2011-2015هیپ هاپ / رپ

Stereo Hearts

Download

Stereo Hearts By Gym Class Heroes
ft. Adam Levine

My heart’s a stereo
قلبم مثل یه ضبط صوته
It beats for you, so listen close
برا تو میتپه، پس خوب گوش کن
Hear my thoughts in every no—
Oh—ote
صدای افکارمو با هر نت بشنو
Make me your radio (Yeah, ha)
منو به رادیو خودت تبدیل کن، آره
And turn me up when you feel low (Turn it up a little bit)
و وقتی سر حال نیستی صدای منو زیاد کن، یکم زیادش کن
This melody was meant for you (Right there)
این ملودی برا خودت ساخته شده، همون نزدیکیا
To sing along to my stereo (Gym Class Heroes, baby!)
تا با ضبط صوتم (قلبم) هم خوانی کنی، جیم کلس هیروز، عزیزم

If I was just another dusty record on the shelf
اگه فقط یه نوار گرد و خاکی اضافه تو قفسه بودم
Would you blow me off and play me like everybody else?
منو با فوت تمیز میکردی و مثل بقیه نوارا پخشم میکردی؟
If I asked you to scratch my back, could you manage that?
اگه ازت میخواستم مثل هد ضبط لمسم کنی، از عهده اش بر میومدی؟
Like yikky-yeah check it, Travie, I can handle that
آره بذار نگاش کنم، تراوی، من میتونم از پسش بر بیام
Furthermore, I apologize for any skipping tracks
اینم بگم که، بخاطر رد کردن ترک آهنگ ها معذرت میخوام
It’s just the last girl that played me left a couple cracks
این آخرین دختری بود که منو بازی داد و چند تا ترک تو قلبم گذاشت
I used to, used to, used to, used to, now I’m over that
من قبلنا، قبلنا، قبلنا، حالا بیخیالش شدم
‘Cause holding grudges over love is ancient artifacts
آخه کینه به دل گرفتن از عشق مثل آثار باستاتی قدمت داره

If I could only find a note to make you understand
ایکاش میتونستم یه نت موسیقی پیدا کنم تا بهت بفهمونم
I’d sing it softly in your ear and grab you by the hand
به آرومی در گوشت میخوندمش و دستتو میگرفتم
Just keep me stuck inside your head like your favorite tune
بذار مثل آهنگ مورد علاقه ات ذهنت رو درگیر کنم
And know my heart’s a stereo that only plays for you (Uh-ha-ha)
و اینو بدون که قلبم مثل یه ضبط صوته و فقط برای تو آهنگ پخش میکنه

My heart’s a stereo
قلبم مثل یه ضبط صوته
It beats for you, so listen close
برا تو میتپه، پس خوب گوش کن
Hear my thoughts in every no— (Yeah)
Oh—ote (Yeah, yeah, come on)
صدای افکارمو با هر نت بشنو، آره، بیا
Make me your radio (Huh-uh)
منو به رادیو خودت تبدیل کن
And turn me up when you feel low (Turn it up)
و وقتی سر حال نیستی صدای منو زیاد کن، زیادش کن
This melody was meant for you
این ملودی برا خودت ساخته شده
To sing along to my stereo
تا با ضبط صوتم (قلبم) هم خوانی کنی

Oh, oh oh-oh, oh
Oh oh-oh (To my stereo)
با ضبط صوتم (قلبم)
Oh, oh-oh, oh
To sing along to my stereo
تا با ضبط صوتم (قلبم) هم خوانی کنی
Let’s go!
بزن بریم

If I was an old-school, fifty-pound boombox (Remember them?)
اگه یه بوم باکس بیست و دو کیلویی قدیمی بودم، یادت میادشون؟
Would you hold me on your shoulder wherever you walk?
منو رو شونه ات میذاشتی و هر جا میرفتی با خودت میبردی؟
Would you turn my volume up in front of the cops? (Turn it up)
صدامو جلوی پلیسا زیاد میکردی؟ زیادش کن
And crank it higher every time they told you to stop ([?])
و هر بار که بهت میگفتن دیگه بسته صداشو بالاتر میبردی؟
And all I ask is that you don’t get mad at me
و تنها خواسته ام اینه که از دستم عصبانی نشی
When you have to purchase mad D batteries
وقتی که مجبور میشی برام باتری سایز دی بگیری
Appreciate every mixtape your friends make
قدر آهنگ هایی که دوستات میکس میکنن رو بدون
You never know, we come and go like on the interstate (Never know)
خدا رو چه دیدی، ما آدما مثل ماشینای تو بزرگراه، میایم و میریم

