2016-2020راک

Heat Waves

Download

Heat Waves By Glass Animals

(Last night, all I think about is you)
دیشب تمام فکر و ذکرم تو بودی
(Don’t stop, baby, you can walk through)
واینسا عزیزم، میتونی همینجوری ادامه بدی
(Don’t want, baby, think about you)
نمیخوام بهت فکر کنم عزیزم
(You know that I’m never gonna lose)
میدونی که من هیچوقت نمیبازم

Road shimmer wigglin’ the vision
درخشش (سراب) جاده نمیذاره خوب ببینم
Heat, heat waves, I’m swimmin’ in a mirror
گرما، امواج گرما، دارم تو انعکاس (یه سراب) شنا میکنم
Road shimmer wigglin’ the vision
درخشش (سراب) جاده نمیذاره خوب ببینم
Heat, heat waves, I’m swimmin’ in a—
گرما، امواج گرما، دارم تو … شنا میکنم

Sometimes, all I think about is you
بعضی وقتا تمام فکر و ذکرم تویی
Late nights in the middle of June
آخر شبا وسطای ماه ژوئن تو تابستون
Heat waves been fakin’ me out
امواج گرما منو فریب میدن
Can’t make you happier now
الان دیگه نمیتونم حالتو بهتر کنم
Sometimes, all I think about is you
بعضی وقتا تمام فکر و ذکرم تویی
Late nights in the middle of June
آخر شبا وسطای ماه ژوئن تو تابستون
Heat waves been fakin’ me out
امواج گرما منو فریب میدن
Can’t make you happier now
الان دیگه نمیتونم حالتو بهتر کنم

Usually, I put somethin’ on TV
معمولا خودمو با تلویزیون سرگرم میکنم
So we never think about you and me
اینجوری هیچوقت به رابطه مون فکر نمیکنیم
But today, I see our reflections clearly
ولی امروز، تصویر خودمون رو به وضوح میبینم
In Hollywood, layin’ on the screen
تو هالیوود، رو صفحه نمایش
You just need a better life than this
تو به یه زندگی بهتر از این نیاز داری
You need somethin’ I can never give
چیزی رو میخوایی که من هیچوقت نمیتونم بهت بدم
Fake water all across the road
سراب آب رو کل جاده
It’s gone now, the night has come, but
دیگه تموم شده، شب از راه رسیده، ولی

Sometimes, all I think about is you
بعضی وقتا تمام فکر و ذکرم تویی
Late nights in the middle of June
آخر شبا وسطای ماه ژوئن تو تابستون
Heat waves been fakin’ me out
امواج گرما منو فریب میدن
Can’t make you happier now
الان دیگه نمیتونم حالتو بهتر کنم

You can’t fight it, you can’t breathe
نمیتونی باهاش مقابله کنی، نمیتونی نفس بکشی
You say somethin’ so lovin’, but
یه چیز خیلی عاشقانه میگی، ولی
Now I gotta let you go
ولی الان باید بیخیالت بشم
You’ll be better off in someone new
بهتره با یه آدم جدید وارد رابطه بشی
I don’t wanna be alone
نمیخوام تنها بشم
You know it hurts me too
میدونی که منم آسیب میبینم
You look so broken when you cry
وقتی گریه میکنی معلومه دلت خیلی شکسته
One more and then I say goodbye
یبار دیگه و بعدش خداحافظی میکنم

Sometimes, all I think about is you
بعضی وقتا تمام فکر و ذکرم تویی
Late nights in the middle of June
آخر شبا وسطای ماه ژوئن تو تابستون
Heat waves been fakin’ me out
امواج گرما منو فریب میدن
Can’t make you happier now
الان دیگه نمیتونم حالتو بهتر کنم
Sometimes, all I think about is you
بعضی وقتا تمام فکر و ذکرم تویی
Late nights in the middle of June
آخر شبا وسطای ماه ژوئن تو تابستون
Heat waves been fakin’ me out
امواج گرما منو فریب میدن
Can’t make you happier now
الان دیگه نمیتونم حالتو بهتر کنم

I just wonder what you’re dreamin’ of
برام سواله که داری چه رویایی میبینی
When you sleep and smile so comfortable
وقتی که خوابیدی و در آرامش لبخند میزنی
I just wish that I could give you that
کاش میتونستم این آرامشو بهت بدم
That look that’s perfectly un-sad
اون قیافه که انگار هیچ غمی نداره
Sometimes, all I think about is you
بعضی وقتا تمام فکر و ذکرم تویی
Late nights in the middle of June
آخر شبا وسطای ماه ژوئن تو تابستون
Heat waves been fakin’ me out
امواج گرما منو فریب میدن
Heat waves been fakin’ me out
امواج گرما منو فریب میدن

Sometimes, all I think about is you
بعضی وقتا تمام فکر و ذکرم تویی
Late nights in the middle of June
آخر شبا وسطای ماه ژوئن تو تابستون
Heat waves been fakin’ me out
امواج گرما منو فریب میدن
Can’t make you happier now
الان دیگه نمیتونم حالتو بهتر کنم
Sometimes, all I think about is you
بعضی وقتا تمام فکر و ذکرم تویی
Late nights in the middle of June
آخر شبا وسطای ماه ژوئن تو تابستون
Heat waves been fakin’ me out
امواج گرما منو فریب میدن
Can’t make you happier now
الان دیگه نمیتونم حالتو بهتر کنم

Road shimmer wigglin’ the vision
درخشش (سراب) جاده نمیذاره خوب ببینم
Heat, heat waves, I’m swimmin’ in a mirror
گرما، امواج گرما، دارم تو انعکاس (یه سراب) شنا میکنم
Road shimmer wigglin’ the vision
درخشش (سراب) جاده نمیذاره خوب ببینم
Heat, heat waves, I’m swimmin’ in a mirror
گرما، امواج گرما، دارم تو انعکاس (یه سراب) شنا میکنم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00