستونی
Got that summertime, summertime sadness
دچار اون اندوه تابستونی، اندوه تابستونی شدم
Oh, oh-oh, oh-oh

I’m feelin’ electric tonight
شور و هیجان عجیبی رو تجربه میکنم
Cruisin’ down the coast, goin’ about 99
با سرعت 99 مایل دارم تو ساحل دور دور میکنم
Got my bad baby by my heavenly side
مطمئنم که روح عشقم هم کنارم نشسته
I know if I go, I’ll die happy tonight
میدونم اگه با این سرعت برم، امشب با خوشحالی میمیرم

Oh, my God, I feel it in the air
خدای من، اینو با تمام وجودم حس میکنم
Telephone wires above are sizzlin’ like a snare
سیمای تلفن بالا سرم دارن مثل ساز درام دیس دیس میکنن
Honey, I’m on fire, I feel it everywhere
عسلم، سرشار از اشتیاقم، همه جا حسش میکنم
Nothin’ scares me anymore
دیگه هیچی منو نمیترسونه

(One, two, three, four)

Kiss me hard before you go
قبل از رفتنت منو محکم ببوس
Summertime sadness
اندوه تابستونی
I just wanted you to know
فقط میخواستم بدونی
That baby, you’re the best
که تو بهترینی عزیزم

I got that summertime, summertime sadness
دچار اون اندوه تابستونی، اندوه تابستونی شدم
Su-su-summertime, summertime sadness
اندوه تابستونی، اندوه تابستونی
Got that summertime, summertime sadness
دچار اون اندوه تابستونی، اندوه تابستونی شدم
Oh, oh-oh, oh-oh

Think I’ll miss you forever
فکر کنم تا ابد دلتنگت بمونم
Like the stars miss the sun in the morning sky
مثل ستاره هایی که از ملاقات خورشید تو آسمون صبح محرومن
Later’s better than never
ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه س
Even if you’re gone, I’m gonna drive (drive), drive
با اینکه از دست دادمت، بازم به رانندگی ادامه میدم

I got that summertime, summertime sadness
دچار اون اندوه تابستونی، اندوه تابستونی شدم
Su-su-summertime, summertime sadness
اندوه تابستونی، اندوه تابستونی
Got that summertime, summertime sadness
دچار اون اندوه تابستونی، اندوه تابستونی شدم
Oh, oh-oh, oh-oh

Kiss me hard before you go
قبل از رفتنت منو محکم ببوس
Summertime sadness
اندوه تابستونی
I just wanted you to know
فقط میخواستم بدونی
That baby, you’re the best
که تو بهترینی عزیزم

I got that summertime, summertime sadness
دچار اون اندوه تابستونی، اندوه تابستونی شدم
Su-su-summertime, summertime sadness
اندوه تابستونی، اندوه تابستونی
Got that summertime, summertime sadness
دچار اون اندوه تابستونی، اندوه تابستونی شدم
Oh, oh-oh, oh-oh

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 14) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00