I think I finally found a note to make you understand
فکر کنم بالاخره یه نت پیدا کردم تا بهت بفهمونم
If you could hit it, sing along and take me by the hand
کاش بتونی بری تو کارش، هم خوانی کنی و دستمو بگیری
Just keep me stuck inside your head, like your favorite tune
ذهنتو درگیرم کنی، مثل آهنگ مورد علاقه ات
You know my heart’s a stereo that only plays for you (Uh-ha-ha)
میدونی که قلبم مثل یه ضبط صوته که فقط برای تو آهنگ پخش میکنه

My heart’s a stereo (Yeah)
قلبم مثل یه ضبط صوته، آره
It beats for you, so listen close (Listen)
برا تو میتپه، پس خوب گوش کن، گوش کن
Hear my thoughts in every no—
Oh—ote (Oh, oh)
صدای افکارمو با هر نت بشنو
Make me your radio (Come on)
منو به رادیو خودت تبدیل کن، زود باش
And turn me up when you feel low (Turn it up)
و وقتی سر حال نیستی صدای منو زیاد کن، زیادش کن
This melody was meant for you
این ملودی برا خودت ساخته شده
To sing along to my stereo (Sing along like)
تا با ضبط صوتم (قلبم) هم خوانی کنی، اینجوری هم خوانی کنی

Oh, oh oh-oh, oh (Yeah)
Oh oh-oh (To my stereo)
با ضبط صوتم (قلبم)
Oh, oh-oh, oh
To sing along to my stereo (Sing along, sing along)
تا با ضبط صوتم (قلبم) هم خوانی کنی، هم خوانی کنی

I only pray you never leave me behind (Never leave me)
فقط دعا میکنم هیچوقت تنهام نذاری، هیچوقت تنهام نذاری
Because good music can be so hard to find (So hard to find)
آخه این روزا آهنگ خوب سخت پیدا میشه، سخت پیدا میشه
I’ll take your hand and hold it closer to mine (Yeah)
دستتو میگیرم و به دستم نزدیک میکنم
Thought love was dead, but now you’re changing my mind (Yeah, yeah, come on, ooh)
فکر میکردم عشق مرده، ولی تو داری نظرمو عوض میکنی، آره، بیا

My heart’s a stereo (Yeah)
قلبم مثل یه ضبط صوته، آره
It beats for you, so listen close
برا تو میتپه، پس خوب گوش کن
Hear my thoughts in every no—
Oh—ote (Oh, oh, oh)
صدای افکارمو با هر نت بشنو
Make me your radio (Huh-uh)
منو به رادیو خودت تبدیل کن
And turn me up when you feel low (Turn it up)
و وقتی سر حال نیستی صدای منو زیاد کن، زیادش کن
This melody was meant for you
این ملودی برا خودت ساخته شده
To sing along to my stereo
تا با ضبط صوتم (قلبم) هم خوانی کنی

Oh, oh oh-oh, oh (Ha-ha)
Yeah, yeah, ye—eh—eh
آره، آره
Oh oh oh-oh (To my stereo)
با ضبط صوتم (قلبم)
Yeah, yeah, ye—eh—eh
آره، آره
Oh, oh-oh (It’s your boy, Travie)
این مرد خودته، تراوی
Yeah, yeah, ye—eh—eh
آره
(Gym Class Heroes, baby) To sing along to my stereo
جیم کلس هیروز، عزیزم، تا با ضبط صوتم (قلبم) هم خوانی کنی
Yeah
آره

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 9) میانگین امتیازات: 4.6

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

2 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
ملینا
ملینا
10 ماه قبل

عشق من این اهنگه

ملینا
ملینا
10 ماه قبل

خیلی خیلی خیلی اهنگ خوبیه من خیلی دوستش دارم😘

0:00
0:00