2023پاپ

Spinnin

Download

Spinnin By Madison Beer

(Ah, ah)
(Ah, ah)

Did the world stop spinnin’? Nothin’ seems to change
دنیا از حرکت ایستاده؟ انگار چیزی تغییر نمیکنه
I’m stuck at the beginnin’ and I’m in pain
اول راه گیر افتادم و دارم درد میکشم
Did the sun stop risin’? ‘Cause the sky’s so gray
طلوع خورشید متوقف شده؟ آخه آسمون خیلی خاکستریه
Did the world stop spinnin’ today?
امروز دنیا از حرکت ایستاده؟

I woke up, fell back to sleep
بیدار شدم، ولی دوباره خوابیدم
‘Cause I’d rather live in my dreams
آخه ترجیح میدم تو رویاهام زندگی کنم
I lay here wondering why
اینجا دراز کشیدم و حیرون موندم

Did the world stop spinnin’? Am I frozen in time?
دنیا از حرکت ایستاده؟ من بی حرکت موندم؟
‘Cause the birds stopped singin’, are we flawed by design?
آخه پرنده ها دیگه آواز نمیخونن، ما از نظر ساختاری ایراد داریم؟
My heartbeat’s racin’ like a strange ballet
تپش قلبم مثل یه رقص باله غیر عادی شده
Did the world stop spinnin’ today?
امروز دنیا از حرکت ایستاده؟

I woke up, fell back to sleep (Sleep)
بیدار شدم، ولی دوباره خوابیدم
‘Cause I’d rather live in my dreams (Ah)
آخه ترجیح میدم تو رویاهام زندگی کنم
I lay here wondering why
اینجا دراز کشیدم و حیرون موندم
Did the world stop spinning or did I?
دنیا از حرکت ایستاده یا من؟

The world has stopped spinning
دنیا از حرکت ایستاده
The lights are all dimming and, ah
روشنایی ها دارن خاموش میشن و
The world has stopped spinning
دنیا از حرکت ایستاده
The end is beginning and, ah
شروع یک پایان رو تجربه میکنم و
(Ah, ah)
(Ah, ah)

Oh, the world stopped spinnin’, nothin’ seems to change
دنیا از حرکت ایستاده؟ انگار چیزی تغییر نمیکنه
I’m stuck at the beginnin’ and I’m still in pain
اول راه گیر افتادم و هنوز دارم درد میکشم
Why’d the sun stop shinin’? Why’s the sky still gray?
چرا خورشید دیگه نمیدرخشه؟ چرا آسمون هنوز خاکستریه؟
Oh, the world stopped spinnin’ today
امروز دنیا از حرکت ایستاده

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 4.8

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00