2011-2015پاپ

Somebody That I Used To Know

Download

Somebody That I Used To Know By Gotye
feat. Kimbra

Now and then, I think of when we were together
بعضی وقتا، به روزایی که با هم بودیم فکر میکنم
Like when you said you felt so happy, you could die
مثلا وقتی که گفتی حس میکنی ممکنه از شادی زیادی بمیری
I told myself that you were right for me
به خودم گفتم که تو برا من مناسبی
But felt so lonely in your company
ولی با تو خیلی احساس تنهایی میکردم
But that was love and it’s an ache I still remember
هر چند اون عشق بود و این دردیه که هنوز به یاد میارم

You can get addicted to a certain kind of sadness
آدم میتونه به بعضی از ناراحتی ها اعتیاد پیدا کنه
Like resignation to the end, always the end
مثلا قبول کنی که همیشه آخرش به جدایی ختم میشه
So when we found that we could not make sense
پس وقتی که فهمیدیم با هم بودنمون عاقلانه نیست
Well, you said that we would still be friends
خب، گفتی که میتونیم مثل دوستای معمولی با هم باشیم
But I’ll admit that I was glad it was over
ولی اعتراف میکنم که از تموم شدن رابطه خوشحال بودم

But you didn’t have to cut me off
ولی نباید باهام به هم میزدی
Make out like it never happened and that we were nothing
اونم جوری که انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده و چیزی بینمون نبوده
And I don’t even need your love
و من اصلا به عشقت نیاز ندارم
But you treat me like a stranger and that feels so rough
ولی تو باهام مثل غریبه ها رفتار کردی و این حس خیلی بدیه
No, you didn’t have to stoop so low
نه، نباید استانداردای اخلاقیتو پایین میاوردی
Have your friends collect your records and then change your number
به دوستات بگی بیان صفحه های گرامافونت رو ازم بگیرن و بعدش شماره موبایلتو عوض کنی
I guess that I don’t need that, though
هر چند که فکر کنم دیگه بهش نیاز ندارم
Now, you’re just somebody that I used to know
الان برام مثل غریبه ای هستی که قبلا میشناختمش
Now, you’re just somebody that I used to know
الان برام مثل غریبه ای هستی که قبلا میشناختمش
Now, you’re just somebody that I used to know
الان برام مثل غریبه ای هستی که قبلا میشناختمش

Now and then, I think of all the times you screwed me over
بعضی وقتا، به تموم اون لحظه ها که بهم نارو میزدی فکر میکنم
But had me believing it was always something that I’d done
ولی کاری میکردی که باور کنم این منم که همیشه اینکارو میکنم
But I don’t wanna live that way
ولی دیگه نمیخوام اونجوری زندگی کنم
Reading into every word you say
از هر کلمه ای که میگی یجور برداشت کنم
You said that you could let it go
گفتی که میتونی بیخیالم شی
And I wouldn’t catch you hung up on somebody that you used to know
و نمیتونم قبول کنم که ذهنت این همه درگیر کسی باشه قبلا میشناختیش

But you didn’t have to cut me off
ولی نباید باهام به هم میزدی
Make out like it never happened and that we were nothing (Ah)
اونم جوری که انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده و چیزی بینمون نبوده
And I don’t even need your love (Ooh)
و من اصلا به عشقت نیاز ندارم
But you treat me like a stranger and that feels so rough (Ah)
ولی تو باهام مثل غریبه ها رفتار کردی و این حس خیلی بدیه
No, you didn’t have to stoop so low (Ooh)
نه، نباید استانداردای اخلاقیتو پایین میاوردی
Have your friends collect your records and then change your number (Ah)
به دوستات بگی بیان صفحه های گرامافونت رو ازم بگیرن و بعدش شماره موبایلتو عوض کنی
I guess that I don’t need that, though (Ooh)
هر چند که فکر کنم دیگه بهش نیاز ندارم
Now, you’re just somebody that I used to know
الان برام مثل غریبه ای هستی که قبلا میشناختمش

Somebody (I used to know)
غریبه ای که قبلا میشناختم
Somebody (Now, you’re just somebody that I used to know)
غریبه، الان برام مثل غریبه ای هستی که قبلا میشناختمش
Somebody (I used to know)
غریبه ای که قبلا میشناختم
Somebody (Now, you’re just somebody that I used to know)
غریبه، الان برام مثل غریبه ای هستی که قبلا میشناختمش
(I used to know)
قبلا میشناختم
(That I used to know)
که قبلا میشناختم
(I used to know)
قبلا میشناختم
Somebody
غریبه

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 5) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00